(11.40 hodin)

Poslanec František Bublan: Děkuji za kladné hlasování. Já se tímto přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán do lavic. Jedná se o víceméně technickou, nebo legislativně technickou záležitost a děkuji vám za to, že jste mi vyhověli.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla tedy v rámci podrobné rozpravy k bodu č. 8, sněmovnímu tisku 225, poznámka pana poslance Bublana. Tím opětovně uzavírám bod č. 8 a můžeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze. (V sále je hluk a neklid.)

 

Je před námi bod

 

107.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období leden - červen 2007
/sněmovní tisk 285/

 

Slovo má opět paní ministryně obrany Vlasta Parkanová. Prosím.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, předkládám vám k projednání materiál Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007. Tento dokument poskytuje přehled a informaci o cvičeních Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za uvedené období, která byla realizována podle plánu schváleného usnesením vlády z prosince minulého roku a k 1. doplňku schváleného usnesením vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, paní ministryně. Já požádám o klid ve Sněmovně, abychom mohli řádně pokračovat. Prosím tedy.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Tedy doplňku schváleného usnesením vlády z dubna roku letošního.

Ve sledovaném období byla uskutečněna tato hlavní vojenská cvičení.

Cvičení MOUNTAIN RAT 2007 proběhlo ve dnech 28. ledna až 10. února letošního roku jako výcvik speciálních jednotek ve vysokohorském terénu v Alpách v Itálii. Cvičení bylo zejména zaměřeno na přípravu a schopnost aklimatizace na vysokohorské podmínky, na samotný pohyb v těchto podmínkách a pohyb na sněžnicích. Dále se výcvik zaměřil na rozvinutí schopnosti orientace a následného pobytu ve vysokohorském terénu, což vyžaduje speciální druh přípravy rozdílný od běžných klimatických podmínek. Další důležitou součástí cvičení byla schopnost orientace a pohybu v terénu v nočních podmínkách, pohyb v hlubokém sněhu, pohyb v lese, pohyb s materiálem a kompletním vybavením jednotlivce, způsoby a možnosti maskování jednotek v tomto terénu a výcvik v přežití. (V sále je hluk.)

Cvičení TLP 2007 se uskutečnilo v termínu 5. až 30. března 2007 ve Florennes v Belgii. Hlavním cílem bylo vedení a plánování společných leteckých operací s ostatními členskými státy NATO. Cvičení poskytlo nové podněty pro aplikaci postupů NATO pro plánování leteckých operací v podmínkách vzdušných sil Armády České republiky. Byl zaznamenán znatelný posun v teoretické i v praktické vycvičenosti zúčastněných osádek. Za Armádu České republiky dva příslušníci 21. základny taktického letectva obdrželi certifikát o absolvování kurzu pro velitele.

Další mezinárodní cvičení proběhlo v Dánsku ve dnech 22. až 28. dubna letošního roku. Cílem bylo procvičit všechny členy národních sběrných středisek, prověřit funkčnost systému výstrahy a varování zbraní hromadného ničení v multinárodním prostředí a ověřit postup pro činnost systému při společných operacích. Účastníci získali zkušenosti z vyhodnocování radiační a chemické situace a přehled o možnostech a schopnostech ostatních zúčastněných armád, zdokonalili se ve vyhodnocování radiační a chemické situace podle standardů NATO.

Cvičení Létající nosorožec proběhlo ve dnech 23. dubna až 4. května letošního roku. Cílem cvičení bylo udržení a zvýšení kvalifikací pro letecké návodčí, procvičení spolupráce a koordinace činnosti pozemních a leteckých jednotek při provádění přímé letecké podpory, zvýšení návyků letových osádek při provádění úkolů přímé letecké podpory, získání a prohlubování zkušeností při společné činnosti našich a zahraničních jednotek, procvičení interoperability jednotek PVO a procvičení činností v rámci HNS.

Ve dnech 25. dubna až 11. května letošního roku se ve Spolkové republice Německo konalo mezinárodní spojovací cvičení (CE 2007), které bylo organizováno US Europe Command. Hlavním cílem bylo testování komunikačních a informačních systémů Armády České republiky s komunikačními a informačními systémy ozbrojených sil Slovenské republiky za účelem zjištění jejich interoperability pro vytváření Battle Group Evropské unie.

V termínu 1. až 19. června letošního roku se ve Spolkové republice uskutečnilo rovněž další cvičení. Jeho hlavním cílem bylo prověřit činnost úkolového uskupení při výcviku blížícím se reálné situaci při bojové operaci vedené v zastavěných oblastech při nasazení do misí. Hlavním přínosem pro Armádu České republiky bylo praktické procvičení procesu plánování, úkolování, vedení operací, vyhodnocení splnění úkolů s koaličními partnery a výcvik v podmínkách a prostředí maximálně se blížících realitě při využití arabsky mluvících značkařů a řešení nenadálých situací vyplývajících z praktických zkušeností.

Konečně v Turecku proběhlo ve dnech 6. až 13. června další cvičení. Jeho cílem bylo otestovat připravenost sil NRF-10, to jsou síly rychlé reakce, které mají být schopné zasáhnout prakticky okamžitě kdekoliv na světě. Cvičení mělo zároveň ověřit připravenost velitelství v Neapoli velet a řídit síly NRF. Příslušníci Armády České republiky v plné míře demonstrovali schopnost našich důstojníků podílet se na plánování, realizaci a vyhodnocení mnohonárodnostních operací.

Přehled ostatních cvičení za období leden až červen 2007, včetně použitých zkratek, je uveden v příloze materiálu.

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já vás prosím o projednání předloženého materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní ministryni obrany.

Pane místopředsedo, my máme rozprojednaný bod. Musím postupovat v souladu s jednacím řádem. Takže nyní odeznělo úvodní slovo paní ministryně. Domnívám se, že je možné s tou věcí, se kterou mě chcete oslovit, počkat do projednání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, paní místopředsedkyně, já vycházím z toho, že mohu vystoupit kdykoliv. Omlouvám se i Sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ona není ještě rozprava, pane místopředsedo. My jsme v těch úvodních formalitách.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já si myslím, že to je jedno v této chvíli, paní místopředsedkyně. Já jsem přesvědčen, že podle jednacího řádu, který bych v tomto případě doporučoval si znovu přečíst, mohu vystoupit ve Sněmovně kdykoliv. V této chvíli tohoto práva hodlám využít, protože chci požádat Sněmovnu o přerušení našeho jednání. Důvody, které k tomu mám, jsou vážné a podivné.

Já jsem dostal informaci, že v průběhu včerejšího jednání komise BIS v budově Bezpečnostní a informační služby došlo k tomu, že na tu budovu bylo stříleno. Potvrdily se mi tyto informace - došlo ke střelbě na tuto budovu v době, kdy tam jednali poslanci. Já vás žádám, aby Sněmovna v této chvíli přerušila své jednání, a prosím, aby pan ministr vnitra Ivan Langer nám podal vysvětlení, co se vlastně dělo. Vycházím z toho, že budova je obklopena kamerovým systémem, nedovedu si představit, že podobnou věc by nebylo možné zjistit, co se stalo. Ta věc je tak podivná, že bych rád slyšel vysvětlení ministra vnitra. Takže žádám o přerušení Sněmovny do té doby, než se celá věc vyjasní aspoň tak, jak to může ministr v této chvíli učinit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Omlouvám se vám. Samozřejmě, že jste mohl vystoupit se svým návrhem. Já jsem se jenom domnívala, že bude vůle k tomu, doprojednat bod, který jsme měli formálně otevřený. Upozorňuji ale, že není rozprava.

Zazněl zde formální požadavek na přerušení schůze, ale dám ještě slovo místopředsedovi vlády Petru Nečasovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP