(16.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Za čtyři roky vlád sociální demokracie, to minulé volební období, bylo docíleno schodku veřejných financí kolem 270 mld. korun. Poté, co jste udělali tuto takzvanou reformu, tak za tři roky vašich vlád, které máte možná ještě před sebou, tedy v letech 2008, 2009 a 2010, budou ty schodky podle příslušného materiálu Ministerstva financí kolem 300 mld. korun. Pane premiére, vy hovoříte o tom, že končí doba vršení dluhů, ale ta čísla svědčí o něčem jiném. Ta čísla jsou v rozporu s tím, co říkáte.

Pane premiére, vy jste použil má údajná slova o tom, že dluhy se nikdy neplatí. Já bych se vás chtěl zeptat - pomíjím tu interpretaci těch slov nebo vůbec ta slova sama - já bych se vás tedy zeptal, proč je tedy nesplácíte a proč je naopak chcete absolutně o 300 mld. v těch příštích třech letech zvyšovat? Proč? Problém tohoto roku, který jste si vzali jako záminku na provedení takzvané daňové reformy, která znamená konec solidarity v daňové oblasti, zavedení rovné daně, navýšení DPH se všemi důsledky v životní úrovni obyvatelstva, tak je číslo 3,6 % schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu. Vy jste tvrdili, že toto číslo není možné v tomto roce dodržet, ale ta diskrepance v tomto čísle se pohybuje někde kolem 10 mld. korun. To při rozpočtových výdajích 1041 mld. korun nehraje žádnou roli. Pane premiére, kdybych já byl na vašem místě, tento problém ve veřejných financích v tomto roce by neexistoval. Existují exekutivní nástroje, jak je možné zhruba 10 mld. korun, nebo i kdyby to bylo 20, 25 mld. korun, jak je možné tyto peníze seškrtat. A vy jste jich nevyužili, protože jste prostě chtěli udělat daňovou reformu, která paradoxně uleví těm nejbohatším.

Ten váš rozpočet, který jste připravili, je rozpočet asociálního charakteru, protože vychází z té takzvané reformy, kterou jsme takto charakterizovali, a myslím, že se ukazuje čím dál více, že jsme měli pravdu. Ten rozpočet, stejně tak jako reforma, ta vaše reforma, je útokem na rodinné rozpočty především důchodců, především mladých rodin s dětmi. Pokud hovoříte o opaku, tak nemluvíte pravdu. Ten rozpočet a takzvaná reforma, to jsou spojité nádoby. Znamenají ve svých důsledcích útok na životní úroveň 90 % lidí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím o slovo pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že se občas stane předsedovi vlády, že ztratí kontakt s realitou. Já jsem po vystoupení pana předsedy vlády Topolánka pochopil, že se mu to stalo, a v docela velké míře.

Pan předseda vlády je zřejmě přesvědčen o tom, že jeho vláda snižuje daně, je zřejmě přesvědčen o tom, že jeho vláda snižuje či zastavuje tempo zadlužování. Pan předseda vlády je zřejmě přesvědčen o tom, že předkládá dobrý návrh zákona o státním rozpočtu. Ta realita je ovšem úplně jiná.

Já jsem shodou okolností mluvil - a teď bych se zmínil o daňové reformě - s jedním pracovníkem finančního úřadu, který pracuje v oblasti vyměřování daně z příjmů, takže si dokáže velmi dobře spočítat efekty daňové reformy pro něj samotného a pro jeho rodinu. A ten pracovník finančního úřadu zjistil, že díky takzvanému snížení daně z příjmů ušetří 300 korun měsíčně, ovšem díky podpoře rodin, o které mluvil pan předseda vlády Topolánek, přijde na dětských přídavcích o 400 měsíčně, takže už je v minusu. Pak si započítal dopady zvýšení daně z přidané hodnoty, zjistil, že je to dalších minus 200 korun, a pak si také započítal, že se mu pan předseda vlády Topolánek rozhodl pro příští tři roky zařídit reálný pokles platu, a to zhruba o 3 % ročně. Ten efekt byl pro něj a pro jeho rodinu jednoznačně negativní. A to nebyl žádný černý pasažér, to byl člověk, který pracuje, pracuje pro stát, pracuje v obtížné oblasti vymáhání daní, není odměňován bůhvíjak, je odměňován někde na úrovni průměrného platu. Ta vaše daňová reforma a vaše podpora rodin s dětmi ho připraví o několik set korun měsíčně. O několik set korun měsíčně se zhorší jeho životní úroveň.

To je, pane předsedo vlády, dotyk reality. To je něco, co vy neznáte. Vám asi neřekli, jak se bojí dva miliony starobních důchodců 1. ledna příštího roku a toho, co se stane, protože oni vědí, že jim zvýšíte a valorizujete důchod o žebráckých 346 korun, ale také dobře vědí, jak se díky vaší daňové reformě zvýší ceny, co to bude znamenat z hlediska jejich životní úrovně, a také vědí, jak jste jim zvýšil nepřímé daně, jak jste jim zvýšil DPH, jak jste jim zvýšil spotřební daně, jak jim zavádíte nové ekologické daně. To je dotyk reality, obavy dvou milionů starobních důchodců z toho, co bude s jejich rodinnými rozpočty v příštím roce.

Asi vám nikdo neřekl, že pro učitele v České republice tento váš rozpočet ordinuje reálný pokles platů tři roky po sobě. Učitelé v této zemi, a na tom se všichni shodovali před volbami, patří ke kategoriím lidí, kteří jsou velmi málo odměňováni. Všichni před volbami slibovali růst platů. Ani ODS neslibovala před volbami, že jejich platy budou klesat, neslibovali to ani lidovci, ani zelení. Váš návrh rozpočtu znamená - a to je, pane předsedo vlády, dotyk reality, kterou vy neznáte - váš návrh znamená, že příští tři roky budou klesat každý rok reálné platy zaměstnanců ve školství o 3, o 4 %. Inflace, kterou vaše vláda zařídí v příštím roce, zlikviduje jakýkoli nárůst platů ve veřejném sektoru. To je realita, pane předsedo vlády, kterou vám možná zatajili.

Chtěl bych požádat pana předsedu vlády, aby už nikdy nemluvil s vážnou tváří o tom, že zastavuje či zpomaluje zadlužování České republiky. To není žádná pravda.

Pane předsedo vlády, nemůžete dělat z lidí hlupáky věčně. Váš velký přítel a politický vzor pan Jaroslaw Kaczynski se snažil dělat z lidí hlupáky dva roky a dopadl, jak dopadl. Myslím si, že byste se měl poučit na případě vašeho velkého politického vzoru pana Jaroslawa Kaczynského a měl byste si z toho vzít pro svoji politiku, pro sebe samotného, pro Mirka Topolánka, vážné a velké ponaučení, protože jinak dopadnete stejně, jako dopadl pan Jaroslaw Kaczynski.

Vy zvyšujete veřejný dluh. Vy jste slibovali, že zastavíte zadlužování, příští rok se podepíšete pod 94 mld. korun nového veřejného dluhu. Až budeme počítat vaše výsledky, tak v roce 2010, pokud do té doby vydržíte ve Strakově akademii, budete odcházet a ponesete si s sebou 400 mld. nového veřejného dluhu, který byl vytvořen v době, kdy jste vy, pan Mirek Topolánek, byl předsedou vlády České republiky. 400 mld. korun! V době, kdy odcházela poslední vláda sociální demokracie, tak byl veřejný dluh České republiky 973 mld. korun. V roce 2010 bude veřejný dluh 1,3 bil. korun. Za vaší vlády se veřejný dluh dostane na naprosto unikátní rekordní úroveň, která v České republice nikdy nebyla. To je jednoznačná pravda. Vy příští rok zadlužíte každého obyvatele České republiky včetně kojenců o 9000 korun. O 9000 korun zadlužíte každého obyvatele České republiky!

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP