Stenografický zápis 22. schůze, 16. října 2007

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec David Kafka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Michal Hašek
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec David Kafka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Michal Hašek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Tomáš Hasil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Hana Šedivá
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno od 16.02 do 16.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


9. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Dana Filipi
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec David Kafka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


10. Návrh poslanců Robina Böhnische a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - druhé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Krátký
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Robin Böhnisch


11. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 147/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Jičínský


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Vladimíra Lesenská


13. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Zdeněk Jičínský


14. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Šlajs


15. Návrh poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala, Petra Wolfa a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová


16. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Červenka


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Rafaj


24. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tomáš Úlehla


25. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil


26. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Zdeněk Jičínský


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radko Martínek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radko Martínek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Tesařík
Poslanec Petr Braný
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP