(10.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Druhá záležitost, která je s tím spojena, je otázka ceny. A tady chci ukázat tu férovost soutěže. Jak je možné, že na jednu stranu vy prodáváte zdravotnická zařízení za dvojnásobek účetní hodnoty a podmínka je nejvyšší nabídka, nejvyšší cena, a na druhou stranu prodáváte nemocnice pod nejvyšší nabídkou? Kolega Dolejš to tady říkal! Teď se tomu smějte! (Velmi emotivně.) Teď se tomu smějte, svým zlodějinám! (Projevy nesouhlasu v pravé části sálu, potlesk levicových poslanců.) Teď ukažte národu, našim občanům, jak se jim vysmíváte! Jak jsou hloupí, že po korunách z nich ždímáte daně, abyste si je rozkradli!!! (Bouřlivé projevy nesouhlasu pravice, potlesk v levé části sálu.) Teď se tomu smějte, teď si tomu tleskejte! Takoví jste totiž vy! Kolega Doješ vám to tady řekl jednoznačně. To jsou fakta! Ta fakta spočívají v tom… Ano, pubertální smích za mými zády. Jak typické! (Potlesk poslanců ČSSD.)

Dámy a pánové, kolega Dolejš to tady řekl na jasném příkladu. Pleš - onkologické sanatorium. Přišla nabídka - účetní hodnota asi 100 mil. - přišla nabídka na 100 mil. Koho vybral váš místopředseda ODS? Toho, kdo nabídl 50 mil.! Vždyť je to logické, že! Někdo nabízí 100 za státní majetek, a my mu to prodáme za 50! Proč ne! Jak jinak! Jak jinak to udělat, že? Ono to odpovídá programu ODS - žádné poplatky u lékaře, žádná vyšší spoluúčast, a teď, milánci, plaťte, až zčernáte! (Oživení v sále.)

Pane premiére, ty otázky směřují na to, jestli vy toto všechno považujete za správné, normální, čestné, férové vůči našim lidem, vůči této republice, anebo jestli se tady chováte jako parta, která to tady obsadila, a jediným cílem je udělat velký mejdan, všechno sníst a vypít a pak táhnout někam jinam, protože chování vaší strany spíše připomíná to druhé. Ne starostlivého hospodáře, který se trápí s tím, jak dobře spravovat svěřený majetek lidí, ale spíše připomínáte skutečně partu, která to tady přišla vyplenit. To nám vadí! (Potlesk poslanců ČSSD, nesouhlas pravicových poslanců.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Mirek Topolánek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych přece jenom chtěl obrátit vaši pozornost k tomu, co projednáváme. Předřečník si to spletl - interpelace na ministra Julínka bude teprve následovat, nicméně si myslím, že je to normální.

Na tu první otázku znovu odpovídám ne. My opravdu v této chvíli neuvažujeme s privatizací fakultních nemocnic, uvažujeme možná dlouhodobě s tím, že budou převedeny na univerzitní nemocnice, a o tom jsme ochotni s vámi vést odbornou, opakuji odbornou diskusi.

V kontextu mé první odpovědi na první otázku, která je obsažena v interpelaci pana poslance Dolejše, je odpověď na druhou otázku bezpředmětná. Myslím si, že v tomto smyslu má korektní odpověď v písemné interpelaci byla přesným odrazem té otázky, a v tomto smyslu k tomu nemám co dodat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Votava. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že jsem pozorně poslouchal dojemná slova předsedy vlády o tom, jak je důležitá subsidiarita, decentralizace a majetková nezávislost krajů. Já bych mu chtěl připomenout, protože on to buď neví, nebo na to zapomněl, že to byla vláda sociální demokracie, která prosadila vznik krajů v ČR, že to byla vláda sociální demokracie, která přes odpor ODS prosadila decentralizaci a prosadila převod nemocnic a středních škol na kraje. Čili nebyla to Občanská demokratická strana, kdo naplnil Ústavu ČR, ale byla to vláda České strany sociální demokratické, která respektovala Ústavu ČR a připravila a prosadila příslušné zákony, které umožnily vznik krajů v ČR. Do té doby jsme patřili k jedné z posledních zemí po období vlády ODS, které žádné kraje neměly, protože ODS se decentralizace bála a nikdy nepřipustila převod pravomocí z úrovně centrální vlády. Čili v době, kdy tady vládla ODS v 90. letech, tak jsme měli pouze centrální vládu a okresní úřady, které byly řízeny přímo touto centrální vládou, a pak jsme tady měli obce. To byla jediná forma decentralizace, která za doby vlády ODS v ČR prošla.

Takže prosím, pane předsedo vlády, neškolte nás z toho, jak má vypadat decentralizace, na jakých principech by měl být stavěn demokratický stát a co to znamená samospráva a co to znamená subsidiarita. My jsme v praxi ukázali, že jsme schopni takovéto věci jasně realizovat a jednoznačně naplnit.

Druhá věc. Vy jste tady hovořil opakovaně, pane předsedo vlády, že vláda nechce nemocnice privatizovat, že to je věcí krajů a že vláda své nemocnice privatizovat nebude. Já mám pocit, že buď nevíte, co se děje na Ministerstvu zdravotnictví, anebo to víte a děláte si z nás legraci tady v Poslanecké sněmovně. Spíš mám pocit, že si z nás děláte legraci, protože kdyby to tak nebylo, tak by vás zde přítomný ministr zdravotnictví opravil, že to přece tak není, že Ministerstvo zdravotnictví nepočítá s tím, že si ponechá nemocnice, které jsou dneska zřizovány Ministerstvem zdravotnictví. Ale jak se zdá, tak pan ministr zdravotnictví vás zatím neopravil.

Já bych ho chtěl požádat, aby informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, jakým způsobem chce Ministerstvo zdravotnictví naložit se svou organizací, kterou je Úrazová nemocnice v Brně, protože Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zrušení této nemocnice. A když se novináři ptali na to, co se stane s tím majetkem, což je poměrně lukrativní majetek v centru města Brna, několik budov v samém centru, tak zástupci Ministerstva zdravotnictví nevyloučili, že ty budovy prostě budou nabídnuty jiným státním institucím, a pokud o ně neprojeví zájem, že budou privatizovány. To bych vám chtěl, pane předsedo vlády, připomenout, tato vyjádření ze strany Ministerstva zdravotnictví, protože samozřejmě že Ministerstvo zdravotnictví nebude privatizovat fakultní nemocnice nebo jiné nemocnice, které dnes zřizuje. Ono má jinou pohodlnější cestu. Ono prostě ty nemocnice zruší a pak prodá zbylý majetek! Jakým způsobem ho bude prodávat, o tom si můžeme udělat obrázek ve srovnání s tím, jak postupují jednotlivé krajské garnitury, které jsou vedeny Občanskou demokratickou stranou.

Myslím si, že není možné postupovat takovýmto způsobem, abyste vy nám tady v Poslanecké sněmovně jako předseda vlády na jedné straně tvrdil, že vláda nebude privatizovat nemocnice, které jsou dnes zřizovány Ministerstvem zdravotnictví, a na druhé straně člen vaší vlády ministr zdravotnictví Julínek připouštěl, že poté kdy se zruší Úrazová nemocnice v Brně, tak bude prodán její majetek, který dneska tato nemocnice spravuje. Myslím si, že to je postup, který jasně ukazuje, jaké jsou skutečné cíle politiky ODS v oblasti zdravotnictví. Prostě privatizovat, zbavit stát majetku a převést tento majetek do soukromých rukou. To je vážné podezření, které máme v souvislosti se záměrem Ministerstva zdravotnictví zrušit Úrazovou nemocnici v Brně. A kdyby vám to, pane premiére, náhodou ministr zdravotnictví také neřekl, pak tato nemocnice nebyla v minulosti oddlužována a tato nemocnice hospodaří vyrovnaným způsobem. Čili není žádný aktuální důvod pro to, aby se tato nemocnice rušila.

A poslední poznámka. Tady byla velká diskuse o privatizaci nemocnic. Já za stejně nebezpečný pokládám jiný fenomén, který se začíná objevovat na úrovni krajů tam, kde tyto kraje vede ODS a kde má rozhodující pozici, a to je fenomén dlouhodobého pronájmu nemocnic. A tento dlouhodobý pronájem je zvažován a připravován ne na jedno volební období, ani ne na dvě volební období, ani na tři, ale dokonce jsou připravovány smlouvy k pronájmu krajských nemocnic na dvacet let.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP