(19.00 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, ve sněmovním tisku 224/2 se nám shromáždily pozměňovací návrhy k doprovodnému zákonu o úpadku. Jsou to pozměňovací návrhy typu legislativně technický pozměňovací návrh, technický, věcně technický, a já se domnívám, že z tohoto důvodu i s ohledem na pokročilou hodinu vám mohu navrhnout velice jednoduchou a pragmatickou proceduru pro hlasování.

Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali všechny pozměňovací návrhy pod písmenem B, z nichž některé totiž mění usnesení ústavněprávního výboru. Poté bychom hlasovali všechny pozměňovací návrhy pod písmenem A, což je usnesení ústavněprávního výboru, a dále bychom hlasovali pod písmenem C o pozměňovacím návrhu kolegy Šustra, a dále bychom hlasovali o legislativně technickém pozměňovacím návrhu, který načetla kolegyně Dundáčková. Samozřejmě, pokud by někdo si žádal hlasování o některém pozměňovacím návrhu pod písmenem B či A zvláště, je možné vyhovět.

Tolik návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pane poslanče, pouze skromná otázka, zdali o návrhu na zpětvzetí návrhu paní poslankyně Dundáčkové budeme, nebo nebudeme hlasovat.

 

Poslanec Radim Chytka: Podle legislativy, § 64 jednacího řádu, se hlasuje o zpětvzetí pouze u zákona. Co se týče pozměňovacích návrhů, může poslanec či poslankyně vzít návrh zpět, i když někdy byla praxe jiná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych se přimlouval za praxi, že ve třetím čtení to může být se souhlasem Sněmovny.

 

Poslanec Radim Chytka: Podle § 64 jednacího řádu tomu tak není, ale klidně budeme hlasovat o zpětvzetí toho návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se nechci přít, ale z logiky věci vyplývá, že je nezbytné, aby o zpětvzetí návrhu ve třetím čtení hlasovala Sněmovna, nikolivěk aby o tom rozhodl navrhovatel. Jsem připraven to odůvodnit docela slušným způsobem, ale pokud se shodneme na tom, že rozhodneme hlasováním, nechám si to na některou z dalších příležitostí.

 

Poslanec Radim Chytka: Shodujeme se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže nejprve bychom hlasovali o návrhu na zpětvzetí, tak jak ho přednesla paní poslankyně Dundáčková. Souhlas?

 

Poslanec Radim Chytka: Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jinak se domnívám, že došlo pouze k přehození písmen B a A. Má někdo zájem na tom, abychom hlasováním rozhodli o schválení procedury? Já myslím, že logicky vyplývá z toho, jak návrhy zazněly, takže můžeme přistoupit k hlasování. Pane poslanče Chytko, předložte Sněmovně návrhy.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní budeme hlasovat o zpětvzetí návrhu paní poslankyně Dundáčkové pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 88. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ne. Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 145 bylo 143 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní tedy budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem B. (Stanovisko zpravodaje i navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 89. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 145 poslanců, pro bylo 140, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích včetně legislativně technických pod písmenem A. (Stanovisko zpravodaje i navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 90. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 145 poslanců, pro bylo 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegy Šustra. (Stanovisko zpravodaje i navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 91 jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 145 poslanců, pro bylo 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní budeme hlasovat o legislativně technickém pozměňovacím návrhu, který přednesla ve třetím čtení kolegyně Dundáčková. Jde o odkaz na neexistující odstavec. (Stanovisko zpravodaje i navrhovatele je kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 92 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 145 hlasujících, pro 142, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nemýlím-li se, hlasovali jsme o všem, o čem bylo možno, s výjimkou závěrečného usnesení. Je s tím souhlas?

 

Poslanec Radim Chytka: Je tomu tak.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku, o způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, podle sněmovního tisku 224, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 93. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 146 hlasujících, pro 142, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Neutíkejte, dámy a pánové. Máme ještě nějaké povinnosti, které mi předepisuje jednací řád. Před skončením schůze je třeba dát hlasovat o návrhu na vyřazení bodu 20 schváleného pořadu, což je sněmovní tisk 185 naší 21. schůze, jelikož u něho nebyly splněny zákonné lhůty. Tolik praví text, který mám k dispozici, a já vás prosím, abyste vyhověli tomuto návrhu.

 

Táži se, kdo souhlasí s vyřazením bodu 20. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 94. Kdo je pro vyřazení bodu 20 ze schváleného pořadu schůze, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců (pak řekl ještě 140), pro 133, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi, než ukončit 21. schůzi, poděkovat vám za aktivní účast a popřát vám hezkou oslavu zítřejšího státního svátku svatého Václava.

 

(Schůze skončila v 19.09 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP