(12.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vy jste tady, pane premiére, mluvil o kooperaci mezi Ruskem a Spojenými státy. Mluvil jste o nabídce kooperace, která zazněla z Ruska, o nabídce kooperace, která zazněla ze Spojených států amerických. A já vám najdu v tomto týdnu ve Financial Times vyjádření vašeho ministra zahraničí, které jsem schopen tady citovat snad úplně přesně, ve kterém váš ministr zahraničí říká, že Rusko je země, která se stává imperiální ambicí být supervelmocí a že tady ten radar je kolíkování sféry svých zájmů ve střední a východní Evropě. Je tam použito výrazu stating claims, aby mě někdo neopravoval. Zhruba se dá říct, že si Rusko kolíkuje své - takhle pan Schwarzenberg vysvětluje ve Financial Times, o co jde v případě radaru. Stejně jako váš místopředseda vlády pan Vondra v pořadu BBC před pár dny řekl, že se jedná o hledání rovnováhy ve střední a východní Evropě vůči Rusku. Takto vy vysvětlujete radar a samozřejmě, že to je ve světě se zájmem a s chutí citováno, protože to je v zásadním rozporu s tím, co slyšíme taky od vás, že tady jsou nabídky kooperace mezi Ruskem a Spojenými státy, a dokonce zájem to dělat společně. To jsou prostě úplně zásadní rozpory v české zahraniční politice, to je prostě schizofrenní situace, ve které se ocitáte.

O tom bychom tedy měli mluvit, ale v tomto vychrleném projevu, po tomhle není ani prostor takovouto vážnou debatu vést, nehledě k tomu, že mi jako vrcholná groteska připadá to, že vy tady předkládáte, pane premiére, jak vy vážně jednáte, úředníci ministerstva obrany a zahraničí, ve věci dohadování těch podmínek umístění radaru zde, a stejně, jak jsem tady dneska řekl, jak se mluví o tom, jak tvrdě budeme vyjednávat, a zároveň ministryně obrany skládá oslavné songy - vítáme radar v České republice. To nejde dát dohromady. Jak si může soudný člověk myslet, že tihle úředníci jsou schopni hájit zájem státu? Jaké to zadání mají ti úředníci, když jejich ministr zároveň zpívá welcome radar?

Rozumíte, zatímco v polské straně to probíhalo tak, když původní ministr obrany tam dostal první nabídku Spojených států, řekl: tak dobře, tak nám tady Spojené státy vybudují tuhle infrastrukturu železniční, dopravní, dostaneme od vás systém ochrany proti raketám krátkého a středního doletu Patriot. A když na to Američané reagovali: vy jste se zbláznili, tak řekl: tak dobře, tak ještě obchvat kolem Varšavy a splníte nám tyhle další věci. Místo toho vy jste, pane premiére, po obhlídce řekl, že to je oáza bezpečnosti, zvýšení významu České republiky a obrovská čest, že tady můžeme radar umístit. Takto jste se choval vy ve srovnání s polskou stranou. A teď paní ministryně pokračuje v této sérii tím, že skládá songy vítající radar do České republiky, a vy nám tady budete tvrdit, že zároveň vedete seriózní jednání? To snad nemůže nikdo soudný uvěřit. A hlavně, takovýmto způsobem se bavit o té věci je nedůstojné.

Já navrhuji přerušit jednání o tomto bodu, dát nám šanci seznámit se s tímto textem, který je příliš chaotický na to, abychom se o něm takto bavili, a pak pokračovat. Navrhuji přerušení do úterý.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se hlásí předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já jen velice krátce. Já jsem slíbil, a to splním, že budu podávat ústní informaci ze stavu vyjednávání, která se týkají speciálně vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky. Nebudu se vyjadřovat k Polsku. Mimochodem, v Polsku ta jednání v parlamentu neprobíhají a nakonec polský parlament možná nebude rozhodovat. To jenom na okraj.

Když teda mluvíte o stenozáznamu, tak jsem řekl, že Česká republika se nebude oficiálně k vhodnosti či nevhodnosti ruské nabídky vyjadřovat, a toto ve stenu jistě najdeme, a na závěr jsem řekl, že v každém případě je velmi pozitivní, že po období ruského odmítání přichází období konstruktivního jednání. Nevím, co vám na tom připadá podivné.

Pokud je zájem, já ten materiál samozřejmě dodám všem poslancům, nicméně jedná se o ústní informaci. Pokud by se jednalo o písemnou, rád to udělám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Teď nevím, jaké bylo pořadí přihlášených. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip se hlásí o slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já jen připomenu, že jsme takový procedurální spor tady již jednou měli. Myslím, že to bylo v období 1996 až 1998. A skutečně po seznámení se se stenozáznamem jsme po 24 hodinách o tomto materiálu jednali. Takže pokud mě paměť neklame, můžeme klidně přerušit i do zítřka do 12 hodin, pokud ten stenozáznam dostaneme, a můžeme pokračovat v projednávání. Také to formálně navrhuji jako druhý variantní návrh proti návrhu kolegy Zaorálka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji. Nyní pan kolega Hamáček se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Já jen velmi krátce, vážená paní předsedající, vážená vládo -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to procedurální návrh, pane kolego? (Ne, do rozpravy.) Rozpravu teď nemůžeme vést, protože padly návrhy procedurální a o těch musíme hlasovat. Pouze v případě, že má někdo další procedurální návrh, tak učiním sumář těchto návrhů a podle toho, v jakém pořadí byly podány, o nich budeme hlasovat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom abych to zjednodušil, tak nebudu bazírovat na tom svém návrhu. Já se klidně připojím k návrhu pana místopředsedy Filipa a souhlasím i s tou variantou, aby se ten stenozáznam rozdal, a můžeme jednat i po 12. hodině, nebo tak jak to bylo navrženo. Takže tenhle jeden návrh mi nevadí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To znamená, že netrváte na tom, abychom hlasovali o vašem návrhu, abych si to ujasnila. Budeme hlasovat pouze o tomto jednom procedurálním návrhu. Má někdo ještě další procedurální návrh? Nemá.

Ještě přivolám, i když už jsem se o to snažila, naše kolegy, aby zde mohli být účastni. Registruji vaši žádost o odhlášení a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Je zde tedy návrh na přerušení projednávaného bodu do zítřka do 12 hodin.

O tomto návrhu dávám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 156. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 156 přítomno 148, pro 78, proti 66. Návrh byl přijat.

 

Tím pro dnešek tedy končí projednávání bodu číslo 70.

Já jenom dodám dvě věci pro stenozáznam. První, pan poslanec Schwippel se omlouvá pro nemoc z dnešního jednání. Druhá, od rána - pro stenozáznam uvádím - používá náhradní kartu číslo 7 pan kolega Petr Tluchoř, tedy od počátku dnešního jednání. Tolik tyto dvě informace.

Protože jsme se vypořádali s bodem, který bylo možno ještě projednat… Ale je zde kontrola hlasování a o slovo se hlásí pan kolega Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám. Na sjetině mám ano, přestože jsem hlasoval ne. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je zde tedy námitka a o této námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 157, které zahajuji, a táži se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 157 přítomno 151, pro 111, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o přerušení bodu 70 do zítřka do 12 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 158. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 158 přítomno 153, pro 80, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Je zájem o kontrolu tohoto hlasování, než znovu bod uzavřeme? Tak prosím ještě všechny přítomné o strpení. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP