(18.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jedná se zhruba o dvě úplně stejná města stejného regionálního významu. Rozdíl ve sdílených daních je 270 milionů korun. Pochopitelně, že podobnou absurditu najdeme na těch schodech směrem dolů i v jiných velikostních kategoriích.

Takže dochází k plynulé křivce a dochází k situaci, kdy všechny velikostní kategorie jsou mírně nad předpokládaným výběrem daní podle stávající legislativy, a to za cenu, že podíl sdílených daní se ze stávajících 20,59 procenta zvyšuje na 20,4 procenta na úkor příjmů centrálních fondů, což v absolutním vyjádření znamená, že obecní rozpočty budou posíleny o 4,6 miliardy korun. Toto posílení o 4,6 miliardy korun zajistí, že ve všech velikostních kategoriích dochází k mírnému zlepšení výběru daní z těch tří sdílených daní. Samozřejmě větším vítězem jsou ony menší obce, které při současném stavu byly výrazně - vyhýbám se slovu diskriminovány, ale bývá často používáno - byly významně znevýhodněny. Už to nebude 6,5násobek, ale 4,5násobek, to znamená obce do 100 obyvatel na tom vydělají téměř o 200 procent, obce do 300 obyvatel na tom vydělají o 160 procent, ale ve všech velikostních kategoriích dochází k mírnému posílení. S výjimkou dvaceti měst, kde dochází sice k absolutnímu nárůstu, ale v porovnání k autonomnímu vývoji se stávající legislativou dochází k fiktivní teoretické ztrátě v desetinách procent do jednoho procenta. Tvrdím, že v běžné praxi, pokud si to nepřečteme v novinách, tak jednotlivá zastupitelstva těchto dvaceti obcí nemají šanci rozdíl v desetinách procent v běžném životě poznat, to znamená zůstávají na svém.

Tou jednou jedinou výjimkou je město Olomouc. Město Olomouc tím, že do dnešního dne o několik stovek obyvatel bylo výrazně zvýhodněno velikostním koeficientem nad 100 tisíc, je jakoukoliv systémovou změnou teoreticky znevýhodněno. Nicméně můžeme se na to podívat ze dvou stran. Někdo, nevím, proč proti mně zrovna sedí olomoucký poslanec Kvapil, někdo může říkat, že Olomouc na to doplatí, samozřejmě někdo jiný může říkat, že Olomouc do dnešního dne neoprávněně profitovala, a obojí má svůj velký kus pravdy. Tady neexistuje jiné řešení než řešení exekutivní. Chápeme, že zlomovou změnou legislativy z roku na rok může rozpočtové plánování významného města dostat do problémů, a vláda je připravena individuálně s Olomoucí nějaké přechodné období řešit. Já v té věci jsem v kontaktu s primátorem města Olomouc a oba dva máme důvod se domnívat, že nalezneme nějaké přijatelné řešení.

To je tedy jediný důvod, jediná ambice předkládané novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Pokud se rozhodnete tento návrh schválit, pak bude odstraněna skoková progrese, budou odstraněny ony nesmyslné přechody, ono nesmyslné nakupování fiktivních obyvatel. Každý z nás ve svém okolí zná ty případy. To je první výhoda této novely. Druhá výhoda této novely je významné posílení příjmů venkovského prostoru. Obojí za to stojí.

Zdůrazňuji, že to není problém zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, kdyby nebyl přijat, byl by ministr financí v zoufalé situaci a nebyl by schopen sestavit návrh zákona o státním rozpočtu v přijatelných parametrech. Pokud tato novela zákona nebude přijata, pak ministr financí nebude mít žádný důvod k nešťastné grimase. Nestane se nic, pouze rozpočty obcí nebudou posíleny o 4,6 miliardy a státní rozpočet bude mít vyšší příjmy o 4,6 miliardy. Tolik bude pocit ministra financí, který z technického hlediska bude mít pocit většího komfortu.

Z hlediska politika, který mluví za vládu České republiky, si však dovoluji říci, že by to byla významná škoda, že to je malý krok dopředu. Ten velký před námi stojí v tom novém zákoně. Nicméně pokud tento zákon nebude přijat a nebude přijat v tempu platnosti k 1. 1. 2008, pak i v příštím roce budou existovat nesmyslné skokové přechody a i v příštím roce bude česká vesnice živořit. Ani jedno, ani druhé si vláda České republiky nepřeje, a proto si vás dovoluji požádat o schválení této novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, a prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velmi rád, že vláda předložila do Poslanecké sněmovny novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Je to příležitost k diskusi nad tímto návrhem. Nezbývá, než abych politoval toho, že vláda takto činí v říjnu a navrhuje, aby účinnost zákona byla od 1. ledna 2008. Já se domnívám, že takto zásadní změny, které ovlivní hospodaření šesti tisíc obcí a měst v České republice, by měly být diskutovány v Poslanecké sněmovně. Co jiného by mělo být v této Sněmovně diskutováno, než takové návrhy zákonů, které rozhodují o částkách v rozsahu 4,6 miliardy korun a řeší jejich novou, jinou, možná spravedlivější, možná lepší distribuci mezi šest tisíc obcí v České republice?

Myslím si, že je chyba, že Ministerstvo financí a vláda tento návrh zákona nepředložily v prvním pololetí letošního roku. Nemuseli jsme zde vést diskusi o tom, v jakém režimu tento návrh zákona bude projednáván, a byl by dostatečný prostor na diskusi v příslušných odborných výborech Poslanecké sněmovny. Já musím říci, že jsem v této Poslanecké sněmovně ještě nezažil, aby návrh tohoto typu byl projednáván nebo byl navržen k projednání ve zrychleném čtení. Myslím si, že to je docela novinka v životě Poslanecké sněmovny, a doufám, že tato novinka se nebude objevovat i příště při projednávání obdobně zásadních změn, jako je např. ona komplexní novela, o které v tuto chvíli již hovořil zástupce předkladatele pan ministr financí Kalousek. Pokud tedy k této komplexní novele dojde, věřím, že bude poskytnuta Poslanecké sněmovně včas, nikoliv dva měsíce před navrženým datem účinnosti, a že Poslanecká sněmovna nebude žádána o to, aby bez diskuse s takovýmto návrhem jedním hlasováním vyjádřila souhlas, tak jak to zde předložila vláda České republiky. To je jedna poznámka, která se týká procedury projednávání tohoto návrhu zákona.

Já musím říci, že jako zpravodaj bych uvítal, kdyby alespoň byla možnost elementární, byť časově ohraničené diskuse ve výborech Poslanecké sněmovny, a současně jako předseda rozpočtového výboru zde jasně prohlašuji, že pokud dojde ke zkrácení lhůty pro projednávání, tak jsem připraven svolat rozpočtový výbor ještě tento týden, abychom nad tímto návrhem zákona mohli diskutovat a aby se tento návrh zákona mohl doprojednat ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, tak aby i přes to pozdní předložení novely zákona o rozpočtovém určení daní bylo možno zajistit účinnost zákona od 1. ledna 2008.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP