(14.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážený pane poslanče, už vaše úvodní vystoupení a úvodní věty svědčí o podjatosti, protože pokud já vím, tak se žádné propojení na onu údajnou koaliční stranu ve vašem případě neprokázalo. To bych řekl, že je první nekorektnost ve vašem vystoupení.

A ta druhá: Já jsem upozorňoval na to, a myslím, že to je ten největší problém případů typu Čunek, že tady po osm let metastázovaly vyšetřující orgány, státní zástupci, soudci - a bude to velká práce, já vám slibuji, že tu práci jsem ochoten vykonat - do takových rozměrů, že o tom, kdo vlastně ovlivňuje tuto kauzu, se dá s úspěchem pochybovat. Já se domnívám a je pro to spousta nepřímých důkazů, že je to zcela naopak, že tuto kauzu od začátku ovlivňují spíše politici ČSSD. Až ty důkazy získám, rád se s vámi o ně podělím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Ploce, aby ještě doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Pavel Ploc: Tak mi tedy pane premiére vysvětlete vaši úlohu ve spojení Topolánek - Čunek - Vesecká, Vaškůj, Němec, Salichov.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě požádám pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Musím říci, že s celou řadou těch lidí jsem se nikdy nepotkal. Pan Čunek je prvním místopředsedou vlády, který má problémy, a já jsem jasně řekl, jak je budu řešit. Paní nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, s tou se potkávám při různých příležitostech, a ostatní jména nevím. Jestli mluvíte o Pavlu Němcovi, je to bývalý politik, dnes advokát, který má, jak jsem zjistil až na základě této kauzy, smlouvu s Úřadem vlády, nikoli se mnou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme další, to je interpelace pana poslance Břetislava Petra, který by chtěl interpelovat ve věci práce policie. Takže prosím, pane poslanče, předneste interpelaci.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane premiére, dámy a pánové, obracím se na vás s interpelací, která by mohla směřovat i na pana ministra Langera. Jelikož však pan ministr Langer je strašně zaneprázdněn, poněvadž se zabývá archiváliemi a sleduje život policejních důstojníků tři generace pozpátku, dovolím si požádat vás o odpověď na otázku, co si myslíte o tom, jak vás budu informovat o činnosti policie.

Osobně soudím, že jednou z hlavních činností policie by mělo být sledování, zda nejsou porušovány zákony. Na druhé straně ovšem je nezbytné, aby se také policie řídila zákonnými ustanoveními. A že bude policie pružně reagovat na příslušné změny zákonů a nebude se odvolávat na něco, co už dávno neplatí.

Zářným příkladem vžitého stereotypu jsou výzvy dopravní policie k projednání porušení zákona 12/1997 o bezpečnosti a plynulosti dopravy anebo zákona 200/1990 o přestupcích, které jsou součástí oficiálního zvacího dokumentu k předvolání lidí proto, aby podali vysvětlení anebo aby proti nim bylo zahájeno řízení. Oficiální výzva vychází z citace paragrafů, které už jsou dávno zrušeny.

Když jsem byl předvolán na policii, tak jsem si pochopitelně předstudoval ten zvací dokument. A potom, když jsem podal vysvětlení, jsem požádal policejní důstojníky, kteří tam byli přítomni, aby mi vysvětlili, jak je možné, že zvací dokument je pouze cár papíru. Mám dojem, že v poslední době si policie dělá co chce a že se neobtěžuje tím, aby předvolávala lidi na základě platných zákonů.

Pane premiére, co chcete s tímto stavem dělat?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o respektování času. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji panu poslanci Petrovi za jeho interpelaci.

Opakovaně tady vyzývám poslance, většinou z opozičních lavic, aby když chtějí interpelovat premiéra a chtějí se opravdu dozvědět erudovanou odpověď, ať tu interpelaci buď dají předem, anebo aspoň naznačí, čeho by se měla týkat, anebo minimálně řeknou, o co vlastně jde. Já jsem z interpelace pana poslance Petra pochopil, že si stěžuje na stav, který tady vznikl po osmiletém vládnutí sociální demokracie, a já jako jedinou odpověď kromě toho, že upozorním pana ministra Langera, aby se ve věci výzvy nebo předvolání, jestli jsem to dobře pochopil, podíval na činnost dopravní policie v Havířově, Frýdku-Místku, Ostravě - nevím přesně.

Nicméně ten problém je přece jiný, ten je systémový. Já jsem velmi rád, že došlo na bezpečnostním výboru po úvodním oťukávání k vážné diskusi o reformě policie, kde se nastavilo devět nebo deset pilířů nové reformy, které se týkají mimo jiné toho, o čem mluví pan poslanec Petr. Bez systémových změn, ale také personálních změn k žádným zlepšením proti minulému stavu dojít nemůže. Takže jediné, co mohu slíbit, je pečlivá příprava reformy a já doufám, že společně s opozicí i na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu. A takové prosazování zákonů, které budou eliminovat - nemůžou nikdy vyloučit osobní selhání - ale budou eliminovat systémově ty problémy, které jste naznačil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže prosím ještě pana poslance, aby doplnil své vystoupení.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane premiére, jednu doplňující otázku. Mám dojem, že policie při restrukturalizaci pod vedením pana Langera pomalu spěje k policejnímu státu. A otázka je: Policie si pod vedením pana ministra Langera v jistých případech dělá co chce. Skoro mi to připadá jako v Bělorusku, kdy se nebudeme opírat o žádný zákonný dokument a policie každého přímo z ulice odvede na policejní služebnu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou požádám pana premiéra, aby reagoval na pana poslance Břetislava Petra.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já nevím, pane poslanče, jestli máte ve vaší straně povinné vždycky aspoň jednou větou urazit přítomného premiéra nebo nepřítomného ministra. Myslím, že to byla zbytečná poznámka.

Nicméně já vás ubezpečuji, že reforma, kterou má projít policie, je obecně uznávána jako nutná. A setrvačnost ve veřejné správě, ve veřejných službách, jako je policie, státní zastupitelství, ale mnohé jiné, je podstatně vyšší než si myslíte. Pláčete na vlastním hrobě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další interpelující je poslankyně Gabriela Kalábková, která chce interpelovat ve věci evropských záležitostí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane premiére, vláda schválila mandát pro nadcházející Evropskou radu v Bruselu, který však musím považovat za velmi všeobecný a nekonkrétní soudě podle dostupných informací. Vláda odmítá informovat Sněmovnu o průběhu jednání před Radou, koaliční poslanci odmítli podpořit zařazení bodu k tomuto tématu na jednání Sněmovny, a proto volím k vyjasnění některých aspektů tuto formu komunikace.

Pozice České republiky musíme hledat z veřejně dostupných zdrojů a ze zjištěného nám vyplývá, že Česká republika má čtyři základní výhrady k textu ústavní smlouvy, který vláda pokládá za výchozí text.

Za prvé: Odstranit státotvorné symboly. To však není jen ministr zahraničí, ale také vlajka, hymna, moto a Den Evropy. Opravdu je to pro naše občany tak zásadní problém negativně ovlivňující jejich životy?

Za druhé: Reforma hlasování v Radě. Podpora polského návrhu. Jediná země, která tento návrh podporuje, jsme my. Proč? Smysl Unie je přece v umění nalézt konsensus pro své návrhy, a ne bojově hlasovat. Proto drobné snížení váhy České republiky není problémem, navíc nový systém lépe vyjadřuje váhu populace jednotlivých států. Je demokratičtější.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP