Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. srpna 2007 ve 14.02 hodin

Přítomno: 200 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček (zvoní): Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Scházíme se 21. srpna, tedy v den, kdy si připomínáme 39. výročí okupace Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy. Nesmíme však zapomenout ani na události ze srpna 1969, kdy se vzedmula na dlouhou dobu poslední velká vlna odporu našich občanů proti této okupaci.

Nesmíme zapomínat ani na oběti těchto událostí, tedy událostí srpnových. Povstaňme, abychom uctili jejich památku. (Shromáždění povstává.) Děkuji. (Shromáždění usedá.)

Dovolte mi v této souvislosti ještě jednu poznámku. Tehdy našim politikům lidé věřili. Nemohu a ani nechci hodnotit, nakolik byla tato víra oprávněná. Chci jen dodat jediné: Kéž by se takové pocty dostalo i naší dnešní politické reprezentaci..

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 18. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Jan Látka - náhradní karta č. 1, pan poslanec Pavel Vanoušek - náhradní karta č. 5, pan poslanec Jiří Paroubek - náhradní karta č. 7, pan poslanec Karel Kratochvíle - náhradní karta č. 10 a pan ministr Martin Říman - náhradní karta č. 6).

Sděluji, že do zahájení schůze zatím ke mně nedorazila žádná omluvenka, takže nikdo z poslanců se neomlouvá.

Na dnešním grémiu jsme se dohodli na následujícím: Obě schůze Poslanecké sněmovny, tedy 18. schůze a 20. schůze, by v ideálním případě mohly skončit ještě dnešního dne v podvečerních hodinách. To bude skutečně záležet na nás na všech. Ne-li, pokračovali bychom zítra v 9 hodin, kdy by bylo na pořadu buď pokračování 18. schůze, nebo bychom zahájili 20. schůzí.

Chtěl bych vás ještě informovat o tom, že na lavice vám byly rozdány pozvánky na slavnostní shromáždění u příležitostí 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechny bych vás poprosil, aby každý, kdo má zájem se zúčastnit tohoto shromáždění, to oznámil na číslo uvedené na pozvánce, jestli se ho zúčastní, nebo ne. Jde totiž o to, aby při televizním přenosu nebyla v předních řadách prázdná místa, aby se nerezervovala pro 200 poslanců, ale jenom pro ty poslance, kteří se shromáždění zúčastní. I pro ostatní poslance tam bude samozřejmě místo, ale ne již v předních řadách, ale až vzadu. Jde totiž o to, aby při televizním přenosu byly přední řady obsazeny.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem

 

2.
Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 222/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Bohuslav Sobotka. Obdrželi jste sněmovní tisk 222/3, který obsahuje návrhy na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, do které jsem již obdržel čtyři přihlášky. Ale ještě dříve se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, domnívám se, že bychom nejdříve měli hlasovat vůbec o tom, jestli dnes třetí čtení proběhne, protože standardně je třetí čtení na pořadu ve středu a v pátek, a má-li proběhnout v jiný den, mělo by se o tom nechat hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, máte pravdu. Požádal bych organizační odbor, aby příště na tyto věci pamatoval, to znamená, že bych poprosil pana kancléře, aby se sem dostavila paní ředitelka a připravila věci, které jsou k tomu potřeba.

Ale myslím si, že to zvládnu i bez toho. Navrhnu Poslanecké sněmovně, abychom hlasovali, že v úterý, tedy dnes od 14 hodin, bude hlasování o třetím čtení. V úterý, a to i po 14. hodině.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP