(9.10 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mám obdobný návrh jako kolega Petr Pleva, a to co se týče třetího čtení insolvenčního zákona, což je bod číslo 19, sněmovní tisk 224, a žádám, aby byl zařazen napevno ve čtvrtek odpoledne po interpelacích jakožto druhý bod, přičemž jako první bod předpokládám, že bude zařazena právě ona diginovela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tedy třetí čtení insolvenčního zákona, tisk 224, a také zařadit ve čtvrtek? Dobře.

Můžeme hlasovat o těchto bodech, tak jak jsme slyšeli návrhy. První zazněl návrh pana poslance Plevy, to byl bod 29, třetí čtení. Ve čtvrtek odpoledne bychom to zařadili, jakmile bude splněna lhůta, to je těch 18 hodin 25 minut. Takže po interpelacích zařadíme bod 29, třetí čtení, na zítřek. Ale v tom případě nejdřív musíme hlasovat o tom, že dopustíme to, že se bude hlasovat ve třetím čtení ve čtvrtek. To si myslím, že musíme odhlasovat zvlášť, takže to budou dvě hlasování. Navrhuji tedy v prvním hlasování hlasovat o tom, že se třetí čtení bude hlasovat ve čtvrtek, a druhým hlasováním zařadíme bod 29.

 

Takže pokud nikdo nepochybuje o tomto postupu, tak budeme hlasovat nejdřív o tom, že mimo jednací řád budeme projednávat třetí čtení ve čtvrtek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, souhlasí s tím, že třetí čtení budou ve čtvrtek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36. Přítomno 175, pro hlasuje 162, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Jestliže to bude zařazeno v 18.25, tak to znamená, že by se pak mělo hlasovat po 19. hodině, a to bychom měli zase odhlasovat, že budeme hlasovat po 19. hodině. To z toho taky plyne. Takže já vás ještě jednou žádám, abyste hlasovali o tom, že se bude hlasovat ve čtvrtek po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro, že budeme ve čtvrtek i po 19. hodině hlasovat, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 37. Přítomno 177, pro hlasovalo 153, proti 7. Takže to bylo také přijato. To znamená, že ve čtvrtek budeme hlasovat po 19. hodině.

 

A teď můžeme hlasovat o tom, že zařadíme bod 29, třetí čtení, po splnění lhůty na čtvrteční hlasování po interpelacích, jakmile bude splněna ta lhůta 18 hodin 25 minut. Takže teď můžeme hlasovat o zařazování bodu 29.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu 29, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38. Přítomno 177, pro hlasovalo 166, proti 1. Tento návrh byl přijat, digitální novelu jsme zařadili.

 

Pak tady byl hned na to navazující návrh pana poslance Chytky, který navrhoval, abychom třetí čtení insolvenčního zákona, tisk 224, zařadili hned vzápětí. Takže to budeme hlasovat teď.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, aby třetí čtení insolvenčního zákona, tisk 224, přišelo ve čtvrtek na řadu hned po té digitální novele? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 39. Přítomno je 177, pro hlasovalo 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

A pak jsem vám řekl, že se musíme vypořádat s tím bodem číslo 21, třetí čtení, sněmovní tisk 183, poslanecký návrh Ježek, Fiala, Reisiegel, Valouch, Látka - zákon o finanční kontrole se mění. Ten bychom měli zařadit do dnešního programu, my jsme to včera odhlasovali. Já bych to navrhl zařadit za pevně zařazené body dneska. To musíme udělat podle mne také. Souhlasíte? Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování zařadit tedy bod 21 za pevně zařazené body dnes. Kdo je pro? Je to také třetí čtení, sněmovní tisk 183. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40. Přítomno je 178, pro hlasovalo 164, proti 2. Tento návrh byl také přijat.

 

To by bylo snad všechno. Do pořadu schůze nikdo už nic dalšího nemá, takže můžeme přistoupit k programu tak, jak ho máme před sebou. My máme před sebou dnes jako první bod číslo 24 a bod 25. To jsou ty žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání.

 

První bod je bod

 

24.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Josefa Vondrušky

 

Vy byste měli mít před sebou v lavicích usnesení mandátového a imunitního výboru. To nese číslo 45, je ze dne 13. září a k tomuto bodu jste obdrželi tohle usnesení.

Poprosil bych předsedu výboru poslance Miloslava Kalu, aby nám podal zprávu o tom, jak projednali žádost Okresního státního zastupitelství v Liberci o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání. Prosím, abyste umožnili panu poslanci Kalovi vystoupit, opět k starým mikrofonům. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás informoval o jednání mandátového a imunitního výboru v této věci.

Dne 7. srpna 2007 byla doručena žádost Okresního státního zastupitelství v Liberci o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Josefa Vondrušky v souvislosti s podezřením ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) trestního zákona. Tuto žádost projednal mandátový a imunitní výbor na své 14. schůzi dne 15. srpna 2007.

Poslanec Vondruška ve svém vyjádření před mandátovým a imunitním výborem mimo jiné uvedl, že od 12. 8. 1984 do července roku 1988 absolvoval denní studium na bývalé Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti, Fakultě Veřejné bezpečnosti.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP