(11.10 hodin)
(pokračuje Hašek)

K té části vystoupení paní kolegyně Jacques, kde hovořila o nějaké přehnané péči o Stranu zelených. Prostřednictvím předsedajícího - paní kolegyně, skutečně my nemáme přehnanou péči o vás zelené. My máme péči o naše voliče, o voliče České republiky, a my jim spíše chceme naznačit, aby si všímali oni, kdo něco slibuje a pak se tady chová jinak, a kdo tady drží svoje závazky, které před volbami na českých a moravských městech a obcích voličům sliboval. Takže nestaráme se primárně o vás zelené. Staráme se o to, aby voliči dobře věděli, jak se kdo chová v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana poslance Ratha a pak pan poslanec Škromach.

 

Poslanec David Rath: Chtěl bych velmi pochválit pana kolegu Plevu za jeho bystrost, protože si konečně všiml, že jedním z mých hobby je sledování, chování a jednání Občanské demokratické strany a její velké afinity ke korupci. Takže máte pravdu, že o korupci politiků ODS a o de facto genofondu, kde tu korupci vaše strana má zakódovanou, skutečně vím mnohé. Děkuji vám, že jste mě tady kvalifikoval na odborníka na korupci právě u vaší politické strany.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď mám faktickou pana poslance Škromacha a pak dám slovo ještě panu poslanci Chytkovi. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že bychom se měli vrátit k podstatě projednávaného materiálu, a myslím si, že paní poslankyně zde předvedla docela zajímavou tirádu. A jestliže hovoří o vztahu politiků k ženám, já si myslím, že to je právě Strana zelených, nikoliv dva nezávislí poslanci, kteří tady jsou, která umožňuje existenci této vlády, jejíž premiér uráží ženy, který se jasně vyjadřuje k tomu, jaká je představa Strany zelených, protože ta tu vládu drží - předpokládám, že stojí i za slovy svého premiéra své vlády - a myslím si, že i reakce organizací, které se zabývají otázkou postavení žen, a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí, jasně ukazuje, jaký je vztah této vlády, premiéra a Strany zelených, která drží tuto vládu a tohoto premiéra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana poslance Chytku.

 

Poslanec Radim Chytka: Já už, vážené dámy a pánové, mám jenom faktickou poznámku. Chce se mi říci: Vrah o morálce káže. Já nevím, včera jsme určitě taktéž četli denní tisk a dočetli jsme se, že hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl se nemusí omlouvat bývalému ministru a nynějšímu poslanci Davidu Rathovi ani mu platit 250 tisíc odškodného za své výroky na jeho adresu. Rozhodl o tom včera, tedy předevčírem, krajský soud. Pan poslanec Rath u tohoto soudu se dožadoval omluvy, neboť ho prý poškodil pan Bendl svými výroky v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, kde tvrdil, že Rath tuneloval Českou lékařskou komoru. Pokud soud rozhodl tak, jak rozhodl, tak pravděpodobně se přiklonil k tomu, že Rath tuneloval Českou lékařskou komoru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Rath bude reagovat.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že to je odvážné tvrzení. Jen bych vás chtěl upozornit, že to rozhodnutí soudu není pravomocné. Já bych od vás mohl chtít přes mandátový a imunitní výbor omluvu, protože rozhodnutí není pravomocné. Ale ctím, že zde v této Poslanecké sněmovně je možné říci cokoliv, a nejsem takový zbabělec jako třeba ministr Langer, který naopak mě hnal k mandátovému a imunitnímu výboru. Já vás hnát nebudu. Mám vás pouze za neinformovaného. Hloupost hříchu nečiní.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím paní poslankyni Kateřinu Jacques a pak se hlásí pan poslanec Nečas.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím vzkázala panu kolegovi Škromachovi a celé sociální demokracii, že neziskové organizace, které kritizovaly premiéra za jeho výroky v oblasti politiky rovných příležitostí, udělily Straně zelených v loňském roce nejvyšší ocenění Strana otevřená ženám. Získali jsme zlatou medaili. Vás jsem na stupních vítězů, sociální demokracii, ani na prvním, ani na druhém, ani na třetím místě nezaznamenala. A ostatní polemiky toto plénum ušetřím, protože se domnívám, že jsme se od tématu zákona o střetu zájmů výrazně vzdálili.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana ministra Nečase, který nás možná vrátí zpátky.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, myslím, že je zcela evidentní, že se tato diskuse naprosto vymkla svému původnímu obsahu. Já bych chtěl velmi apelovat na to, abychom se vrátili k meritu věci, což je zákon o konfliktu zájmů, a chtěl bych velmi poprosit vás, pane předsedající, abyste opravdu tuto schůzi řídil. Já pominu vaše nevkusné skákání do řeči paní poslankyni Jacques i to, jak jste jako předsedající ignoroval nechutné lascivní narážky některých vystupujících, ale v každém případě průběh minimálně šesti předchozích vystoupení ukazuje, že se vám řízení této diskuse naprosto vymklo z kontroly. Pokud jste znaven tímto vedrem, nechte se prosím v předsedání této schůzi vystřídat, ale zcela zjevně jste dovolil, aby se tato diskuse naprosto vymkla z kloubů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já řízení schůze okamžitě předám v tom vedru.

Paní poslankyni Kateřině Jacques bych rád řekl, že pokud některé mé poznámky byly nadbytečné a komplikovaly vystoupení, tak se jí omlouvám.

Rád bych ale panu ministru Nečasovi řekl, že ten problém rozhodovat tady o tom, kdo se odchyluje od tématu, to je něco, co se podle našeho jednacího řádu prakticky provést nedá. To už jsme tady řešili mnohokrát.

Dám ještě slovo panu poslanci Škromachovi? Nehlásí se. Má ještě někdo něco v této chvíli v rámci této rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím a požádám pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení.

Ještě možná jednu věc. Tady se 12. 6. zapomnělo u kopírky v kuloárech tohle. (Ukazuje kožené desky.) Pokud se k tomu nikdo nehlásí, tak to bude uloženo u prezence. Jsou tam věci, které se týkají zemědělství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po ukončené rozpravě se slova ujímá představitel skupiny navrhovatelů pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jestli, kolegyně a kolegové, dovolíte, já bych se skutečně ještě zkusil vrátit k tomu, co jsme navrhovali, a zkusil bych říci, že si myslím, že se zde odehrála naprosto unikátní záležitost v parlamentarismu evropském a možná i světovém.

Pan ministr Svoboda se vlastně pokusil předložit návrh na zamítnutí zákona, který předložila předchozí vláda, ve které byl členem a pro který pravděpodobně, pokud byl přítomen, tak taky aktivně hlasoval. Pokud chce dosáhnout toho, co tady naznačoval, že by se tento zákon 159/2006 Sb. měl zrušit, tak já jsem ne pro, ale navrhuji následující řešení. Propusťte ten náš návrh zákona do druhého čtení a tam předložte komplexní pozměňovací návrh, že tento zákon rušíte. To je tak asi jediná cesta, jak dosáhnout toho, co navrhujete vy. Já s tím samozřejmě souhlasit nebudu a myslím si, že tato cesta správná není.

Jediné věcné vystoupení, s kterým se dá nějakým způsobem polemizovat, je vystoupení pana poslance Chytky, kterému za ně děkuji. Jenom bych chtěl upozornit na drobnou nepřesnost, že v tom našem návrhu se nejedná o rozšíření o ty družky a registrované partnery, ale jedná se vůbec o rozšíření na manželky. Ty tam vůbec nejsou. Připouštím, že ta definice druh, družka pravděpodobně definována není, měla by být nějakým způsobem upravena a zřejmě by to pak, pokud by byla vůle se o tom dál bavit, bylo předmětem nějakého řešení v ústavněprávním nebo jiném výboru.

Co se týče vystoupení paní poslankyně Kateřiny Jacques, tak k té věcné části bych chtěl říci jenom jednu jedinou věc. Prostě sledujte spolu se mnou, o čem se bavíme, a sledujte, čeho tím vaším postupem, že tento návrh nepodpoříte do druhého čtení, dosáhnete.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP