(14.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

To je podle mých záznamů vše, o čem jsme měli hlasovat. Ptám se, jestli jsem na nějaký návrh zapomněl. Není tomu tak. Takže se budeme řídit tímto programem, který jsme schválili, to znamená doplněný program, který vám byl rozdán.

Pan poslanec Exner. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, když jsme odhlasovali změnu umístění bodu 20, jak navrhl pan poslanec Klas, tak jste konstatoval, že ho zařazujeme na úterý 19. 6. po bloku voleb. Ale blok voleb začíná až v 18 hodin, takže zřejmě jde o omyl. Pan poslanec Klas, pokud se pamatuji, ho navrhoval jinam než za blok voleb. Je potřeba to upřesnit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, máte pravdu. Já jsem se přeřekl, blok voleb začíná od 18 hodin. Bod číslo 20 bude jako první bod v úterý 19. 6. Ono těch změn bylo hodně a sledovat to tady, když to dostáváte v jednotlivých papírcích, je velice složité, tak se nedivte, že i předsedající se může zmýlit.

Takže znovu opakuji, že bod 20 je na úterý 19. 6. jako první bod odpoledne. V 18 hodin bude pokračovat blok voleb body 39 až 46.

 

Myslím si, že jsme skutečně už vyčerpali všechny návrhy, které byly předneseny, a nyní se můžeme věnovat našemu programu, který jsme schválili. Je to bod 69, kterým je

 

69.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006

 

K tomuto bodu vám bylo v pátek 8. června rozdáno do lavic usnesení kontrolního výboru číslo 116 z 12. schůze ze dne 8. června tohoto roku. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, kontrolní výbor projednal na své schůzi dne 7. a 8. června 2007 doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2006 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, jsou po doplnění úplné. - Následuje seznam deseti politických stran a hnutí, které mají takto doplněné výroční finanční zprávy.

II. Konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2006 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, jsou i po doplnění neúplné. - Následuje seznam čtyř politických stran a hnutí, které nesplnily podmínky zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, aby nám přednesl, jak dále budeme postupovat, to znamená, že budeme hlasovat o usnesení.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Měli bychom hlasovat jenom o usnesení Poslanecké sněmovny, že Poslanecká sněmovna konstatuje úplnost zpráv a za druhé konstatuje neúplnost zpráv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 76, přítomno 184 poslankyň a poslanců, pro návrh 162, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Končím bod 69. Děkuji panu zpravodaji.

 

Dále budeme pokračovat bodem 47. Je jím bod

 

47.
Informace vlády o situaci ve vládní agentuře CzechInvest

 

Prosím odpovědného člena vlády, aby se ujal slova. (Nikdo nepřichází.) Ptám se pana premiéra, jestli pověří některého ze svých ministrů, nebo mám vyhlásit… Ne, dobře, děkuji. Takže pan ministr Říman se ujme slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, ale netušil jsem, že schvalování příspěvku politickým stranám půjde tak rychle.

Dámy a pánové, dovolte, abych řekl úvodní slovo k vyžádanému bodu, který zní Informace vlády o situaci v agentuře CzechInvest.

Já k situaci v agentuře CzechInvest mohu říci jen to, že CzechInvest je příspěvkovou organizací, která jako jedna z mála příspěvkových organizací odvozuje svoji existenci ze zákona o malém a středním podnikání. Náplní práce, zjednodušeně řečeno, je podpora investičních příležitostí v České republice a za druhé administrace strukturálních fondů, zejména strukturálního fondu Ministerstva průmyslu a obchodu. Podřízená je tato organizace, tedy CzechInvest, Ministerstvu průmyslu a obchodu, tedy personálně ministru průmyslu a obchodu. Nevím přesně, co předkladatelé -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, já vás přeruším a poprosím vážené kolegyně a kolegy, aby se uklidnili. Děkuji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já děkuji, pane předsedo, nicméně konstatuji, že mně hluk v sále při projednávání mých bodů nevadí.

Nevím přesně, co předkladatelé sledovali zařazením tohoto bodu na pořad jednání. Proto se pokusím ve stručnosti popsat situaci, která v této příspěvkové organizaci panuje. Čím začít. Asi tím, že to asi předkladatele zajímá.

K 1. 4. došlo k odvolání ředitele této příspěvkové organizace na základě znalosti věcí o řadě pochybení, ke kterým v organizaci v průběhu uplynulého období došlo. V současné době je prováděno několik auditů v organizaci, a zjištění, která byla následně zjištěna, nás vedou k tomu, že v organizaci bude v nejbližší době zahájen audit forenzní.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP