(14.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Pokud se nám to povede, a já zdůrazňuji, že jsme otevřeni, tak jak jsme tvrdě pracovali na tomto návrhu, tvrdě pracovat i na projednání jednotlivých pozměňovacích návrhů, pokud se nám toto povede a 27. září tento návrh pokud získá podporu, bude schválen Poslaneckou sněmovnou, potom je reálná šance na to, aby tato norma, kterou já považuji za klíčovou, za průlomovou pro odblokování toho současného stavu, mohla skutečně nabýt účinnosti k 1. 1. 2008.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto návrhu, a to nejen na příslušných ministerstvech, institucích, provozovatelů, asociací, ale také vám poslancům, kteří jste k tomu dávali své připomínky. Jsem přesvědčen, že to je norma, na které máme společný zájem bez ohledu na to, jaký poslanecký klub reprezentujeme, jakou politickou stranu reprezentujeme, neboť je to návrh, který ve svém důsledku je určen pro 10 milionů občanů České republiky v podobě širší nabídky televizních programů a ve větší kvalitě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Dále vystoupí pan ministr kultury Václav Jehlička. - Pane ministře, nechcete vystoupit?

Dále zde mám napsaného ministra průmyslu a obchodu Martina Římana. Není přítomen, asi také nechce vystoupit.

Takže nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pleva. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, když jsem byl kolegy dotazován, jak dlouhé bude mé vystoupení, mohu vás ujistit, že bude velmi stručné. Chtěl jsem zde popisovat některé principy zákona, ale pan ministr je popsal velmi přesně, bylo by tedy zbytečné je opakovat, protože jste ho všichni určitě velmi pozorně poslouchali.

Chtěl bych říci, že již existuje předběžná dohoda mezi všemi kluby, že na tomto zákoně, který má vytvářet mediální prostředí na dlouhou dobu dopředu, se nebudou odehrávat žádné politické hry, ale že se vynasnažíme spolupracovat na tomto návrhu tak, aby skutečně někam posunul naše mediální prostředí, aby tuto situaci, která, pravda, je v Evropě dosti neobvyklá, tzn. naprosto zablokovaná, odblokoval, aby se naši posluchači a hlavně diváci dočkali nového digitálního vysílání a rozšířil se tak trh v oblasti televizního vysílání. Já doufám, že na tento zákon shlédnete vlídně, byť jistě má ještě některé nedostatky, které se vynasnažíme ve výborech a v komisi odstranit, a propustíte ho do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste si sedl ke stolku zpravodajů. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásili pan ministr Svoboda, pan poslanec Novotný, paní poslankyně Levá, pan poslanec Jandák a paní poslankyně Šojdrová. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Pane předsedo, kolegyně, kolegové, budu stručný. Tento zákon umožňuje digitalizaci, zároveň chrání jistá nabytá práva existujících televizí a také těch, kteří zatím neúspěšně nebo poloúspěšně žádali o udělení licencí. Nechci jít do detailů, protože zainteresovaní vědí, o co jde. Důležité je, že jsme velmi pečlivě zvažovali ústavnost tohoto zákona. Myslím tím legislativní radu. Závěr je - ano, za tento zákon vydáváme záruku, že je ústavní a že je v pořádku. Prosím proto až budete projednávat tento návrh, aby žádný pozměňovací návrh nevychýlil tuto křehkou dohodu. Neboť z tohoto zákona někdo nespokojen bude v každém případě. Ba dokonce někteří to píší v novinách. A ti, co píší v novinách, také říkají, že se obrátí na Ústavní soud. A z tohoto důvodu prosím, abychom nepodlehli žádným tlakům, které by mohly ohrozit tuto dohodu, která je komfortní s českou ústavou a s naším právním řádem. Neboť bude-li úspěšný kterýkoli stěžovatel někdy u Ústavního soudu, nebo dokonce u soudní instance mimo území České republiky, a dojde-li k rozhodnutí, které by mohlo být třeba i negativní po několika letech, ztrácíme všichni, a především škodu těm, kteří rozjedou vysílání, a to je drahá investice, zaplatíme ze státního rozpočtu. A to myslím, že se nikomu nechce. Proto nabádám k velké opatrnosti při pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Novotný, připraví se paní poslankyně Levá. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, ačkoli je předkládaný návrh na změnu některých zákonů v souvislosti s tzv. digitalizací často veřejností nazýván mininovelou, v žádném případě nejde pouze o nějaké malé vylepšení stávajících zákonů či o technické řešení, které by mělo být ponecháno odborníkům a mělo by projít bez výrazného zájmu. Je tomu právě naopak. Předkládaný text je aktem výsostně politickým, tedy chcete-li aktem mocenským. Sice na malé ploše a pouze prostřednictvím několika změn, o to však razantněji předkládaná sada návrhů mění podmínky celého mediálního trhu.

Předkládané změny se dotýkají zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích, 231/2001, o rozhlasovém a televizním vysílání, zákona č. 484, o České televizi, zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích, a zákona č. 235/2006, kterým se mění zákon 231/2001. Je tedy předkládána nikoli malá, ale velmi komplexní a propracovaná novela zasahující pět zákonů, a lze říci, že pochopit všechny souvislosti předkládaného řešení, jakož i, a to si přiznejme, obtížnost textu lze přirovnat k někdejšímu procesu schvalování zákona o elektronických komunikacích a implementaci tří evropských norem do zákona. A ti z vás, kteří zde seděli již v minulém funkčním období mi dají jistě za pravdu. Proto je potřeba si říci o čem vlastně a proč máme rozhodnout.

V České republice samozřejmě již dávno existuje digitální vysílání. Ti, kdo mají satelitní televizi, přijímají samozřejmě digitální vysílání na platformě DVBS. Mimochodem, je to platforma, která umí nejvyšší penetraci, tedy pokrytí, prostě proto, že na rozdíl od zemského vysílání satelit zasáhne i horský či jinak pro pozemní signál nedostupný terén. Ti, kdo mají doma televizi kabelovou, mají digitální vysílání v platformě DVBC. V poslední době narůstá množství těch, kteří mají i tzv. IPTV, tedy digitální příjem prostřednictvím digitální telefonické sítě na platformě IP. Již brzy nás čeká rozvoj digitální televize přijímané prostřednictvím mobilního telefonu, tedy ve standardu DVBH. A v zahraničí je v současnosti vyvíjen příjem vysílání do mobilu prostřednictvím satelitu. Není tedy pravda, že by pro občany neexistovaly alternativy nebo že by naše země byla v něčem výrazně pozadu. Ti občané, kteří mají zájem, již dávno přijímají digitální vysílání s řádově až stovkami programů včetně našich veřejnoprávních, a to i bez zákona. I tito občané byli ochotni zaplatit za satelitní, kabelové či IPTV řádově od tisícovky, dvou u IPTV a satelitu, až do desítek tisíc korun. V tomto lze oponovat častým výrokům různých asociací a lobby, které si berou občana příjemce signálu jako rukojmí, který bez zákona nemůže koukat na digitální televizi.

Co tedy vlastně dnes projednáváme? Je to zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Je to zákon, který se týká pouze jedné jediné platformy z mnoha. Vysílání televizní stanice prostřednictvím pozemních vysílačů, tedy DVBT.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP