(16.30 hodin)

Poslanec Václav Exner: Poslanecká sněmovna žádá ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, aby Poslanecké sněmovně v průběhu 1. čtvrtletí 2008 předložil vyhodnocení dopadů změn provedených v agentuře CzechInvest v prvním pololetí 2007 z hlediska dopadu na výsledky činnosti agentury za rok 2007.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 78, které jsem zahájila a táži se… Ne, prohlásím toto hlasování za zmatečné, neb jsem zaregistrovala vaši žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se zaregistrovali všichni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 79 a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan poslanec Exner. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 přítomno 185, pro 90, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

To byla dvě usnesení, o nichž bylo možno hlasovat. Neprobíhá kontrola hlasování, ale pan poslanec Skopal se hlásí o slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Paní předsedající, já jsem mačkal tlačítko pro a vůbec se mi nerozsvítilo, takže chci toto hlasování prohlásit za zmatečné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je zde námitka proti hlasování. O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 80. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 přítomno 186, pro 158, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámil pan poslanec Exner.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81. Táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 81 přítomno 185, pro 90, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s projednáváním bodu číslo 47. Konstatuji, že návrh usnesení schválen nebyl. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu poslanci Urbanovi, který se stal zpravodajem k tomuto bodu, a zahajuji další bod tak, jak jsme si schválili svůj program, a to je bod

 

48.
Informace ministra spravedlnosti o výsledcích práce zvláštní skupiny
Vrchního státního zastupitelství při prověřování tzv. Kubiceho zprávy

 

K tomuto bodu byl dne 2. května rozdán materiál Zpráva pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze pro analýzu trestních věcí prezentovaných na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 29. května 2006. Tento materiál vám byl na lavice rozdán ve stejném znění také 12. června 2007.

Nyní požádám ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, aby se ujal slova. Ale předtím ještě, než mu dám slovo, požádám všechny, aby buďto seděli ve svých lavicích a poslouchali tento bod, anebo svá jednání přenesli mimo tuto síň.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl tento bod. Stručně záměrně, protože jste onu zprávu, o které zde případně budeme hovořit, dostali v písemné podobě, a to jak dnes v průběhu této schůze, tak již byla rozdána na vaše poslanecké stolky při minulé schůzi, protože tento bod byl avizován a byl v programu minulé schůze Poslanecké sněmovny. Mimoto chci zdůraznit, že tato zpráva, o které zde mám podat informaci, byla od okamžiku jejího zveřejnění umístěna na internetové stránky Nejvyššího státního zastupitelství, a tudíž každý se s ní mohl seznámit.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP