Stenografický zápis 22. schůze, 30. října 2007


(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec David Kafka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Daniel Reisiegel


118. Zpráva předsedy vlády o průběhu lisabonského summitu EU

Poslanec Václav Exner
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


110. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky

Předseda PSP Miloslav Vlček


111. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky

Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


44. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Tom Zajíček


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Daniel Reisiegel


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Václav Exner
Poslanec Daniel Reisiegel


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Petr Wolf


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k vyslovení souhlasu s ratifikací, a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 197 o podpůrném rámci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tomáš Kvapil


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 279/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Wolf


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k informaci /sněmovní tisk 312/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Miroslav Krajíček


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsána v Praze dne 7. září 2007 /sněmovní tisk 313/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP