(18.00 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Je nepochybně jistou chybou, přiznávám to, že sociální demokracie, pokud jde o problémy v policii, nebyla dost důsledná a že tam řadu věcí nebyla s to vyřešit. Ale jejich řešením není to, co dělá současný ministr vnitra Langer. Jestliže odvolal vedení inspekce, která měla šetřit nezákonné jevy spojené nejenom s předložením Kubiceho zprávy, ale s jejím zveřejňováním, pak je to něco, co opět patří do bezprecedentních jevů, které až do voleb se uplatňovaly. Patří k tomu, co bohužel vyznačuje současný styl vládnutí, vládnutí ODS.

A to je věc, která není záležitostí jenom parlamentních stran. A já se obávám, že pokud ta část médií, která opravdu má zájem na tom, aby hodnoty právního státu v našem státě nebyly zcela potlačeny, že bez této pomoci se po té šikmé ploše posuneme dolů.

Já nejsem žádný zvláštní stoupenec vyšetřovacích komisí, ale v této souvislosti není jiný orgán, který tuto věc může vyšetřit a jehož jednání může veřejnosti dát pravdivý obraz o tom, co se dělo a co se děje ještě dneska.

Takže, vážení kolegové, máte-li jistou odpovědnost nejenom za osud této vlády, ale máte-li jistou odpovědnost za hodnoty ústavnosti demokratického právního státu, s nimiž od voleb zacházíte velmi laxně - a to laxně je samozřejmě eufemismus, ale souvisí to s tím, že se nechci předhánět v silných slovech - tak máte-li, mohl bych říci, zbytky této odpovědnosti, ale myslím si, že jste nadáni mandátem od voličů, tak máte-li tuto odpovědnost, pak se opravdu vážně zamyslete nad tím, zda těmito metodami se dá vládnout a zda si to český národ zaslouží. (Slabý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, chtěla bych upozornit na to, že na Hradě vlaje zástava, na které je napsáno Pravda vítězí. Ale mám pocit, že již něco přes rok by tam mělo být napsáno: Pravdu má ten, kdo vítězí. Myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se na další přihlášku do všeobecné rozpravy. Není žádná, končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám do ní dvě přihlášky. První se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc a poté je zde přihláška pana poslance Zdeňka Maršíčka.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím přečíst návrh usnesení. Je poměrně dlouhé, písemně jsem ho paní předsedající předal.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje zásadní znepokojení z informací obsažených ve zprávě pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 29. 5. 2006. Ze závěrů šetření nezávislých žalobců vyplývá, že nedošlo k ovlivňování vyšetřování žádného z případů uvedených v Kubiceho zprávě.

Poslanecká sněmovna na základě těchto informací konstatuje, že při projednávání tzv. Kubiceho zprávy 30. května 2006 byla zneužita její půda k prezentaci neobjektivních, účelově vyhodnocených, a tudíž zavádějících policejních informací.

Poslanecká sněmovna vyjadřuje na základě uvedené zprávy znepokojení ze situace, kdy vedení ÚOOZ při prezentaci tzv. Kubiceho zprávy nerespektovalo trestní řád a neinformovalo státní zastupitelství.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje na základě zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego. Já všechny žádám, abyste seděli na svých místech. Je čteno usnesení, které je poměrně dlouhé. Můžeme ho samozřejmě přečíst podruhé a potřetí, tak aby všichni potom věděli, o čem budou hlasovat. Mně se zdá, že by bylo rozumnější si vyslechnout toto usnesení teď a jednou a nevracet se už potom k tomuto textu.

Promiňte, pane kolego, že jsem vás přerušila. Prosím, abyste dočetl to usnesení.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje na základě zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 29. 5. 2006, že neexistoval žádný věcný důvod pro vypracování a přednesení tzv. Kubiceho zprávy na výboru pro obranu a bezpečnost bezprostředně v předvolebním období.

Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá na základě zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 29. 5. 2006 ministra vnitra Ivana Langera, aby bezodkladně vyvodil odpovědnost vůči zpracovatelům tzv. Kubiceho zprávy a vedení ÚOOZ a přijal systémová opatření k zamezení případným dalším pokusům o zneužití bezpečnostních složek jím řízeného resortu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám nyní pana kolegu Zdeňka Maršíčka, aby přečetl jím navržené usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést následující návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá ministra vnitra, aby přijal personální opatření vůči osobám, které odpovídají za záporné dopady konstatované ve zprávě pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 29. 5. 2006.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím, abyste tento návrh předal panu zpravodaji.

Zeptám se, jestli ještě někdo další chce vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se ještě na případná závěrečná slova pana ministra spravedlnosti. Závěrečné slovo? Nikoliv.

Pana zpravodaje prosím, aby nám znovu zopakoval ta usnesení.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já pouze konstatuji, že v rozpravě vystoupilo devět poslanců a poslankyň, někteří opakovaně, a byly předloženy dva návrhy na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Oba návrhy byly přečteny nyní. Já se zeptám pro jistotu Poslanecké sněmovny, zda si přeje, abychom ty návrhy četli před samotným hlasováním ještě jednou. Pokud nikdo nepožádá o toto čtení, považuji za to, že jsme všichni seznámeni s těmito dvěma návrhy tak, že jsme schopni o nich hlasovat.

Ale hlásí se ještě o slovo předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, my nechceme, aby ta usnesení nebo ty návrhy byly čteny, protože jsme schopni si je teď momentálně projednat a ty postoje k tomu si vyjasnit, ale k tomu potřebujeme patnáct minut. Proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce patnácti minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vyhlašuji přestávku do 18.25.

 

(Jednání přerušeno v 18.07 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP