Stenografický zápis 22. schůze, 31. října 2007


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Kafka
Poslanec Petr Tluchoř


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Ondřej Liška
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec David Rath
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Bublan
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


73. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Tluchoř


89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno v 12.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


73. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jan Babor
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Krákora


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec František Bublan
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Břetislav Petr


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Vondruška
Poslankyně Eva Dundáčková


85. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - třetí čtení

Poslanec Petr Sunkovský


86. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Poslanec Kosta Dimitrov


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


39. Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Michal Pohanka


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec František Bublan
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec František Bublan


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Morava


48. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček


95. Zpráva o finanční stabilitě 2006 /sněmovní tisk 241/

Poslanec Michal Doktor


96. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2006 /sněmovní tisk 247/

Poslanec Michal Doktor


97. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2007) /sněmovní tisk 268/

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor


95. Zpráva o finanční stabilitě 2006 /sněmovní tisk 241/

Poslanec Michal Doktor


96. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2006 /sněmovní tisk 247/

Poslanec Michal Doktor


97. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2007 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2007) /sněmovní tisk 268/

Poslanec Michal Doktor


91. Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 211/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Koníček


92. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006 /sněmovní tisk 221/

Poslanec Jan Špika


93. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006 /sněmovní tisk 228/

Poslanec Jaroslav Plachý


98. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006 /sněmovní tisk 245/

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jaroslav Plachý


99. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 246/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP