(15.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Ale je to chyba z minulých let, kdy do těchto zařízení byli přijímáni lidé, kteří vlastně tu ústavní péči nepotřebují. Naopak, tento příspěvek v těch vyšších částkách, v trojce a ve čtverce, dostávají mnohdy lidé, kteří dlouho čekali na umístění v domově důchodců, a nedočkali se. Myslím, že ten systém vyrovnává určité hendikepy, a je dobré, že se finanční prostředky v rozpočtu našly.

Pokud jde o celkové výdaje na stránce výdajové, tak největší úspory jsou právě v oblasti sociálních výdajů, a to v oblasti právě výdajů na důchody a v oblasti nemocenské, které jsou ovšem systémem pojištění, nikoli daňových příjmů, přestože tyto prostředky se používají právě pro daňové výdaje, tedy výdaje, které by měly být hrazeny z daní, které ovšem tato vláda podsekla, které přenesla na 80 % lidí s nižšími příjmy, kteří v rámci nepřímých daní uhradí výpadky, které vlastně budou na oblasti přímých daní.

Proto - a to je také odpověď na mého předřečníka, když říkal, že sociální demokracie jako opoziční strana by takovýto rozpočet podpořit měla: Vážený pane poslanče, prostřednictvím řídícího, nelze jej podpořit, protože tato vláda šetří nikoli na černých pasažérech, ale šetří na lidech potřebných, šetří na rodinách s dětmi, šetří na důchodcích, šetří na zdravotně postižených, šetří na zaměstnancích, kteří řádně pracují. A to si myslím, že je rozpočet, který i z tohoto hlediska nelze podpořit. (Potlesk poslanců klubu ČSSD).

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slova se ujme pan poslanec Rath, připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, tento rozpočet, který je předložen, je rozpočet o zdražování, rozpočet o zadlužování našich dětí a nás, o reálném poklesu mezd a o reálném poklesu životní úrovně většiny spoluobčanů.

Dámy a pánové, státní rozpočet je jeden z nejdůležitějších zákonů, které tato Poslanecká sněmovna projednává v průběhu celého roku. A teď se podívejme, jaký je zájem od těch, kteří jej navrhují, tedy od vládní koalice. Já se ptám, kde je pan premiér. Je někde v restauraci nebo v baru? Kde je pan předseda, kde je pan ministr financí, kde jsou další ekonomičtí ministři? Podívejte se na vyprázdněné lavice koaličních poslanců - ODS, KDU a Strany zelených. Kde jsou, aby sledovali prostě důležitou rozpravu o státní rozpočtu?

Takže pane předsedající, já než skončím, dokončím svůj projev, tak vás poprosím, abychom nechali procedurálně hlasovat, že dávám procedurální návrh o přerušení tohoto bodu o tři týdny, a prosím, aby bylo přikročeno k hlasování, ať je aspoň vidět, kdo tady hlasuje, kdo je zde přítomen, koho ta debata zajímá a komu je státní rozpočet úplně jedno, koho to nezajímá.

Takže pane předsedající, já prosím, abyste ihned nechal hlasovat o mém procedurálním návrhu přerušit toto projednávání o tři týdny. Prosím, abyste zaregistroval, kdo je přítomen, a nechal hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já vás všechny odhlásím, protože evidentně není dostatek poslanců. Poprosím vás, abyste se zaregistrovali svými… (Posl. Rath: Hlasuje se!) … (Ve sále převládá různost názorů na možnost procedurálního návrhu, posl. Rath diskutuje s poslanci, kteří proti tomu projevují námitky.)

Já vám to slovo dám (k místopředsedovi vlády Nečasovi), jen vás poprosím, abyste se zaregistrovali svými registračními kartami. O slovo se přihlásil pan ministr Nečas.

S faktickou poznámkou (po dohodě min. Nečase s posl. Plevou) pan poslanec Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, je milé, že jste nás přivolal, protože debatu o státním rozpočtu by všichni měli sledovat. Je milé, že jste nás odhlásil, alespoň zjistíme, kolik nás tady je.

Rozhodně nemůžete však nechat hlasovat o návrhu pane poslance Ratha, protože návrh, který on předložil, jednací řád nezná. Pokud chce předkládat návrhy, ať si prostuduje jednací řád a předloží návrh, který je v souladu s jednacím řádem. Já mu nebudu napovídat. Jen říkám, že o tomto návrhu - a za tím si stojím - hlasovat nelze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Dále do rozpravy se přihlásil pan…

(Bez vyzvání předsedajícího se ujímá slova posl. Rath.)

 

Poslanec David Rath: Protože jsem ten návrh předložil z důvodu, že zde nebyl nikdo z vládní koalice, ani pan premiér, ani pan ministr financí, tak já ho stahuji a budu pokračovat ve svém vystoupení. (V sále zavládl zmatek, část poslanců tleská slovům posl. Ratha, vyskytují se však také projevy nesouhlasu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ale pane poslanče (k posl. Rathovi), přihlásil se o slovo pan ministr Nečas s přednostním právem. (Ministr naznačuje, že vystoupit nehodlá.) Nechce vystoupit.

 

Poslanec David Rath (kritikům své snahy pokračovat v zahájené řeči): Ne ne ne, není to pravda, já to podávám uprostřed svého projevu. Dobře, já jsem ho stáhl, takže o tom nebudeme hlasovat…

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil pan místopředseda Kasal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. (Různost názorů na další pokračování trvá.) Pan místopředseda má slovo. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že je potřeba tu atmosféru zklidnit.

To, o co se pokusil pan poslanec Rath, jsme tady, pravda, ještě nezažili, takže by bylo špatné vám vyčítat, že jste na nás zazvonil. Určitě bylo dosaženo účelu, pro který pan poslanec Rath přerušil svůj projev. Nicméně byl-li tento projev přerušen, pak podle mého soudu on přenechal své místo u tohoto jednacího pultu, u tohoto mikrofonu tomu, kdo je přihlášen po něm. Jak jinak prostě podobným žertům zabránit, já nevím.

Jestliže budeme pokračovat v tomto způsobu projednávání zákona o státním rozpočtu, tak se konce nedobereme. A proto, pane předsedo, si myslím, že by bylo nejlépe, kdyby po panu poslanci Rathovi v tuto chvíli nastoupil ten, kdo je jako další na řadě. To je můj názor, tak bych postupoval jako předsedající já. (Potlesk poslanců koalice.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: S faktickou poznámkou pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Toto není možné, protože správně jste konstatovali, že v průběhu toho, co jsem říkal, jsem neměl dát hlasovat, čili byla to řeč, a jestliže pan předsedající prostě toto spustil, je jiná věc, ale podle jednacího řádu já pokračuji ve svém projevu a nikdo mě nemá…

A to, že jsem tady přenechal místo vám, je moje benevolence, protože v průběhu svého projevu nemám být nikým rušen. To mi dáte za pravdu, podle jednacího řádu. Je to tak?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil pan místopředseda Kasal, pak s faktickou poznámkou pan poslanec Pleva. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já panu poslanci Rathovi nemohu dát za pravdu, protože to nebyla jeho benevolence, ale rozhodnutí předsedajícího schůze. Pokud by sněmovna probíhala na základě toho, co si myslí ten, kdo stojí u tohoto pultu, a ne ten, kdo řídí schůzi, tak bychom to daleko nedopracovali.

Pan poslanec Rath byl přihlášen k faktické poznámce. Vyčerpal faktickou poznámku, pokud se přihlásí k další faktické poznámce, je to jeho právo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nyní pan poslanec Pleva s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vystupování pana poslance Ratha mi připadá jako jeden vám jistě dobře známý film Někdo to rád horké, kdy tam jistý člověk říká: Už je to deset let, co jsem se zvolil vaším šéfem, a musím říci, že jste volili dobře.

My jsme ho ovšem nezvolili svými šéfem, předseda Sněmovny je pan Vlček, pan Rath dokonce není ani místopředseda. Možná že by bylo dobré, aby mu někdo ze starších kolegů, který je ve Sněmovně déle, vysvětlil, že on jako řečník nemůže dát o ničem hlasovat, že to dává hlasovat předsedající Sněmovny.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP