(17.00 hodin)
(pokračuje Exner)

Dále bych se chtěl vyjádřit k tomu, že jsme informováni o diskusi o rozpočtu protiraketové obrany v Kongresu USA, kde v předané informaci dostáváme zprávu, že Sněmovna reprezentantů už 5. srpna 2007 schválila škrty v plánovaných výdajích na výstavbu evropského pilíře protiraketové obrany, a to snížením rozpočtu o 139 mil. dolarů proti požadovaným 310 mil. dolarů. Na základě této zprávy se potom informovalo o tom, že v Polsku by vlastně nedošlo - zatím - k přípravě základny týkající se interceptoru. Já se ptám, jak bude řešen ten rozdíl v tom, že v České republice už bude radar, který ale nebude sloužit k tomu, aby mohl být využit v rámci jedné souhrnné základny v České republice a v Polsku, případně k vystřelení rakety, která by bránila balistické raketě. Na co tedy tento radar bude?

V mezidobí jsme dostali novou zprávu, a myslím si, že zástupce vlády bude souhlasit s tím, abychom projednali i tu novou zprávu, kterou nám ministr zahraničních věcí, v tomto případě minister of foreign affairs of the Czech Republic, poslal 20. září jako novou upřesněnou zprávu. Také v této zprávě máme nadpis Jednání expertních týmů. Dozvídáme se, že v prvním kole se podařilo předběžně vyřešit řadu otázek, ale nedostáváme ani jedinou informaci, o jaké otázky šlo.

Kromě toho jsme informováni o tom, že vedle uvedených smluv dostala česká strana první návrh tzv. framework agreement, tedy rámcové dohody, která by měla usnadnit českým podnikatelům přístup na trh v USA a napomoci k navazování kontaktů. Tato zpráva je v informaci kritizována za přílišnou obecnost, a tudíž se chce vědět, co to vlastně bude znamenat. To je, myslím, správné.

Chtěl bych se ale zeptat v souvislosti s tím, jak jsme dnes například hovořili o problematice diskriminace a pravice zastává názor, že je nepřípustná kladná diskriminace, tady najednou nám USA nabízejí pozitivní diskriminaci ve vztahu k různým zemím a máme to za jakousi výhodu. Také v této informaci se dozvídáme, že se jednalo a jde to dobře. Ale žádný konkrétní údaj o výsledku jednání. Ten se v tomto případě netýká jenom jednání expertních týmů, ale také v části Veřejná informovanost vlastně dostáváme informaci, že průběh je bez problémů. Přitom jsme informováni o jednání ve Strašicích 13. září 2007, kde diskutovala ministryně obrany Vlasta Parkanová se starosty a místostarosty brdského regionu, a z televizních i novinových informací víme, že toto jednání v žádném případě nebylo bezproblémové.

Myslím si také, že by bylo potřeba vysvětlit, proč se vláda rozhodla pro pozitivní diskriminaci ve vztahu k vojenskému újezdu Brdy a okolním obcím, nezávisle na tom, jestli tam radar bude, nebo nebude. Podobných oblastí v České republice je celá řada a ptám se, jestli vláda nějakým svým rozhodnutím bude pozitivně reagovat také na situaci těchto území. Mohl bych například uvést oblast Krušnohoří nebo severozápadní Moravu, kde situace není z mnoha hledisek o nic lepší než ve vesnicích v okolí vojenského újezdu Brdy.

Dovolte mi také, abych se vyjádřil k tomu, jak se nyní v nové informaci informuje o diskusi o rozpočtu protiraketové obrany v Kongresu USA. Zatímco jsme v srpnu dostali informaci, že Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu už schválila škrty, nyní se domníváme, že je to jakoby jinak, že ve Sněmovně reprezentantů zatím návrhy rozpočtu prošly ve smyslu tzv. Defense Appropriations Bill, zatímco ve druhé části Kongresu, v Senátu, je to zatím jenom v poloze, o které se teprve vlastně bude jednat, a jsou připravené některé názory z výborů. Jsme ujišťováni, že není oddělena otázka financování radaru od financování interceptoru, zatímco v předchozí informaci to bylo zcela jednoznačně konstatováno. Jsme informováni o tom, že zůstává zachován rozpočet na přípravné práce na místě a škrty se mají týkat konstrukčních aktivit, avšak zároveň se píše, že je rezervovaný postoj k okamžitému budování základny interceptoru v Polsku jenom mezi některými demokraty v Kongresu a že z dosavadních legislativních verzí návrhu rozpočtu možnost ano radaru, ne interceptoru nevyplývá. Myslím, že by bylo třeba to vyjasnit.

Jestliže je rezervovaný postoj k okamžitému budování základny v Polsku, potom to vidím tak, že pravděpodobně není takový postoj k okamžitému budování základny radaru v České republice. Chystáme se tedy opravdu k okamžitému zahájení budování této základny?

Jsme také informováni o konferenci, která k problematice protiraketové obrany byla v Maastrichtu pod patronátem NATO, kterou zorganizovala Agentura pro protiraketovou obranu. Uvádí se, že tato konference je pravidelná, každoroční. Jen pro zajímavost bych se zeptal, kolikrát už taková konference proběhla, když požadavek na výstavbu základny v České republice přišel v letošním roce, a jak se tedy diskutovalo a o čem v předchozích letech. Jaké to jsou firmy, které se podílely nejen na této problematice, ale také na tom, že zorganizovaly a dělaly určitou propagaci systému na této konferenci? Bylo tam řečeno, že do konce tohoto roku by bylo vhodné v České republice uspořádat takzvané business industrial days, obchodně průmyslové dny, které by umožnily navázání podnikatelských kontaktů, jež by mohly vyústit v zapojení českých subjektů do technologického vývoje a produkce. Počítá se, že by mohlo jít i o vědu a výzkum a účast laboratoří a univerzit.

Beru to tak, že je potřeba i toto naše zázemí namočit do celé problematiky a získat tam osobní angažovanost některých lidí na podporu celého systému. Je to skutečně tak, že si naši vědci už nedokáží najít zajímavější témata v oblasti mírového využití? Je pravda, že pokud by se připojili k vývoji technologie v rámci protiraketové obrany, tak nejen oni, ale hlavně průmyslové podniky, které by se zapojily, by měli vlastně podnikání bez rizika, protože tady je ten, kdo platí, stát, a platba je, myslím si, takřka jistá.

Chtěl bych také upozornit na to, že jsme informováni o stanovisku vyjednávače z Polska pana Waszczykowského, který upozorňuje, že z pohledu Polska je Severoatlantická aliance primárním fórem pro protiraketovou obranu. A dokonce ve svém vystoupení podle informace, kterou jsme dostali z našeho Ministerstva zahraničních věcí, stanovil několik podmínek, které vlastně jsou závazné - z pohledu Polska - pro další vývoj. Jsou to podmínky, že NATO a USA musí mít systémy, které jsou komplementární a vzájemně spolupracující. Podtrhuji zde slovo musí. Ačkoliv mnoho prací probíhá, tak toto není v současné době zajištěno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP