(10.00 hodin)
(pokračuje Rath)

Dále tato vláda slibovala, že nezvýší doplatky na léky. Ejhle - jsou zvýšeny od 1. dubna o 20 %. Důchody měly stoupnout o tisíc korun, nestouply. DPH na potraviny - vzpomeňme, co se slibovalo. Bude sníženo, nebo dokonce nulová sazba na potraviny a léky. Co nás dnes čeká? Zvednutí na dvojnásobek! To je realita.

Dále tato vláda drží prvního vicepremiéra, který je trestně stíhán. Možná dokonce pomáhá zamést pod koberec přes nejvyšší státní zástupkyni jeho vyšetřování. Věc naprosto, naprosto neuvěřitelná.

Dále pan Dalík - sám sebe označil, nebo přirovnal, k Martinovi Bormannovi, tedy k člověku, který selektoval, kdo k vůdci může a kdo k vůdci nemůže, koho vůdce smí vyslechnout a koho ne, na koho má dát a koho má odmítnout. A co se dozvíme? Pan Dalík, tento přítel, tento poradce neformální nebo formální, tento Martinov Bormann Mirka Topolánka, jak sám sebe nazval, tak ten pracuje pro firmy a vybírá peníze od firem, které podnikají, nebo chtějí podnikat, či jsou závislé na státu. Komu to nepřipadá jako vybírání výpalného?

Dámy a pánové, úkolem vlády je také rozvíjet svobodu a demokracii, snad v každé zemi, v naší zemi obzvlášť. Čeho jsme svědky? Novináře, kteří jsou důležití pro fungování demokracie, ať si o jejich úrovni či jednotlivcích myslíme každý co chceme, ale jsou důležití - tak čím je tato vláda častuje? Pan premiér tady křičí "já tě zabiju", "es kommt der Tag", opět oblíbená citace, neodpovídá na otázky podle hesla - zeptejte se mě, na co chcete, já vám odpovím, že zelenina byla docela dobře osolená.

Dále to je zastrašování politických oponentů, třeba žaloba ODS na mě, žaloba pana Dalíka na mě. Kdo to platí? Žalobnictví pana Langera, který mě dá k imunitnímu výboru, abych byl potrestán za to, že o něm hovořím pravdivě. Zákaz ministra Julínka vystoupit řediteli úrazové nemocnice na tiskové konferenci, kde se chce vyjádřit ke zrušení této nemocnice. Cenzura a zastrašování. Vyhrožování řediteli inspekce Ministerstva vnitra, následně jeho vyhození a rozprášení vedení, nevydání spisu státním zástupcům, zásahy shora do vyšetřování, teatrální policejní manévry, kde se ministr vnitra prochází shodou okolností spolu s televizními kamerami a vyhání teroristy z pražského centra - to spíš připomíná film Vrtěti psem než vyspělou demokracii. Konečně pohrdání touto Sněmovnou, kterého jsme opakovaně svědky, je jen pověstná koruna.

Dámy a pánové, role vlády je také pomáhat zvyšovat životní úroveň lidí. O tom tady už byla řeč. Podívám se na jednu jedinou věc - jak vláda přistoupí k platům zdravotníků, k platům učitelů, k platům vědců, ale třeba i k důchodům. Příští tři roky mají být zmrazeny. Dámy a pánové, podívejte se, jaké jsou platy těchto profesí okolo nás, v klasických západoevropských zemích. Máme obrovský dluh, máme co dohánět. Místo toho, abyste si dali ambici tento dluh dohánět, tak jako tuto ambici měla vláda sociální demokracie, tak uděláte to, že platy těmto lidem zmrazíte. Že se nestydíte! To je zvyšování životní úrovně českých obyvatel? To je ostuda! Vaše ostuda.

Niccolo Machiavelli v knize Vladař má jednu hezkou kapitolu. Ta je nazvána, nebo má podtitul O těch, kdo dosáhli moci zločinem. Já myslím, že tato kapitola by mohla být doplněna o zkušenosti s vaší vládou. Jste u moci díky politické, možná i jiné korupci. Zločin korupce se stal symbolem této vlády. Proto vám naši občané nedůvěřují. A je naší povinností jejich názor hájit i v této Sněmovně.

Děkuji. (Potlesk zleva a ze středu sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Škromach. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, kauza místopředsedy vlády Jiřího Čunka je kauza, která je velmi často zmiňována v souvislosti s policií, v souvislosti se státním zastupitelstvím, velmi často je hovořeno o osobní roli toho či onoho. Domnívám se, že se velmi málo mluví o tom, kdo je ve skutečnosti už několik měsíců hlavním hrdinou celé této kauzy. Tím hlavním hrdinou není pan Jiří Čunek, ačkoliv je prvním místopředsedou vlády. Tím hlavním hrdinou není paní Renáta Vesecká, ačkoliv je nejvyšší státní zástupkyní, která je jmenována a odvolávána vládou, ale tím hlavním hrdinou je předseda vlády pan Mirek Topolánek.

Měl by mít předseda vlády v české společnosti určitou morální autoritu? Já se domnívám, že ano. Měl by mít předseda vlády v české společnosti určité vůdčí schopnosti? Já jsem přesvědčen, že ano, že předseda vlády by měl být určitou morální autoritou, a jsem také přesvědčen o tom, že by měl mít určité vůdčí schopnosti. A má pan Mirek Topolánek v naší společnosti jakoukoli morální autoritu? A má snad vůdčí schopnosti? Já jsem přesvědčen, že ne, že nepředstavuje žádnou autoritu a nemá vůdčí schopnosti. Jsem přesvědčen, že je to nejslabší předseda vlády od roku 1918, kdy vznikla Československá republika.

Proč si to myslím? Žádný předseda vlády nepřipustil to, co připustil pan Mirek Topolánek ve své vládě. Žádný předseda vlády na jedinou minutu, na jedinou sekundu nepřipustil fakt, aby členem vlády byl člověk, který je obviněn ze spáchání trestného činu. To se v historii České republiky, to se v historii Československa ještě nikdy nestalo.

Máme velmi slabého předsedu vlády, který není schopen tento zásadní konflikt zájmů vyřešit. A v této zemi není nikdo jiný, kdo ten problém může vyřešit. Je to jediný člověk, jediný muž, pan Mirek Topolánek, a ten před tímto řešením a před rozhodnutím zbaběle utekl. On se ho vzdal, on k němu nepřistoupil a připustil situaci, ve které nyní, dnes, jsme.

Je to normální, abychom na půdě Poslanecké sněmovny debatovali o konkrétních trestních kauzách? Je to normální, aby chodila nejvyšší státní zástupkyně na jednání příslušných sněmovních výborů? Je toto snad standardní situace vyspělého demokratického státu? Odpovídá to vysoké politické kultuře? No přece neodpovídá. Ale tím viníkem, který toto připustil, je jediný muž. Je to pan Mirek Topolánek, který je slabým předsedou vlády, nemá morální autoritu a nedokáže se rozhodovat tak, aby nás nedostával všechny, celou naši společnost, do této naprosto tristní situace.

Já si myslím, že nikdo si nedokázal představit, že politická kultura v naší zemi klesne tak hluboko. Já jsem si to uvědomil včera, když jsem zjistil a dozvěděl jsem se v médiích, že dokonce ministr spravedlnosti této vlády pan Pospíšil uvažuje o tom, že by se měl změnit zákon o státním zastupitelství tak, aby se posílila nezávislost nejvyšší státní zástupkyně. No jestliže už člen této vlády přemýšlí o tom, jak změnit zákon, aby se posílila nezávislost nejvyšší státní zástupkyně, pak je jasné, že politická kultura v této zemi je v naprostých troskách. Jestliže musíme chránit nezávislost změnou zákona, za této vlády, a dokonce ministr této vlády něco takového navrhuje. No, to je absolutní paradox a myslím si, že to jenom potvrzuje, kam Mirek Topolánek, on osobně, je to jeho osobní odpovědnost, jeho osobní vina, přivedl politickou kulturu v České republice.

Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Jen jsem to chtěl poznamenat na okraj této dnešní schůze.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP