(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Připomínám proto včerejší výprask na Valném shromáždění OSN, kdy Česká republika nebyla schopna obhájit svoji pozici nestálého člena Rady bezpečnosti. Nehodlám opakovat to, co bylo předmětem dopolední neformální diskuse. Jen bych chtěl připomenout, že by bylo nanejvýš nutné, nanejvýš potřebné a i odpovědné od vlády České republiky, kdyby svá slova chtěla přepracovat na své činy. Protože tomu tak není, ani já, ani poslanci klubu KSČM těžko mohou zvednout ruku pro něco, co možná bude znamenat další slova, ale žádné činy ve prospěch občanů České republiky.

Děkuji vám. Věřím, že jsem vás příliš čísly nezatížil. (Potlesk levé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní s přednostním právem pan ministr a místopředseda vlády Petr Nečas. Potom, předpokládám, pan poslanec Urban.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi několik informací, které se týkají jedné ze složek státního rozpočtu, což jsou příjmy státního rozpočtu. A mezi klíčové složky příjmů státního rozpočtu patří samozřejmě i příjmy ze sociálního pojištění, především v oblasti důchodového pojištění. A také několik informací, které podle mého názoru jsou důležité z hlediska predikce výdajů v této oblasti. Zazněly tady totiž ze strany celé řady předřečníků informace, které ne zcela odpovídají skutečnosti a především ne zcela dobře dokáží predikovat vývoj například výdajů v důchodovém systému v následujících letech.

Chtěl bych velmi zdůraznit, že díky pozitivnímu ekonomickému růstu, ale také především díky zaměstnanosti a poklesu nezaměstnanosti je stav výběru důchodového pojištění poměrně velmi dobrý.

Chtěl bych připomenout, že co se týče letošního roku, očekáváme nárůst celkového počtu vyplácených důchodů a důchodců na 2,7 mil. důchodců, s tím, že k 31. 12. letošního roku je kvalifikovaný odhad, že v naší zemi bude zhruba 2025 tisíc starobních důchodců. Očekáváme, že v příštím roce naroste opět počet penzistů, kteří pobírají starobní penzi, zhruba o 30 tisíc, to znamená, že ke konci roku bude počet starobních penzistů zhruba na úrovni 2055 tisíc. Chtěl bych velmi zdůraznit, že to znamená samozřejmě i nárůst výdajů z hlediska důchodového pojištění. My se také dostáváme pomalu na hranu počtu plátců. V letošním roce je odhadováno, že průměr za rok 2007 z hlediska počtu plátců bude zhruba 4955 tisíc. V příštím roce, pokud bude pokračovat dosavadní pozitivní vývoj, tzn. nárůst počtu plátců zhruba o 50 až 60 tisíc ročně, se můžeme dostat v průměru zhruba na číslo 5015 tisíc plátců.

Já chci velmi zdůraznit, že se pomalu, ale jistě blížíme k limitu disponibilní pracovní síly, která se v naší zemi pohybuje někde okolo úrovně 5,2 milionu potenciálních plátců. To znamená, že nelze očekávat donekonečna tento pozitivní nárůst počtu plátců sociálního pojištění, který je jedním ze základních důvodů toho, že náš důchodový systém se ocitá v tuto chvíli v měkkých přebytcích.

Pokud bychom vyšli z hlediska příjmů ze stávající situace, lze očekávat, že v letošním roce bude nárůst příjmů důchodového pojištění v porovnání s loňským rokem zhruba o 9 % vyšší. Zatím všechny údaje z dosavadních měsíců letošního roku tomu nasvědčují. To znamená, že bychom se dostali z hlediska příjmů důchodového systému někde na úroveň 293 miliard korun. V tom příštím roce podle mého názoru musíme počítat spíše s konzervativním odhadem, to znamená, že nárůst příjmů důchodového pojištění bude někde okolo 7,5%. To znamená, že se dostaneme někde na úroveň 315 miliard korun.

Nedosti na tom, samozřejmě že nám vedle nárůstu příjmů v rámci důchodového systému rostou i výdaje. V tom letošním roce lze očekávat, že nárůst výdajů v důchodovém systému bude někde okolo 8 %. To znamená, že se dostaneme na predikovanou úroveň zhruba 282 miliard korun - jako výdaje důchodového systému. A v příštím roce i na základě provedené valorizace to bude částka zhruba 299 miliard korun.

Já bych chtěl velmi připomenout to, že nárůst výdajů na důchodovém účtu samozřejmě není dán pouze objemem valorizace. Například na příští rok to bude zhruba 11 miliard korun. Musíme ale počítat s dalšími zhruba 4 miliardami korun, které jsou způsobeny dvěma faktory. Za prvé, nárůstem počtu důchodců - já jsem již řekl, že lze predikovat, že ten nárůst bude u starobních důchodů zhruba o 30 tisíc osob. A současně také tím, že roste průměrná úroveň vyplácené penze. To znamená, že roste celkový objem vyplácených penzí. To znamená, že ve skutečnosti nárůst objemu vypláceného jako výdaje v rámci důchodového systému bude vyšší v příštím roce o více než 15 miliard korun.

Nesmírně důležitým faktorem, o kterém si v tuto chvíli musíme říci, je to, že - a to byla právě jedna z chyb řady mých předřečníků - není možné se dívat pouze na příjmy a výdaje důchodového systému v roce 2008, a to zvláště za situace, kdy v letošním roce je velmi obtížné trefit se do odhadu výše inflace pro příští rok. Chtěl bych připomenout, že i tak renomovaná instituce, jakou je Česká národní banka, predikuje inflaci s obrovským rozptylem, tzn. s rozptylem 1,2 až 1,5 procentního bodu. To znamená, že je opravdu nesmírně komplikované trefit se do odhadu inflace v příštím roce.

Pokud vyjdeme z toho - a to tady řekl jeden z mých předřečníků, pan poslanec Sobotka - že by bylo možné klidně provést valorizaci takovou, že by byla vyšší než ta stávající zhruba o 150 korun a že by přesto zůstal přebytek na důchodovém účtu v příštím roce 3,5 miliardy korun, ano, ale pouze tehdy, pokud se díváme pouze na rok 2008, a ne na léta 2009 a 2010 s odhadovanými valorizacemi. Pak totiž samozřejmě jsou valorizace dělány z vyššího základu roku 2008 a velmi snadno se nejen dostaneme přes výdajové limity dané zákonem, který předložil pan poslanec Sobotka, tehdejší ministr financí, ale velmi snadno - především za situace, kdy by se zkombinoval faktor vyšší inflace v příštím roce někde okolo 3,8 procentního bodu, vyššího růstu mezd někdy mezi 6 a 7 procentními body, tzn. faktor valorizace penzí pro rok 2009 někde nad úrovní 6% - tak velmi snadno, a to dokonce i při stávajícím pozitivním vývoji zaměstnanosti a pozitivním vývoji nárůstu výběru z důchodového pojištění, se dostaneme do stavu, kdy v roce 2010 hrozí to, že příjmy důchodového pojištění by byly na úrovni výdajů. Dokonce by to mohlo sklouznout za určitých okolností do mírného deficitu.

My v současné době kombinujeme příznivou shodu okolností. Je to nárůst zaměstnanosti. Jak jsem říkal - o 50 až 60 tisíc osob ročně. Nemůže pokračovat donekonečna. Připomínám to číslo - zhruba 5,2 milionu disponibilní pracovní síly. V příštím roce se ocitneme někde na úrovni 5015 tisíc plátců sociálního pojištění. A také tempa růstu mezd. Při jakékoliv výchylce z těchto parametrů, tzn. při poklesu nárůstu zaměstnanosti, při nárůstu nezaměstnanosti či při zbrzdění tempa růstu mezd, se okamžitě ocitáme v situaci, kdy v roce 2010 nejenže by výdaje důchodového pojištění mohly předstihnout rozpočtový rámec a limity výdajů, ale mohly by se dokonce ocitnout pod úrovní příjmů důchodového pojištění.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP