(10.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ten zákon nikdy nedodržela. Od okamžiku, kdy se střednědobé výdajové limity staly součástí právního řádu České republiky, byl tento zákon každý rok porušen. Pro rok 2006 o 46 miliard korun.

Říkám to jako člověk, který za to nese svůj díl odpovědnosti. Do jaké míry se mi to líbilo či nelíbilo, do jaké míry jsem o ty limity bojoval či nebojoval v koaličních diskusích, je věc jiná. Účastníci těch rozhovorů si to pamatují. Ale nakonec jsem pro ty rozpočty ruku zvedl, takže si svůj díl odpovědnosti nesu. A dívám se na své kolegy, s kterými jsme to dělali, a říkám - pánové, tak se k té odpovědnosti přihlaste. Protože kdybychom dodržovali zákon, zákon, který jsme sami navrhli, tak jsme v roce 2007 sestavovali rozpočet s deficitem 15 až 20 miliard. A to strašlivé trápení kolem reformního balíku by mělo úplně jiné rozměry, protože by nebylo tak strašlivě svázáno právě tou nedůvodnou neodpovědnou fiskální expanzí a každoročním porušováním zákona, ke kterému jsme se sami přihlásili.

Rozpočet na rok 2008, který v pondělí naleznete na svých stolech, zcela jistě vyvolá vlnu připomínek, vlnu věcné diskuse i vlnu ideologické kritiky, ale bude prvním rozpočtem, který v tom smyslu, o kterém jsem hovořil, splní zákon. Vláda poprvé dodrží zákon od té doby, co byl schválen.

A já jenom prosím, abychom v té diskusi, která opravdu připomíná spíše volební kampaň, nikdo z nás nezapomínal na svoji odpovědnost. Já se k ní hlásím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Prosím nyní o slovo ministra Martina Římana.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, tady už hodinu a půl zaznívá tolik absurdních a nepředstavitelných, nesmyslných obvinění na stranu vlády, za co všechno může a za co všechno nemůže, že se asi nelze vyjádřit ke všemu.

Z titulu své pozice bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady nadhodili kolegové Urban a pan předseda Kováčik slovy, že vláda zdražuje občanům energie, elektřinu, plyn atd. Já myslím, že když ne zástupci KSČM, tak minimálně ČSSD vědí, že ceny těchto komodit se už za jejich vlád odvíjely primárně od cen na trhu. Cena plynu se odvozuje od ceny, za kterou se obchoduje tato komodita na rotterdamské burze. Já myslím, že nikdo v tomto sále neobviní vládu jakékoliv barvy, že ovlivňuje cenu na tomto trhu. Cena elektřiny od letošního roku je obchodována na burze v Praze. Já to považuji za výrazný krok kupředu oproti těm předchozím obdobím, kdy se stanovovala ne úplně transparentně a mohly být pochybnosti o tom, zda nedochází k umělému zvyšování cen nad rámec, který způsobuje trh.

Nicméně jestli v něčem vlády mohou ovlivnit ceny těchto komodit, těchto služeb, ať už to jsou energetické služby, telekomunikační služby a podobně, tak je to prostřednictvím zdanění. To je dneska prakticky jediná cesta, jak tyto komodity může méně či více výrazně v případě, že je uvalena spotřební daň, ovlivňovat. A tady já myslím, že situace je poměrně evidentní. Co se týče tepla a telekomunikačních služeb, tak tady došlo ke zvýšení ze snížené 5procentní sazby do 19procentní sazby v průběhu předchozích vlád ČSSD, v průběhu roku 2004. Co se týče elektřiny a plynu, tady došlo ke zvýšení z 5procentní, tedy snížené, do zvýšené sazby - tehdy 22 %, dneska 19 %, nikoliv za zlých vlád Václava Klause, ale v roce 1998 za tzv. vlády Tošovského, a poté nastoupivší vláda ČSSD už to nechala tak. Zřejmě jí to vyhovovalo.

Další, ekologické daně, o kterých tady také bylo hovořeno a které samozřejmě také mají jistý dopad, k těmto daním od 1. 1. 2008 se zavázala Česká republika za vlád ČSSD v době, kdy negociovala přístupovou smlouvu ke vstupu do Evropské unie. My jsme pouze tento závazek byli nuceni naplnit, což předpokládám, že představitelé ČSSD tak jako v mnoha jiných případech, kdy se jedná o závazek vůči pravidlům Evropské unie, bezpochyby chápou.

Za vlády ČSSD rovněž došlo k dalšímu netržnímu nástroji, který byl transponován do naší legislativy. V roce 2005, jestli se nepletu, jsme tady o tom debatovali, a totiž o schválení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kdy již tehdy při projednávání tohoto zákona bylo avizováno regulačním úřadem, že naplnění cílů, které také stanovila tehdejší vláda, bude znamenat zvýšení nákladů na elektřinu pro průměrnou čtyřčlennou domácnost asi o 3200 korun.

To jsou, dámy a pánové, zhruba ty nejdůležitější faktory netržní, tedy vládou ovlivňované, které mohou způsobovat pohyb cen komodit nahoru nebo dolů. Kdo za současnou situaci je odpovědný, nechť každý posoudí sám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Mám tady ještě přihlášku od kolegy Bohuslava Sobotky - je přítomen. Máte slovo, pane poslanče.

Jenom ještě než začnete mluvit, dovolte, abych se pokusila se Sněmovnou dohodnout na dalším postupu. Interpelacím písemným je vymezena doba od 9 do 11 hodin. Tato doba za čtyři minuty uplyne. Pakliže by se do této rozpravy chtěl přihlásit ještě někdo, přeruším rozpravu k tomuto bodu, k této odpovědi na interpelaci, po vystoupení pana kolegy Sobotky a budeme pokračovat na příští schůzi. Pakliže by už nikdo nechtěl pokračovat v tom jednání, požádám Sněmovnu o souhlas s pokračováním interpelace tak, aby mohla být doprojednána, to znamená, že bychom o jejím výsledku hlasovali ještě po 11. hodině.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že ta diskuse má řadu aspektů a v řadě aspektů se začíná velmi rychle odchylovat od reality. Ale nemyslím si, že to zapříčinilo vystoupení opozice, ale myslím si, že ten hlavní podnět k tomu pravděpodobně dalo vystoupení místopředsedy vlády pana ministra práce a sociálních věcí Nečase.

Já si myslím, že v jeho vystoupeních je ještě stále velmi silně znát skutečnost, že v minulých osmi letech byla Občanská demokratická strana v opozici a byla zvyklá se vždy vymlouvat na to, že je v opozici a že nemá sílu na to, aby skutečnost změnila. Chtěl bych upozornit pana místopředsedu vlády Nečase, že v tuto chvíli je již ODS vládní stranou. Má v této Poslanecké sněmovně i v Senátu dostatečnou většinu na to, aby mohla měnit jakýkoliv běžný zákon. Má dostatečnou většinu na to, aby si schválila jakýkoliv státní rozpočet s jakkoliv vysokým deficitem státního rozpočtu. ODS tedy může plnit volební sliby, které dala před volbami. Sociální demokracie, i kdyby nakrásně chtěla všem těmto slibům zabránit, tak na to nemá dostatečnou sílu ani v Poslanecké sněmovně, ani v Senátu.

Jestliže tedy Občanská demokratická strana neplní sliby, které dala voličům před volbami, pak to není vinou sociální demokracie, ale je to vinou toho, že ODS se odchýlila od těch slibů, které lidem dala, a dělá politiku, která je velmi často v diametrálním rozporu s tím, co voličům před volbami slibovala.

Pokud jde o daně, tady ODS dala myslím velmi jednoznačné a konkrétní závazky. Za prvé řekla, že se daně podstatně sníží všem lidem v České republice.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP