(10.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Vy prostě privatizujete a chcete privatizovat všechny nemocnice, což předvádíte právě teď v tom Středočeském kraji. Když už je tedy privatizujete, s čím nesouhlasíme, tak prostě chceme, aby byly zprivatizovány férově. To znamená nejvyšší nabídce, která alespoň pokryje to, co ten stát, tedy daňoví poplatníci, do těchto nemocnic dal.

Minimálně u těch Hořovic by to mělo pokrýt těch 250 milionů. Ideální by bylo, kdyby minimální vyvolávací cena byla aspoň ta účetní hodnota té nemocnice, čili těch 125 milionů korun. Ale vy to prodáváte za 50 milionů korun. To je prostě věc, která nám vadí, a v tomto kontextu nám zásadně vadí, že vy jste měli trvat jako správný hospodář - ty peníze nejsou vaše ani moje, my jsme byli pouze a jsme pouze správci těchto veřejných peněz, které patří našim lidem, vy k nim přistupujete, jako kdyby to byly vaše peníze, naprosto ledabyle, nedbale, nezajímá vás to, vy jste prostě měli trvat, když jste viděli ty podmínky privatizace, jak jsou nastaveny, tak jste měli trvat na tom, aby ta dotace byla v plné výši vrácena do státního rozpočtu. To byla vaše povinnost. Pokud jste toto neudělali, tak jste určitě selhali minimálně morálně vůči všem našim lidem, vůči naší republice, ale možná i trestněprávně, protože jste naši republiku ekonomicky poškodili tím, že nechcete a darujete tyto dotace, třeba u těch Hořovic těch 250 milionů za 50 milionů.

Takže ta otázka směřovala k tomu, ne, jak jste to smluvně ošetřili nebo neošetřili, vy jste si tou smlouvou tak maximálně trochu zametali stopy sami za sebou, za svým nestandardním rozhodnutím.

Já už chápu, proč Občanská demokratická strana tolik bojuje a říká, že stát je špatný hospodář. Já myslím, že to vidíme v praxi. Vy když vedete ten stát, tak jste skutečně bídní hospodáři. Protože to by neudělal snad nikdo, aby nejdřív třeba do svého bytu nebo do svého domu investoval dvaapůl milionu, a pak ho prodal obratem za půl milionu. Myslím si, že na takovou koupi by se tam stála veliká fronta, protože takový pitomec snad žádný soukromník není.

A já skutečně nevěřím, že vy to děláte prostě z hlouposti. I když vás nepřeceňuji, tak tohle si myslím, že je skutečně příliš. Prostě vy skutečně k tomu přistupujete naprosto nezodpovědně. Já vás důrazně žádám, abyste z těchto nemocnic alespoň dostali to, co tam stát v posledních letech investoval.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy? Pan ministr Julínek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Pane předsedo, kolegyně a kolegové, tak já to ještě jednou zopakuji. Tady jsem to asi možná neřekl dost jasně, nebo nedochází.

Ještě jednou. Sociálně demokratičtí ministři zdravotnictví, ať jsem tedy přesný, přidělovali peníze, jistě za pomoci poslanců, přidělovali peníze nemocnicím a Ministerstvo zdravotnictví tak špatně smluvně ošetřilo tyto peníze, že byly nevymáhatelné. Smlouvy, které jsme teď podepsali, garantují - a svým způsobem jsme přinutili, když to řeknu hloupě, kraje, aby se spolupodepsaly, protože nemusely - a je tam klauzule, která říká, že tyhle peníze, pokud nebudou využívány pro občany k léčení, k těm účelům, kterým ta dotace byla přidělena, tak že ty peníze se mají vrátit. Opatření smlouvy, která byla nastavena předtím, toto negarantovala. To znamená, že tyto peníze byly nevymáhatelné do státního rozpočtu.

Když už jste čtenáři našich materiálů, tak tam najdete něco o efektivním financování ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví se obecně investuje velmi neefektivně. Je to v podstatě problém České republiky, který je popsán i v materiálech OECD. Jsou to obrovské sumy. Zároveň dochází k obrovskému zadlužování státních zařízení i ostatních zařízení. A pořád se to hradí z peněz daňových poplatníků. My se snažíme, aby investice do zdravotnictví byly daleko efektivnější.

Když jste tady používali politicky úrazovku, která nemá politický podtext, kde se řeší opravdu medicína v Brně, tak vám tedy řeknu příklad. Záměr minulých ministrů bylo zainvestovat Úrazovou nemocnici v Brně, která je ve špatném stavu, miliardou a půl, což by znamenalo fakticky třetí fakultní nemocnici ve městě Brně, vysokou neefektivitu a neschopnost zajistit provoz takto náročných zařízení ve městě Brně. Místo toho asi za 150 milionů se opraví zcela moderní oddělení bohunické nemocnice, zároveň stoupne kvalita poskytované péče o zraněné a o polytraumata. A je to příklad efektivizačního kroku. Jestliže by v té době byly prodány nepotřebné budovy, a tady se shodneme s panem poslancem Sobotkou, že neléčí budovy, ale ty týmy v těch budovách, tak přijde do státního rozpočtu nějaká porce peněz, pokud možno co největší, aby mohla být zase užita pro zdravotnictví. To je rozdíl mezi efektivním a neefektivním financováním.

My jsme ještě navíc museli vyhovět, nebo se snažíme vyhovět, politickému tlaku, který byl vytvořen v Brně, to znamená že jsme nabídli tyto budovy včetně zdravotnického zařízení městu. Musím říci, že to není ta nejefektivnější varianta, ale že v rámci přání města, vyhovění a porozumění mezi státem a samosprávou jsme se snažili vyjít vstříc.

Uvidíme, kdo a jak bude efektivně spravovat zdravotnická zařízení. Uvidíme, kolik bude stát daňové poplatníky dotace z veřejných rozpočtů, přičemž nebudou mít za to příslušnou hodnotu a efektivitu zdravotní péče. To si ještě povíme.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Urban. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, možná z ideologické předpojatosti, ale spíše z důvodu toho, že pan ministr není poslanec, ale senátor, tady dvakrát řekl stejnou nepřesnost, tedy že nejdříve sociální demokracie přidělila dotace, potom sociálně demokratičtí ministři zdravotnictví. Já se vám nechci plést do té debaty odborné o zdravotnictví, ale toto skutečně pravda není. Poslanci, kteří tady sedí, tak vědí, že dotace do Nemocnice v Hořovicích i do jiné nemocnice se dostaly cestou tzv. pozměňovacích návrhů v rámci projednávání státního rozpočtu ve druhém čtení. Aby taková regionální priorita byla úspěšná, vyžaduje to vždy konsensus většiny politických stran v Poslanecké sněmovně, protože rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny schvaluje tzv. komplexní pozměňovací návrh, ve kterém se může taková priorita ocitnout, a pak tento komplexní pozměňovací návrh schvaluje celá Sněmovna.

Já myslím, že bych mohl identifikovat otce myšlenky přispět hořovické nemocnici na investice. Dělat to nebudu, protože bych se nerad dopustil nějaké osobní invektivy, ale věřte, pane ministře, že v tomto jste se skutečně mýlil.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Sobotka, potom řádně pan poslanec Rath. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že když jsem studoval ty materiály Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, které řeší problém poskytování dotací v situaci, kdy jsou tato zařízení privatizována, tak jsem měl z nich jediný pocit, že je zde snaha dosáhnout takové změny těchto podmínek formou dohody, aby se nemusely tyto dotace vracet do státního rozpočtu v situaci, kdy jsou tato zařízení privatizována. To byl jednoznačný záměr, který je z těch materiálů znát. A je také jasné, že kdyby nebyly zpětně upraveny podmínky poskytnutí těchto dotací, tak by při kontrolách finačních úřadů na těchto zprivatizovaných nemocnicích hrozilo, že tyto zprivatizované nemocnice budou muset vracet dotace do státního rozpočtu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP