Stenografický zápis 22. schůze, 19. října 2007


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec David Kafka
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Břetislav Petr
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.52 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Michal Hašek


17. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Poslanec Václav Snopek
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Petr Sunkovský


18. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - druhé čtení

Náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík
Poslanec František Dědič
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Dědič
Poslanec Václav Mencl
Poslanec František Dědič


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Jaroslav Krupka
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Václav Grüner


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Karel Korytář
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Václav Snopek


100. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2006 /sněmovní tisk 249/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa


102. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice /sněmovní tisk 270/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Alexander Černý
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Alexander Černý


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Poslanec František Bublan


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Poslanec František Bublan


107. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007 /sněmovní tisk 285/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.13 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


107. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007 /sněmovní tisk 285/

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Seďa


108. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 290/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Pavol Kubuš


61. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Tomáš Dub


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Kateřina Jacques
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Zdeňka Horníková
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo ve 13.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP