(18.50 hodin)
(pokračuje Kuchtová)

Toto mé úsilí směřovalo k tomu, aby právě bylo umožněno vstoupit i těm uchazečům, kteří nejsou žáky daného gymnázia, do procesu vzdělávání v rámci víceletých gymnázií. Ale musím podotknout, že legislativci potom tento návrh v podstatě vysvětlili v tom smyslu, že je to víceméně již dublování stávajících paragrafů, které toto řeší - § 61, případně § 63.

Já bych přesto byla ráda, pokud by tento paragraf tam zůstal, tedy ten, který vláda navrhla, lépe řečeno, který navrhl pan poslanec Soušek, paní poslankyně Zubová a ostatní. Domnívám se, že by to bylo lepší, protože je to zcela jednoznačné. Je to právě v souvislosti přímo s touto novelou, je to přímo u toho, co měníme, to znamená rušíme postupové zkoušky a umožňujeme, aby se do víceletého gymnázia, do vzdělávání, aby do něho mohli vstoupit i žáci ze základních škol, do vyššího stupně gymnázia.

Chtěla bych vás velmi požádat o podporu tohoto návrhu. Vláda návrh podpořila. Je to velice důležitý návrh, který ušetří školám velké množství byrokracie. Ohlasy z terénu - ze škol a od ředitelů - jsou velmi kladné. Myslím si, že by to byla taková malá revoluce ve víceletých gymnáziích.

Pan kolega Bičík mluvil o tom, že je tu problém se selektivitou českého školství. Řekl, že ho žádný ministr nebyl ochoten řešit. Já si myslím, že to opravdu už dnes nejde, že víceletá gymnázia mají velkou tradici, že je zrušit nelze. Myslím si ale, že je můžeme udělat poměrně nebyrokratickou a velmi dobrou vzdělávací institucí.

Chtěla bych vás tedy požádat o podporu tohoto návrhu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložený návrh připravovalo odborně společně s předkladateli a velmi ho podporuje. To, že bude projednán ještě ve školském výboru, jestli tomu dobře rozumím, není žádný problém, protože tam ještě můžeme diskutovat některá konkrétní ustanovení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní ministryni. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

 

Konstatuji, že předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Táži se, kdo souhlasí s tímto přikázáním. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 přítomno 172, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 15 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 35. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 přítomno 172, pro 137, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 15 dnů.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 12, sněmovní tisk 227. Děkuji panu navrhovateli, děkuji také panu zpravodaji.

Končím dnešní jednací den. Zítra budeme začínat dvěma body - bodem číslo 24, což je žádost k trestnímu stíhání, předkládá mandátový a imunitní výbor, a bod číslo 25, druhá žádost tohoto typu.

Zítra v 9 hodin ráno se těším na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP