(16.00 hodin)
(pokračuje Čunek)

Možná byla i určitá obava nebo váhání na straně bank, že nebyly agresivnější či vstřícnější v podpoře tohoto programu, takže docházelo k tomu, že průměr za roky 2001 až 2005 byl zhruba 200 až 300 mil. korun objemu podpory, tedy čtyřprocentní podpory hrazení úroků ročně.

V roce 2006 se ale jaksi protrhla hráz zájmu a tento program narostl až na 1,6 mld. (Hlasy z pravé části sálu.) Pardon, já jsem myslel, že je ještě nějaký dotaz. V roce 2007, kdy původně ve Státním fondu životního prostředí bylo naplánováno z roku 2006 700 mil., tak my jsme přesměrovali do tohoto programu dalších 800, takže jsme jej navýšili na 1,5 mld., a protože se zájem nepodařilo ani zčásti uspokojit, tak jsme použili, aktivovali jsme všechny možné zdroje ve státním fondu a zvýšili jsme částku podpory pro letošní rok na 4,3 mld. korun, což je naprosto nebývalé, historicky v zásadě s ničím srovnatelné, a přesto to nestačí. Navíc 4,3 mld. korun, to je částka, kterou tady teprve Poslanecká sněmovna má schválit. Pevně věřím, že se tak stane.

Přes to všechno, že jsme naplnili do tohoto programu všechny možné zdroje, které jsme aktivovat mohli, tak přes to všechno roste počet žadatelů. Proto jsme museli pro letošní rok uzavřít počet na 4,3 mld. Určitě dáme nějaké pořadí, aby ti, kteří vypadnou z nějakého důvodu, abychom dočerpali tyto finanční prostředky a uspokojili tento zájem.

Proč tak podporuji tento program, není snad jenom to, že s ním mám osobní zkušenosti jako myslím že stále ještě předseda jedné družstevní samosprávy, a využili jsme tento program, samozřejmě jsme využili ještě i druhý program na opravu panelových vad, kde bylo na letošní rok 280 mil. korun, ale kvůli tomu, abychom žádosti uspokojili, tak jsme do tohoto programu dali ještě 100 mil. navíc, to znamená také 380 mil. korun, což samozřejmě s tím jednoznačně souvisí, protože neznám téměř dům, který když už opravuje panelové vady, tak pak nezatepluje a nedělá opravy jako takové.

Takže důvod, proč chceme pomáhat zateplovat a opravovat takto fasády panelových domů, není jenom v samotném panelu, ale samozřejmě je v tom, že jsme spočítali, že zhruba 31 % celkového objemu, a celkový objem zatím byl 15 mld. korun, se nám vrací. To znamená, že když vezmeme proti tomu úhradu 4 %, tak se skutečně dostáváme někde k 30 % -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I vy, pane ministře, jste povinen dodržet čas určený pro odpověď na přednesenou interpelaci.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: V zásadě jsem řekl všechno a když tak vám ještě odpovím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, přejete si přednést doplňující otázku? Není tomu tak.

Nyní následuje interpelace paní poslankyně Jiřiny Fialové na ministra zdravotnictví Tomáše Julínka ve věci nerovného přístupu k léčbě. Než vám dám slovo, paní ministryně, jenom si dovolím zopakovat, že pan ministr Julínek je omluven z dnešního jednání z důvodu pověření jinými naléhavými pracovními úkoly. Přesto můžete přednésti svoji interpelaci a máte prosím slovo.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Vážený pane ministře, téměř polovina obyvatel ČR trpí různým revmatickým onemocněním. Tato onemocnění nejsou spojena jen s vyšším věkem, ale postihují i mladší ročníky, a dokonce i děti. Je uváděno, že revmatické onemocnění je v současnosti diagnostikováno asi u tří tisíc dětí a asi 1 % populace je postiženo zánětlivým revmatickým onemocněním. Jde o chronické, bolestivé a destruktivní onemocnění, kde není známa příčina. Nemocným jsou tedy předepisovány léky na zmírnění bolesti, ale ty často mají vedlejší negativní účinky, např. vyrážky, zažívací problémy, selhávání ledvin a další.

V posledních deseti letech je však známa tzv. biologická léčba založená na proteinech zkonstruovaných v genetickém inženýrství. Tyto látky blokují prozánětlivou látku v těle pacienta a většinou zánět zastaví. Biologická léčba nesmírně zlepšuje kvalitu života dříve těžce invalidizovaných nemocných a dokáže je dokonce vrátit do společnosti. V současnosti je takto léčeno asi 90 dětí a asi 500 dospělých pacientů. Proč tak málo? Pro jednoho pacienta jsou roční náklady na léčbu přibližně stejné, jako stát vynakládá na jednoho vězně, tedy 400 tis. korun, což je zřejmě podle zdravotních pojišťoven hodně, a tak je tato léčba poskytována jen někomu. Čekací doba na léčbu je více než rok. Účinnost léčby pociťují nemocní okamžitě, biologická léčba je velmi účinná, ale prý drahá. Trvalá invalidita je však určitě dražší.

Pane ministře, podle Listiny práv a svobod, čl. I, lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Jak je tedy možné, že pacienti s revmatickým onemocněním jsou vybíráni k biologické léčbě, ačkoliv tato léčba by velmi pomohla mnoha dalším? Domníváte se snad, že rok kvalitního života člověka není cennější než oněch 400 tis. korun? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. V souladu s jednacím řádem vám bude do 30 dnů doručena písemná odpověď na vaši interpelaci.

Další interpelující je paní poslankyně Věra Jakubková, interpelovaným taktéž nepřítomný a omluvený ministr dopravy Aleš Řebíček, předmětem interpelace výše ceny staveb silnic a dálnic. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, ve své interpelaci se vás ptám na to, jaké kroky jste podnikl nebo podniknete k tomu, aby byly rozptýleny pochybnosti mé i veřejnosti ohledně výše ceny staveb silnic a dálnic v ČR. Domnívám se, že k prodražování staveb může docházet v různých etapách díla a z různých důvodů. Proto vás prosím, seznamte mě prosím např. s opatřeními vedoucími k tomu, aby již projekční firmy byly nuceny navrhovat stávající díla co nejúsporněji, samozřejmě při plnění norem. Také mě zajímá, jaká opatření jste přijal pro omezení dopadu kartelových dohod a jiných forem nekalé hospodářské soutěže na ceny dopravních staveb. Netrpělivě očekávanou je pro mě informace o tom, zda započaly práce na přípravě kritérií hodnotících dopravní a ekonomický přínos, stejně jako vliv staveb na životní prostředí.

Děkuji za vaši podrobnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I vám bude, vážená paní poslankyně, odpovězeno písemně.

Nyní přednese svoji interpelaci pan poslanec František Novosad, který interpeluje ministra Petra Gandaloviče ve věci obchodních řetězců. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Já děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vznáším dotaz na pana ministra Gandaloviče, který jsem dostával dosti hodně ve svém regionu a zajímá hodně naše občany.

Váš resort, vážený pane ministře, chce šetřit na všech stupních. S tím samozřejmě souhlasíme, ale ne na nesprávném místě! A to nesprávné místo je zemědělská a potravinářská inspekce, rovněž i veterinární správa.

Vážený pane ministře, jistě sám vidíte v televizi, slyšíte od občanů, co se děje v obchodních řetězcích na úseku potravin. K občanům se dostávají někdy potraviny, které nesplňují základní normy kvality a hygieny. A vy, pane ministře, ještě chcete tyto instituce oslabit! Ptám se vás: Kdo pak ochrání spotřebitele, občana, který se nemůže bránit? Nebo je vám jedno, co občan jí a konzumuje? A co jeho zdraví?

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP