(9.50 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Vypadá to, že zaznělo všechno a že můžeme rozpravu ukončit.

Zeptám se navrhovatele nebo zpravodaje, jestli nechtějí ještě přednést nějaké slovo. A pokud ne, tak pravděpodobně nás čeká hlasování o návrhu na zamítnutí. Zeptám se zpravodaje.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ano, v druhém čtení byl podán návrh na zamítnutí panem poslancem Davidem Kafkou, to znamená, že bychom měli jako první hlasovat o tomto zamítnutí, a podle výsledku bych vás potom seznámil s další procedurou hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, takže já zvoním na poslance. Prosím, dostavte se k hlasování. Mám tady návrh vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji.

 

Prosím, přihlaste se a budeme hlasovat návrh pana poslance Kafky, který navrhuje zamítnout tuto předlohu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zamítnout tuto předlohu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 95, přítomno je 175 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 59. To by znamenalo, že návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Pravděpodobně dochází ještě ke kontrole hlasování. Ptám se, jestli někdo hlasování zpochybňuje. Pan poslanec Petr Wolf.

 

Poslanec Petr Wolf: Omlouvám se, hlasoval jsem proti, na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zaznělo zpochybnění hlasování, takže budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Wolfa, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 96, přítomno je 176, pro hlasovalo 155, proti jeden. Námitka byla přijata.

 

My budeme opakovat hlasování o zamítnutí tohoto návrhu. Takže opakujeme toto hlasování ještě jednou. Budeme hlasovat návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 97, přítomno 174, pro hlasovalo 88, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Já ještě požádám, abychom to zkontrolovali. (Probíhá kontrola hlasování.) Můžeme pokračovat. Takže nejenže byl návrh přijat, ale návrh zákona byl zamítnut a my můžeme ukončit projednávání bodu č. 34.

 

Máme tu bod č. 36, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 190/ - třetí čtení

 

Tady by místo u stolku zpravodajů měl zaujmout místopředseda vlády Petr Nečas, zpravodajem výboru je Miroslav Opálka, sněmovní tisk má číslo 190/3, kde jsou návrhy na zamítnutí. Pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otevírám rozpravu v této chvíli ve třetím čtení tohoto tisku 190. Rozprava je otevřena, ale nikoho to, vidím, neoslovilo. Mám to chápat tak, že se do rozpravy nikdo nepřihlásí? Zřejmě rozpravu nepovedeme, takže já rozpravu ukončím.

Myslím, že nejdříve bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí. Souhlasí s tím zpravodaj? Takže uděláme toto a pak uvidíme, co bude dál.

Vážení poslanci, já vás žádám znovu, abyste se dostavili do jednací síně, pokud jste ji opustili, protože budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Je tu návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Kdo chce hlasovat o tomto návrhu na zamítnutí, tak se musí znovu přihlásit. Přihlaste se a hlasujeme návrh na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zamítnout tento návrh zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 98, přítomno 179, pro hlasovalo 87, proti 88. To by znamenalo, že návrh přijat nebyl.

 

A my můžeme pokračovat. Zeptám se zpravodaje, to hlasování je jednoduché. Tam se hlasuje jenom o celém návrhu zákona. Takže zpravodaj nemá k tomu nic a já mohu přednést návrh usnesení, který tady mám, takže vám ho přečtu:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 190." - To je tedy text, který hlasujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP