(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zkuste tady tyhle věci říkat v Evropském parlamentu, mluvte o tom tedy v Evropské unii, když říkáte, že nechcete vystoupit, tak o tom mluvte v Evropské unii, jaký úspěch tam uděláte s těmito úvahami a názory. Mně na tom celém vadí to, že jako kdyby tady není pochopení toho, že tímhle, pokud těmito názory prezentujeme a reprezentujeme Českou republiku, tak si myslím, že nás činíme opravdu někým marginálním a na okraji evropské debaty. Tyto věci, to, že se máme na všechny vykašlat a nechat je prostě, ať se každý postará sám o sebe, to přece je ostuda z hlediska toho, kde dneska Evropa je. To, co říkal Václav Klaus v OSN před pár dny, to je přece ostuda z hlediska toho, že někdo reprezentuje Českou republiku jako někoho, kdo se ani neseznámil s materií, o které mluví. To jde prostě mimo diskurs, je to mimo realitu. Jste v tom se svou reformou veřejných financí, kterou děláte pro 15 % lidí, jste se svými názory na klimatické změny a jste tam i se svými názory na antidiskriminační zákon.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dvě faktické poznámky, paní poslankyně Eva Dundáčková, pan poslanec Petr Pleva, pak pan ministr Ivan Langer uplatňuje přednostní právo, a potom paní poslankyně Eva Dundáčková, řádně přihlášená.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Věřte mi, pane místopředsedo, že patřím k lidem, kteří nejsou hluší a slepí k bolesti a utrpení jiných, k jakýmkoliv formám násilí či ubližování člověku člověkem. Jen jsem přesvědčena o tom, že nová právní norma na tomto nic nezmění. Ano, také moji poslaneckou kancelář, stejně jako kanceláře většiny našich kolegů, navštěvují lidé, kteří jsou z nejrůznějších důvodů frustrovaní, a je-li v mých silách, pomáhám v každém konkrétním případě přinejmenším radou, na koho se obrátit, jak se v případě diskriminace či dalších forem jakéhokoliv násilí bránit. To považuji za správné a spravedlivé.

Chtěla jsem jen říci, že považuji za pokrytecké přijímat zákon, kterým nic nového do praxe nepřineseme. Ano, můžeme jako politici posléze dát ruce od toho pryč a říci, co po mně chceš, občane, v mé poslanecké kanceláři, frustrovaný nějakým projevem diskriminace, ke kterému jsi došel. Já jsem přece zvedla ruku pro antidiskriminační zákon a to je asi tak všechno, co pro tebe mohu udělat.

Ne, já myslím, že antidiskriminační zákon to nespasí, že v našem právním řádu v tuto chvíli existuje dostatečné množství prostředků, jak se bránit, a že máme společně pracovat na tom, jak principy nediskriminace uvádět do života každodenní prací všech orgánů, a to především veřejné moci. Tu soukromou sféru záměrně ponechávám stranou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. S faktickou poznámkou Petr Pleva, potom řádně přihlášená paní poslankyně Anna Čurdová - pardon, pak pan ministr Ivan Langer, pak paní poslankyně Čurdová.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan místopředseda Zaorálek zde hovořil o projevu pana prezidenta v OSN. Pan prezident v tom projevu vyzval k tomu, aby byly slyšeny obě strany sporu. Jestliže vyslyšení i druhé strany je v Evropské unii ostuda, pak bychom z ní skutečně asi měli vystoupit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr vnitra Ivan Langer, poslankyně Anna Čurdová.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Každý má právo na omyl. I pan místopředseda Sněmovny Zaorálek má právo na omyl. I mainstreamové proudy názorové v Evropské unii mají právo na to, se mýlit, a každý má stejně tak právo pochybovat o tom, zda to, co je v tuto chvíli mainstreamem, zůstane myšlenkovým mainstreamem i v dalších letech. Není totiž tak dávno doba, kdy jedním z myšlenkových mainstreamů v Evropské unii, který byl hlásán představiteli zejména levicových politických stran, byla myšlenka evropského multikulturalismu. Každý, kdo se před několika málo lety opovážil říci, že to může být zásadní problém pro Evropu, pro její bezpečnost a pro její fungování, byl téměř vyobcováván, stejně tak jako jsou tu lidé, kteří teď si troufají říkat jiné názory na antidiskriminační zákon nebo na problém globálního oteplování. Nicméně každý z těch, kteří před několika lety hlásali myšlenku multikulturalismu, teď již uznávají, že se mýlili, že to byla skutečně slepá cesta a že jestli něco ohrožuje Evropu, tak je to právě bezbřehé otevření hranic a naivita v tom smyslu, že sem všichni lidé, kteří přicházejí, přicházejí pouze za účelem konat dobro.

Stejně tak jako multikulturalismus v Evropě je teď už podle mne mrtvá myšlenka a ti, kteří ji hlásali, mají právo na omyl, a já se na ně nezlobím, stejně tak i vy, pane místopředsedo Zaorálku, máte právo na omyl a já se na vás za to nezlobím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Teď je přihlášen s přednostním právem pan ministr Pospíšil, ale pan místopředseda Zaorálek dostává přednost. Je mi líto paní poslankyně Čurdové, která před půl hodinou dala přednost panu Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jenom krátce, nebudu dlouho zdržovat. Jenom chci zareagovat na to, co říkal pan ministr Langer. Víte, co se týče toho, jak žít s cizími kulturními entitami v Evropě, to je určitě velmi vážný problém a dovedu si představit, že tam si můžeme ještě mnohokrát nabít pusu, je to možná nejtěžší problém, který dnes v Evropě máme, ale myslím si, že to není to samé, jako tady ten problém antidiskriminace nebo problém globálních nebo klimatických změn. Řeknu jednoduše proč. Protože tady totiž nejsou ve skutečnosti dva různé přístupy. Tady je jeden, který říká, že musíme lidi nějak postrčit, pomoci, pokud mají pocit, že je vůči nim společnost krutá, nepomáhá jim. A ten druhý, prostě nedělejme nic, žádný antidiskriminační zákon nám nepomůže. A stejně tak i vystoupení pana Klause v OSN; to bylo na jedné straně vystoupení pana Sarkozyho, Schwarzeneggera a dalších, kteří říkali: něco musíme dělat, to je povinnost, na které se všichni shodují, a pak vystoupí druhý názor, to je ta druhá hromádka, která říká, že nemusíme dělat nic.

Já se obávám, že nepřijde doba, kdy se všichni shodnou, že nepotřebujeme pomoci těm druhým a nepotřebujeme dělat vůbec nic, příroda se o sebe postará sama. Já si dovolím tvrdit, že tato doba bohužel nepřijde a tyto názory, i když vypadají velmi extrémně menšinově, ony skutečně zůstanou bokem. Na tyhle prostě opravdu asi nedojde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po panu místopředsedovi Zaorálkovi nyní pan ministr Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane předsedající, dovolte mi, abych reagoval v průběhu rozpravy, byť jsem chtěl původně reagovat až na úplném konci, ale nedá mi to vzhledem k tomu, že jsme se od tématu diskriminace dostali až ke globálním světovým problémům.

Já chci obecně konstatovat, že ta diskuse, která tady probíhá, jasně ukazuje, že vláda udělala velmi dobře a chovala se zodpovědně, pokud předložila podobu zákona tak, jak ji po nás vyžaduje Evropská unie, to znamená nic navíc; že to je opravdu korektně připravený text na základě požadavku členství v Evropské unii. Proto chci konstatovat, že mě tedy mrzí některé názory a budu rád, když budou rozvedeny, když to nebudou pouze politická klišé a fráze, že návrh je nestandardní, že neodpovídá evropským standardům atd. Mám na mysli vyjádření paní poslankyně Čurdové, a skrze vás, pane předsedající, se jí tedy ptám, ať řekne, v čem ten návrh není standardní.

Já vám tady odpovědně říkám, že legislativci, experti, ne "příznivci ODS", kteří nenávidí všechno to, co by opravovalo antidiskriminaci, připravili korektní věcný zákon, který je dán tím, že vychází z toho, co po nás chce Evropská unie, vychází tedy z evropských standardů. Je to věc, která je v tomto směru zcela kompatibilní s evropským standardem. Podíváte-li se na návrhy zákonů a na schválené zákony jiných členských států, pak zdůrazňuji, že ten český návrh odpovídá těmto standardům, to znamená zakotveno ono právo, soudní ochrana, institut ombudsmana, jeho posílené pravomoci, ostatně někteří zástupci opozice tady s tím, že ombudsman tuto pravomoc bude mít, souhlasili.

Takže opravdu bych byl rád a moc o to žádám, abychom vedle politické diskuse, která s takovým návrhem samozřejmě souvisí, diskutovali i věcně. A konstatuje-li zde někdo tak tvrdou kritiku a opakuje jí, že tento návrh neodpovídá evropským standardům, pak tedy chci velmi slyšet jako předkladatel a velmi o to prosím, protože my o tom budeme diskutovat, než se připravíme pro diskusi případně ve výborech, v čem tedy evropským standardům neodpovídá. Já zde opět opakuji, že vláda k tomu přistoupila zodpovědně, jsme si vědomi svých závazků z členství v Evropské unii a na návrh můžeme mít různý názor, ale ten návrh kopíruje to, co obsahují příslušné směrnice. Mohu nyní směrnice vyjmenovat, mohu vás s tím obtěžovat, ale považuji to za zbytečné, protože podrobný rozbor máte v materiálu, který jste dostali v důvodové zprávě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP