(14.00: Velký hluk v jednací síni, pohyb poslanců po sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás poprosil, abyste se usadili a já mohl zahájit 18. schůzi Poslanecké sněmovny. (Hluk v jednacím sále neustává.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás znovu žádám, abyste se posadili na svá místa, abyste se ztišili, abych mohl skutečně zahájit 18. schůzi.

Ještě jednou vás prosím, abyste se posadili. Požádal bych předsedy poslaneckých klubů, aby mi v tom pomohli, aby se ve sněmovně skutečně dalo pracovat, abych mohl zahájit schůzi Poslanecké sněmovny.

Předsedové poslaneckých klubů, poprosil bych vás: Pomozte mi uklidnit Poslaneckou sněmovnu, abychom mohli zahájit naše jednání. Děkuji. (Stále hluk v poslaneckých lavicích.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do třetice vás žádám, abyste se ztišili a posadili na svá místa. Já skutečně nezahájím jednání Poslanecké sněmovny, pokud zde nebude klid. (Atmosféra v sále se postupně poněkud zklidnila.)

 

Začátek schůze Poslanecké sněmovny
14. srpna 2007 ve 14.04 hodin

Přítomno: 199 poslanců

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, scházíme se na dnešní schůzi v polovině srpna, tedy ve dnech, kdy si připomínáme deset let od povodní na Moravě a pět let od povodní v Čechách. Škody, které v Česku v letech 1997 až 2006 způsobily povodně, se odhadují na zhruba 150 mld. Kč. Nejhorší byla velká voda v roce 2002, která zanechala ničivé následky asi za 70 mld. Kč. Škody v roce 1997 byly vyčísleny na 63 mld. Kč.

Nemohu nepřipomenout ještě jedno číslo. Jsou jím ztráty, které nelze nikdy a ničím nahradit, a těmi jsou zmařené lidské životy. Celkově si záplavy, které přišly s různou intenzitou v šesti z uplynulých deseti let, vyžádaly 97 lidských životů.

Já bych vás nyní poprosil, abychom povstali a uctili památku těch, kdo zahynuli, především při katastrofách a událostech v roce 1997 a 2002. (Shromáždění povstává.) Děkuji. (Shromáždění usedá.)

 

Zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti sta poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 7. srpna 2007 prostřednictvím poslaneckých klubů.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Pavel Vanoušek - náhradní karta č. 5, pan ministr Jiří Pospíšil - náhradní karta č. 6, pan poslanec Jiří Paroubek - náhradní karta č. 2, pan poslanec Petr Tluchoř - náhradní karta č. 7, paní poslankyně Eva Dundáčková - náhradní karta č. 9, pan poslanec Ladislav Skopal - náhradní karta č. 10 a pan poslanec Jan Babor - náhradní karta č. 12.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Karla Korytáře a poslance Jiřího Carbola. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Dovolte, abych zahájil hlasování pořadové číslo 1 o návrhu, který jsem přednesl. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 183, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Karla Korytáře a poslance Jiřího Carbola.

 

Sděluji, že do zahájení schůze se z vlády omlouvá paní ministryně Dana Kuchtová, další omluvy nemám.

Dále mám pro vás následující informaci: Dne 7. srpna 2007 jsem obdržel žádost Okresního státního zastupitelství v Liberci o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Josefa Vondrušky. Tuto žádost jsem předal mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a mandátový a imunitní výbor podá svoji zprávu s návrhem Sněmovně tak, aby tato záležitost mohla být projednána na naší říjnové schůzi. Tolik k mé informaci.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení obřadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Když dovolíte, ještě zazvoním a zahájíme hlasování o návrhu pořadu 18. schůze, který obsahuje dva body, a je to bod č. 1 - Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, sněmovní tisk 222, druhé čtení, a bod č. 2 - Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, sněmovní tisk 222, třetí čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 199 poslanců pro návrh 100, proti 94. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP