(9.30 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já se pokusím odpovědět velmi krátce. Je jich mnohem více, než kdyby nebyly žádné podle vašeho návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vidím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedo. Paní a pánové, pan premiér zmínil zasedání výboru pro obranu, který se zhruba v polovině měsíce května opravdu velmi detailně zabýval tímto nákupem Armády České republiky. Dostali jsme velmi zevrubnou, podrobnou informaci. Musím objektivně připustit, že ne všichni členové výboru dospěli k názoru, že postup společnosti Tatra směrem k jednomu z tzv. klíčových subdodavatelů, to je termín, který je uveden v té smlouvě z prosince loňského roku, že ten postup byl korektní a správný, a proto si také výbor vyžádal a Ministerstvo obrany velmi promptně dodalo smlouvu mezi Ministerstvem obrany a společností Tatra z prosince loňského roku. Dále pak si výbor vyžádal a dostal žádost společnosti Tatra směřovanou na Ministerstvo obrany o vyřazení jednoho z klíčových subdodavatelů, a dále dodatek té prosincové smlouvy, kterým Ministerstvo obrany vyšlo společnosti Tatra vstříc a vyřadilo jednoho z klíčových subdodavatelů a nahradilo ho jiným klíčovým subdodavatelem.

Poslanci výboru pro obranu se rozhodli, že si ty smlouvy prostudují, a já nemohu vyloučit, spíše je to pravděpodobné, že se k tomuto tématu ještě jednou vrátí. Zároveň chci (vyzvat) všechny ty z vás, kteří máte zájem o tento konkrétní armádní nákup, abyste si také prostudovali příslušné dokumenty, které jsou k dispozici v sekretariátu výboru pro obranu. Jedná se o obchodní smlouvu, proto není možné pořizovat si jakékoli kopie či záznamy nebo něco podobného, ale…

To směřuji prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegu Urbanovi, aby se přišel podívat, jak vlastně vypadá ta právní dokumentace celé této armádní zakázky. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan předseda Tluchoř. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte ještě v té úvodní půlhodině navrhnout po dohodě s předkladatelem pevné zařazení bodu 23 na úterý jako první možný pevně zařazený bod po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže by byl jako třetí bod. (Ano.) Dobře. Děkuji.

Takže když dovolíte, já tedy bych dokončil ten návrh, který přednesl pan předseda Tluchoř. Nechám hlasovat o tomto návrhu a pak bychom pokračovali v interpelaci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem pana předsedy Tluchoře souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147. Z přítomných 138 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A nyní budeme pokračovat interpelací. Máme otevřenu rozpravu k této interpelaci. Ptám se, hlásí se ještě někdo do rozpravy k této interpelaci. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Táži se nyní pana poslance Milana Urbana, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vzhledem k tomu, že na moji otázku mně pan premiér neodpověděl a ani jsem od něho nezaznamenal reakci na můj požadavek nebo prosbu, zda bude zpracována taková analýza, tak jistě všichni pochopíte, že mně nezbývá nic jiného, než navrhnout usnesení, které nesouhlasí s odpovědí na interpelaci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slyšeli jsme návrh na usnesení. Zazvoním a nechám o tomto usnesení hlasovat.

 

Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 148. (Přítomno 139.) Pro návrh 64, proti 70 (podle zápisu z hlasování proti 55). Konstatuji, že s usnesením nebyl vysloven souhlas. Děkuji.

 

Předseda vlády Mirek Topolánek odpověděl na interpelaci poslance Richarda Dolejše ve věci privatizace malých fakultních nemocnic v kontextu prodeje středočeských nemocnic. Interpelace spolu s odpovědí je předkládána jako sněmovní tisk 239. Poprosím pana poslance Richarda Dolejše, aby se ujal slova.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, bohužel musím konstatovat, že nejsem spokojen s odpovědí na mou interpelaci. Problém, na který upozorňuji, považuji za velice závažný a myslím, že by si zasloužil od předsedy vlády podrobnější stanovisko a jeho pohled na věc.

Má otázka zněla, zda pan premiér podporuje záměry ministra zdravotnictví Tomáše Julínka privatizovat malé fakultní nemocnice, a pokud ano, zda budou probíhat stejně netransparentně a skandálně jako prodej středočeských nemocnic pod taktovkou vašeho stranického kolegy hejtmana Petra Bendla. V odpovědi mě pan premiér ubezpečuje, že mé obavy jsou zbytečné, pravděpodobně způsobené zkreslením výroků zainteresovaných stran v tisku. Konstatuje, že privatizace fakultních nemocnic není v záměrech Ministerstva zdravotnictví. Další otázky týkající se procesu privatizace středočeských nemocnic v odpovědi ignoruje.

Informace o privatizaci fakultních nemocnic jsem skutečně, pane premiére, čerpal z tisku. Čerpal jsem tyto informace ze zprávy ČTK z 13. 4. 2007.

Budu citovat. Nadpis: Julínek připustil prodej menších fakultních nemocnic. Menší fakultní nemocnice, které Ministerstvo zdravotnictví nepřevede na špičková nezisková univerzitní centra, by mohly být v příštích letech na prodej. V rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny to připustil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, ODS. Případná privatizace však podle Julínka určitě nebude plošná. "U menších nemocnic budeme nejprve upřednostňovat transformaci na státní akciovou společnosti," řekl Julínek.

To, že by mohlo ministerstvo v příštích letech menší fakultní nemocnice prodat, podle Hospodářských novin nevyloučil ani Julínkův první náměstek Šnajdr. - A zde máme druhého představitele vlády, vládní garnitury, který víceméně toto nevyloučil. - Právě on má během několika měsíců vypracovat plán, jak má budoucnost fakultních nemocnic vypadat. Jednou z variant je i prodej některých menších nemocnic strategickému partnerovi. "Zatím jsme ale o případném prodeji fakultních nemocnic nerozhodli," uvedl Šnajdr. Hospodářské noviny poznamenávají, že pokud by ministerstvo některou z menších fakultních nemocnic prodalo, šlo by o největší privatizaci nemocnic v české historii. - Tolik citace ČTK.

Pane premiére, v tomto kontextu nepovažuji vaši odpověď za věrohodnou. Nevěřím tomu, že si ČTK a Hospodářské noviny výroky ministra Tomáše Julínka a jeho náměstka Marka Šnajdra vymyslely. Je zřejmé, že tyto úvahy pana ministra vycházející z materiálu ODS Modrá šance pro podnikání mají reálný základ. Právě v tomto dokumentu se ODS hlásí k myšlence privatizace veřejného sektoru včetně plošné privatizace nemocnic. Prvním krokem k té privatizaci má být převod na akciové společnosti, k čemuž se víceméně i v tom článku oba zmínění hlásili.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP