(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Ministr kultury Václav Jehlička požádal o zařazení sněmovních tisků 289 a 278, jsou to tedy body 25 a 66 návrhu pořadu, na středu 24. října jako první a druhý bod odpoledne. Grémium doporučuje těmto žádostem vyhovět.

Dále grémium navrhuje zařadit na středu 24. října jako třetí bod odpoledne bod 57 návrhu pořadu, sněmovní tisk 204.

Dále grémium navrhuje vyřadit bod 94 návrhu pořadu. Je to návrh na volbu členů Rady České televize. Na žádost předsedy volební komise vás informuji, že volební body budeme projednávat až v příštím týdnu, přičemž pan předseda v průběhu schůze upřesní, který den to bude.

Dále grémium navrhuje vyřadit body 12 a 81, sněmovní tisk 168, a dále zařadit nový bod Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upřesňují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky, a to jako první bod do bloku Zprávy, návrhy a další body.

To je vše z mé strany. Nyní tedy jsem měl přihlášeného pana předsedu klubu KSČM pana poslance Kováčika. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud moje předchozí vystoupení bylo bráno jako žert, nebyl to žert. Skutečně klub KSČM byl v naprostém klidu a čekal na to, jak bude schůze pokračovat.

Já ale předstupuji k programu s jedním návrhem a chtěl bych požádat ctěné kolegyně a vážené kolegy o jeho podporu. Rád bych, a to prosím pěkně nezávisle na tom, co se před chvílí dělo před Poslaneckou sněmovnou, obrátil vaši pozornost na dopis, který jste všichni dostali na lavice od pana magistra Františka Dobšíka, předsedy Odborového svazu pracovníků školství, a na prohlášení účastníků diskusního fóra u příležitosti Světového dne učitelů. Ne, nebojte se, nebudu vám to tady číst, můžete tak učinit každý sám.

Chtěl bych ovšem v této souvislosti navrhnout do bloku Zprávy, návrhy a další body zařazení nového bodu - Informace předsedy vlády o záměru materiálního a finančního zajištění úkolů a závazků vlády v roce 2008 obsažených v právních předpisech a koncepčních dokumentech vlády pro oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, péče o mládež, tělovýchovu a sport. Na předsedu vlády se obracíme zejména proto, že v současné době momentálně vláda je bez ministryně školství či případně ministra školství, a protože rozhoduje ve sboru, a tedy i zodpovídá ve sboru, je na místě, aby tuto informaci podal právě pan předseda vlády.

Děkuji za pozornost i za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Já bych vás poprosil, abyste mně vaše návrhy předal písemně.

Dále zde mám několik písemných přihlášek: pan poslanec Lhota, pan poslanec Exner, pan poslanec Tejc, paní poslankyně Halíková, pan poslanec Zajíček, pan poslanec Bublan a pan poslanec Vidím. Prosím pana poslance Lhotu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, můj procedurální návrh se týká pevného zařazení bodů 24, 37 a 51 navrhovaného pořadu schůze na středu 24. října po polední přestávce za navrhované pevně zařazené body. O jaké se jedná? Jedná se o vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté nelidské či ponižující zacházení, sněmovní tisk 273. Dále už doufám bez mučení. Dalším bodem je vládní návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, sněmovní tisk 305. A do třetice - vládní návrh novely zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, sněmovní tisk 295.

Tyto tři vládní návrhy bude odůvodňovat ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Vycházím tudíž ze sladění optimálního časového programu jak pana ministra, tak i zpravodajů k jednotlivým tiskům. Zbývá dodat: návrh byl prokonzultován jak s jednotlivými zpravodaji, tak s organizačním výborem. Všichni vyjádřili souhlas a o totéž co nejuctivěji žádám i vás.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Exner. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhuji, aby i body 115 až 117, které se týkají informací předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky, z nichž první dva body jsou stále nedoprojednány, byly zařazeny pevně na 23. října jako první až třetí bod. Domníváme se, že tyto body by měly být skončeny a jejich umístění na konec schůze by mohlo vést k tomu, že je ještě nedoprojednáme. Kdyby se stalo, že 23. října nebudou tyto body do konce projednány, navrhuji, aby jejich projednávání pokračovalo v následujících dnech po skončení pevně zařazených bodů, aby byla jistota, že budou na této schůzi doprojednány.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc, připraví se paní poslankyně Halíková.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v posledních týdnech se opět hodně hovořilo, zejména v médiích, o Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Jednak proto, že jak se zjistilo, 40 % policistů v tomto útvaru nedisponuje vysokoškolským vzděláním, ač by mělo, jednak proto, že byl znovu otevřen případ pana Kubiceho. Ale především vzniklo volné pokračování zprávy z loňského roku, tzv. "žížala". Ta má hovořit o Františku Bublanovi, novinářích, ale také o organizovaném zločinu.

Zdálo by se, že tento materiál má dvě vysvětlení, resp. jeho vznik. Tím prvním je, že organizovaný zločin, tak jak je to v tomto materiálu, skutečně prorostl do státní správy a že se tak stalo ještě více než za předchozích vlád. A pak je zcela jasné, že bychom měli zařadit na jednání Sněmovny hlasování o důvěře vlády, resp. její nedůvěře. Ale je tu i druhá možnost. Zatímco někteří politici vidí za vším novináře a Jiřího Paroubka, pak jsou zde někteří policisté, kteří za vším vidí novináře a Františka Bublana. Zdálo by se, že ze strany pana Kubiceho je to možná poslední komické rozloučení s jeho spisovatelskou kariérou, nicméně nese i prvky tragédie. Tento specializovaný útvar policie, říká se někdy elitní, tak by tomu jistě mělo být, místo odhalování zločinců a odkrývání organizovaného zločinu se zajímá, co si kdo myslí a co kdo říká. Navíc, co píší nezávislí novináři. Stará se o to, co si myslí politická opozice, stará se o to, co píše tisk.

Dámy a pánové, vracíme se možná o dvacet let zpět. Tam to možná u policie možné bylo. A z tohoto důvodu opětovně navrhuji bod Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvaru policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já bych vás poprosil: kam navrhujete zařadit tento bod? (Do bodu zpráv.) Ano, děkuji.

Dále vystoupí paní poslankyně Halíková. Prosím paní poslankyni, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Zajíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP