(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Michalu Doktorovi. Nyní se za navrhovatele ujme slova pan poslanec Michal Hašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, já chci poděkovat, že tón debaty k tomuto sněmovnímu tisku je zatím velmi věcný. Myslím si, že přece nám všem jde společně o věc. Zase připomenu heslo, které říkám poměrně často od tohoto pultíku: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Chci pevně věřit, že všichni máme zájem najít způsob, jak té části neziskového sektoru, který skutečně neprodukuje ty deseti- a stamiliony, o kterých hovořil pan poslanec Doktor, dáme alespoň na přechodné období svobodu volby. Budou mít možnost ještě nějakou dobu se přizpůsobovat tomuto režimu zákona. Budou mít možnost účtovat v jednoduchém účetnictví. Anebo, tak jak o tom hovořil pan ministr Kalousek, využijí možnosti paragrafu 9 a budou vést tu jednodušší formu podvojného účetnictví.

Ale, a tady zvedám varovně prst, zaslechl jsem v podtónu vystoupení pana ministra také informaci o tom, že těm, kteří se nepřizpůsobí, se začnou věnovat orgány finanční správy. Doufám, že to byla jenom informace na vědomí a nic dalšího. Žádný vzkaz předkladatelům ani žádný vzkaz těm spolkům a statisícům jejich členů, dámy a pánové! Určitě nemá smysl dopředu jim podsouvat, že snad v rámci své činnosti dělají něco nekalého.

Takže mám-li chápat veto tak, že je to cesta k tomu, abychom ještě debatovali o možné modifikaci tohoto sněmovního tisku, o změnách návrhu zákona, který povede k nějaké společné dohodě a k podpoře, pak říkám ano, nám jde jako předkladatelům o věc, a pojďme se bavit, ale pojďme se bavit v reálném čase. My jsme předložili tento sněmovní tisk s návrhem na § 90 proto, že výjimka platí pouze do 1. ledna příštího roku. V takovém případě požádám Sněmovnu o to, aby zkrátila lhůtu k projednávání ze 60 dnů, což je standardní lhůta, na lhůtu kratší tak, abychom se mohli druhým a třetím čtením tohoto návrhu zákona zabývat v čase, který ještě umožní dokončení legislativního procesu k tomuto sněmovnímu tisku do konce letošního kalendářního roku. Pevně věřím, že i v takto modifikovaném případě nám půjde společně všem o věc a nalezneme dohodu, která povede k tomu, že neziskový sektor, i když chápu, že to je určitá zkratka z hlediska dnešního vystupování k tomuto sněmovnímu tisku v České republice, najde průřezovou podporu ve všech stranách v Poslanecké sněmovně i v Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Michalu Haškovi. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana navrhovatele, případně zpravodaje. Pan navrhovatel? (Poznámka mimo mikrofon.) Pokud jde o zkrácení lhůty, dal bych o tom hlasovat v závěrečném hlasování, padlo to v rozpravě, jinak já se budu ptát na přikázání, budu se ptát i na zkrácení, ale v rozpravě návrh padl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Hašek: Já musím říci pro korektnost, vážený pane místopředsedo, že v rozpravě padla informace o tom, že by bylo potřeba lhůtu zkrátit, ale já jsem neřekl, o jaký konkrétní časový údaj jde. Za to se velmi omlouvám a chtěl bych požádat, aby mi bylo cestou, kterou umožňuje jednací řád, ještě umožněno znovu otevřít rozpravu, tak aby příslušný návrh mohl padnout. Zřejmě nejjednodušší by bylo vystoupení člena vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, ptám se, jestli někdo z členů vlády má zájem vystoupit. Pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pane místopředsedo, máte slovo. (Hlas: Díky.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Není zač.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan místopředseda vlády vystoupil s tím, že udělal možnost pro navrhovatele, je to od něj hezké gesto. Pan Michal Hašek upraví svůj návrh.

 

Poslanec Michal Hašek: Já chci poděkovat také panu vicepremiérovi za to, že umožnil formálně návrat k rozpravě o tomto sněmovním tisku. Dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty k projednávání o 45 dnů, tak aby nám bylo umožněno projednat věc v příslušném výboru a poté zařadit na plénum Sněmovny, které bude začínat tuším od 15. října. Mnohokrát děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tomto návrhu později nechám hlasovat. Pan poslanec Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já ještě pro úplnost, abych formálně vyhověl i obsahu vystoupení pana ministra financí a tomu, jaké je stanovisko poslaneckého klubu ODS, předkládám návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom nechám hlasovat, než začneme hlasovat o případném přikázání, protože to je procedurální návrh, který je samozřejmě důležitý.

Pan poslanec Zgarba se ještě hlásí do rozpravy, kterou jsme znovu otevřeli.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vystoupení pana kolegy Doktora s návrhem na zamítnutí mě přimělo k vystoupení. Já bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu v duchu toho, co řekl pan kolega Doktor - samozřejmě existují neziskové organizace, které zdaňují miliardy. Toho jsme si všichni vědomi. Ale 99,5 % veškerých těchto neziskových organizací řeší všeobecně prospěšné záležitosti na obcích, společenský zájem a řadu jiných záležitostí s minimálním objemem. V drtivé většině případů se jedná - z hlediska ne jednoduchého účetnictví, ale zjednodušené daňové evidence - o záležitosti v řádu desítek tisíc Kč. Nezamítejme tento návrh, upravme dikci zákona tak, by bylo vyhověno těm, pro které máme upravit tento zákon, a jednejme v tomto duchu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se tedy, jestli ještě někdo ve znovu otevřené rozpravě chce vystoupit. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Závěrečné slovo pana zpravodaje? Není zájem. Můžeme tedy hlasovat. Protože postupujeme podle § 90 odst. 7, máme jeden návrh k hlasování, a to je návrh procedurální na zamítnutí. Pokud bude přijat, nebudeme pokračovat. Pokud nebude přijat, budeme se zabývat návrhy na přikázání a zkrácení lhůty k projednání. Já se pokusím přivolat zájemce o hlasování. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se poslanci usadí na svých místech, v hlasování pořadové číslo 61 rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 159 pro 74, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat, a to návrhy na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 62, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 163 pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání, a to podle návrhu o 45 dnů. To znamená na 15 dnů. Teoreticky to znamená, že zvládneme říjnovou schůzi.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 63 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti zkrácení lhůty k projednání? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 163 pro 94, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena na 15 dnů. Děkuji zástupci předkladatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 17.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP