(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní přistoupíme k našemu schválenému pořadu. Prvním bodem je

 

1.
Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 222/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona postupně uvedou ministr financí Miroslav Kalousek, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, ministr vnitra Ivan Langer a místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení kolegové, členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci. Jistě nebudete ode mě chápat jako nezdvořilost, když budu výjimečně stručný, když pouze zopakuji, že v tisku 222 v části, kterou má v gesci Ministerstvo financí, předkládáme novely příslušných zákonů o dani z příjmu, daně z přidané hodnoty, spotřební daně a vkládáme zákony zcela nové, týkající se zdanění pevných paliv, elektřiny a zemního plynu. Tisk 222, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, nadále pokládám za minimum změny daňové legislativy pro to, aby bylo možné rozpočty v následujících letech tohoto volebního období sestavovat nejenom v souladu s konvergenčním programem a s našimi závazky, jak se budou vyvíjet naše veřejné rozpočty, ale také v souladu se zdravým rozumem. Není myslitelné, aby země, jejíž hospodářský růst roste, aby se stále více a více zadlužovala.

Chtěl bych poděkovat jednotlivým výborům za projednávání tohoto tisku. Chtěl bych poděkovat za pozměňující návrhy a náměty, které byly projednávány na rozpočtovém výboru. To myslím už je potom práce pro zpravodaje rozpočtového výboru, aby vás seznámil s jeho jednáním a výsledky.

Ještě jednou si dovoluji doporučit přijetí tisku 222 návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní poprosím o vystoupení místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Nebudu opakovat své obsáhlé vystoupení z úvodu prvního čtení tohoto vládního návrhu, který je obsažen v tisku 222. Chtěl bych pouze připomenout, že tento vládní návrh mění celou řadu zákonů, které se týkají sociální oblasti, jako je zákon o životním a existenčním minimu, zákon o státní podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi, systém nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a také samozřejmě oblast platů, zákona o zaměstnanosti a sociální péči. Jedná se tedy o poměrně rozsáhlou novelu. Cílem těchto opatření je zastavit dramatický nárůst mandatorních výdajů, které jsou hlavní zátěží vývoje českých veřejných financí v posledních letech a způsobily poměrně dynamický nárůst schodku veřejných financí.

Chtěl bych pouze připomenout, že jen za poslední dva rozpočtové roky vzrostly sociální mandatorní výdaje o 100 miliard korun proti úrovni roku 2005. Chtěl bych také připomenout, že proti průběhu prvního čtení došlo v některých těchto sociálních systémech k vývoji, který je ještě dramatičtější, než na který jsme upozorňovali v průběhu jara a v průběhu prvního čtení. Chtěl bych upozornit, že například obrovská dynamika vývoje v podstatě mandatorních sociálních výdajů, například podle § 78 zákona o zaměstnanosti nebo podle zákona o sociálních službách, je podstatně vyšší, než jsme předpokládali ještě v době prvního čtení.

Jenom aby byla Poslanecká sněmovna naprosto jasně a čitelně informována, chtěl bych připomenout, že příspěvek na péči byl rozpočtován pro letošní rok ve výši 8,9 miliardy korun. V tuto chvíli je již jasné, že skutečné náklady na příspěvek na péči v letošním roce budou 13,2 miliardy korun, to znamená nárůst oproti předpokladu o 50 %. Mandatorní výdaje podle § 78 zákona o zaměstnanosti, to znamená podpora zaměstnavatelů u zdravotně postižených, rozpočtována částka 1,5 miliardy korun, předpokládali jsme, že to bude více, že to bude 1,8 miliardy. V tuto chvíli již víme, že to bude 2,2 miliardy v letošním roce. To znamená celá řada těchto sociálních systémů se v řádech miliard vyvíjí podstatně dynamičtěji, než jsme předpokládali ještě na jaře letošního roku, kdy jsme upozorňovali na nesmírně rychlý a rapidní nárůst sociálních mandatorních výdajů.

Jsem přesvědčen, že i tato aktuální čísla jednoznačně ukazují, že je nezbytné tento rychlý nárůst sociálních mandatorních výdajů zastavit. Je nezbytné také využít právě období hospodářské prosperity, kdy všechny tyto kroky mohou být dělány rozumným a sociálně citlivým způsobem. Teď je ten správný okamžik na tyto reformní kroky, protože jakákoli opatření v budoucnosti, které bude muset v této oblasti provést jakákoliv vláda v jakémkoliv stranickém a personálním složení, budou potom mít podstatně tvrdší dopad.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP