(16.50 hodin)
(pokračuje Urban)

V tomto materiálu je napsáno, že budeme méně vyvážet, než vyvážíme teď, že saldo bilance, saldo zahraničního obchodu bude mnohem horší, než je v současné době! Takže je strategické rozhodnutí ve firmě k tomu, aby se firmě dařilo lépe, nebo aby se firmě dařilo hůře?

To, co předkládá tato vláda, to není dobrá strategie pro firmu, pro Českou republiku, protože podle vlády samé se této zemi na základě reformy veřejných financí, na základě schváleného rozpočtu pro rok 2008 bude dařit mnohem hůř -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, faktická poznámka má dvě minuty vymezený čas. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. S řádnou přihláškou pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážné kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že pro naši debatu, abychom si vzájemně rozuměli, je strašně důležité, abychom používali srovnatelná data. A já pokládám data, která publikuje Ministerstvo financí, za korektní a nepodezřívám úředníky Ministerstva financí, že by v situaci, kdy je zde jiná vláda, třeba zpětně falšovali údaje o hospodaření v minulých letech. Z toho bych je nikdy nepodezíral a myslím si, že naštěstí mají dostatečně vysokou kulturu na to, aby byli vůči něčemu takovému odolní. To je první poznámka.

Já nepoužívám žádná svoje čísla. Používám pouze čísla, která čerpám z údajů Ministerstva financí, a používal jsem ve svém vystoupení jenom ta čísla, která mi poskytl sám pan ministr financí v návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok. Tak tomu prostě je. A ta čísla jsou jednoduchá. V roce 2002 byl deficit veřejných financí v ČR 6 %. V roce 2006, v posledním roce vlády, koaliční vlády vedené sociální demokracií, byl deficit veřejných rozpočtů 2,7 %. Během tohoto období se snížil deficit veřejných financí v ČR o více než 50 %. A snížil se navzdory tomu, že jsme snižovali daně! My jsme v minulém volebním období výrazně snížili přímé daňové zatížení. Firemní daně se snížily o 7 procentních bodů. Snížili jsme daň z příjmů fyzických osob, a to výrazným způsobem.

V čem se liší snižování daní, které realizujete vy, a které realizovala sociální demokracie v minulém volebním období? To je opět jednoduchá věc. My jsme snížili daň z příjmů většině obyvatel ČR, my jsme zvýšili motivaci pracovat, my jsme snížili daně středně- a nízkopříjmovým skupinám, my jsme snížili daně rodinám s dětmi, čili všem kategoriím, na které vaše takzvaná daňová reforma zcela zapomněla, my jsme snížili přímé daně všem kategoriím obyvatel, na které nyní vy navalíte 36 mld. korun nových daní. Když dva dělají totéž, není to totéž a nejsou stejné efekty.

Na konci našeho volebního období je tady rekordní hospodářský růst. V roce 2006 překročil 6 %. Na konci našeho volebního období je tady rekordně nízká nezaměstnanost. Celkové daňové zatížení kleslo na 36,6 %. Na konci našeho volebního období tady byl deficit veřejných rozpočtů 2,7 %. Když jsem zde hovořil o tom, že vaše vláda, vláda Mirka Topolánka, nesnižuje tempo zadlužování, porovnával jsem dva jednoduché údaje: rok 2006 - tempo zadlužování 2,7 %, 2008 - tempo zadlužování 2,95 % HDP. Co je nižší a vyšší číslo? Samozřejmě, že nižší tempo zadlužování bylo v ČR 2006 a vyšší tempo zadlužování bude v ČR v roce 2008. A my teď projednáváme návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2008. A vy tam máte tempo zadlužování 2,95! Náš poslední veřejný rozpočet skončil s výsledkem 2,7. O jedno procento lepší výsledek, než byl v té době ve Slovenské republice, která v roce 2006 hospodařila s deficitem 3,7 %. A to jste nás kritizovali a dávali jste nám neustále z opozičních lavic Slovensko za vzor, že bychom měli hospodařit tak, jako hospodaří Slovensko. My jsme v roce 2006 hospodařili lépe z hlediska veřejných rozpočtů, než v tom roce hospodařila Slovenská republika pod pravicovou vládou Mikuláše Dzurindy.

A pokud jde o růst veřejného dluhu a toto tempo. V letech 2005-2006 se snižoval podíl celkového veřejného dluhu ČR na HDP. To číslo mírně klesalo. Klesalo, nerostlo! Deficit veřejných rozpočtů v ČR klesal. V roce 2010, až tato vládní koalice prohraje volby, tak nám tady zanechá 1,3 bilionu veřejných dluhů! Jaké budou náklady na dluhovou službu v roce 2010? Budou nižší než v roce 2006, nebo budou vyšší než v roce 2006? Budou náklady na obsluhu veřejného dluhu 973 mld. korun nižší než náklady na obsluhu veřejného dluhu 1,3 bilionu korun? Skutečně chce pan poslanec Doktor něco takového této Poslanecké sněmovně tvrdit, že se něco takového stane? Samozřejmě, že to tak nebude! Náklady na obsluhu veřejného dluhu budou na konci vaší vlády vyšší, než byly na konci naší vlády! To je další jednoduché srovnání, které zde můžeme položit. A to nejsou žádná Sobotkova čísla, to jsou Kalouskova čísla. To jsou čísla, která předložil ministr financí vaší vlády do této Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že ta čísla nemohou při jakékoliv interpretaci zakrýt jednoduchou skutečnost. Vaše hospodaření nesnese přísná kritéria. Vaše hospodaření bude deficitní, vaše hospodaření bude zadlužovat ČR. Ať tady říkáte, co chcete, ať kombinujete čísla jakýmkoliv způsobem, vždycky z toho vychází to hlavní číslo - 1,3 bilionu veřejného dluhu v roce 2010! (Potlesk poslanců ČSSD a premiéra Topolánka.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Bohuslav Sobotka. Já bych vás, pane kolego, požádala, jestli byste zasedl ke stolku zpravodajů coby zpravodaj k tomuto návrhu zákona, protože se pravděpodobně blížíme ke konci a bude potřeba shrnout průběh debaty, kterou jsme absolvovali.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já už skutečně nebudu dlouhý, nicméně si myslím, že pro korektnost je dobré zareagovat.

Já jsem se vždy snažil hledat čísla, která se dají interpretovat pokud možno stejně. To znamená, že jestliže si vezmeme jednotlivá léta, tak si přiznejme, že když došlo k přeměně od socialismu k tržnímu hospodářství, tak se přebíral dluh zhruba 160 mld. Poté celkový dluh za pět let vlády, kde ODS měla dominanci, bylo - sečteno - asi 30 mld. Následovalo osm let vlády, kdy vláda Miloše Zemana udržela tento deficit zhruba někde na úrovni 160 mld. za čtyři roky, nicméně ta další vláda to zvedla zhruba na 500 mld. To je součet přibližně 900 mld.

Já to říkám proto, abychom si to dali do sloupců, nikoliv do linie, protože samozřejmě, že každým rokem, jestliže poroste, byť o málo, deficit, tak celkově poroste. To je logické. A jestli si někdo plete statiku a dynamiku - to znamená statické číslo je to, jaký je v tom roce dluh. Dynamika je něco jiného. A jestliže já tady říkám, že dochází k zvratu meziročně, tempo se přibrzdilo a začíná se klopit dolů nebo je aspoň rovnoměrné, tak to je fér říci! Takže oddělme, co která vláda učinila a jaký deficit v jednotlivých volebních obdobích vyrobila. To je za prvé.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP