(17.00 hodin)
(pokračuje Čunek)

Jinak vás mohu také informovat mimo jiné o tom, že to podání na mě bylo podáno tak, že zvolen senátorem - a tedy jsem mohl být potenciálním předsedou KDU-ČSL, za měsíc poté se tak stalo - zvolen senátorem jsem byl v sobotu, dozvěděl jsem se to asi ve čtyři hodiny, a již v pondělí ráno kolem deváté hodiny, tedy první pracovní den hned po mém zvolení, přišlo toto udání. Já pevně věřím, že to není samo sebou, že to není náhoda. Když to bylo čtyři a půl roku poté, co se ten skutek měl stát, tak to je skutečně zajímavé.

Navíc paní svědkyně má vynikající paměť. Až takovou, že si pamatuje každou minutu. My ostatní, byť máme diáře a máme tam napsáno porada atd. - dnes policie viní někoho, že se spletl o třičtvrtě hodině, nebo já nevím o kolik, tedy maximálně že to je špatně.

V uvedené Mladé frontě paní svědkyně na otázku, proč mi napsala velmi hanlivý a podrobný dopis se zcela jasnými sexuálními popisy různých situací, který vy jistě velmi dobře znáte, odpovídá: A co jsem měla dělat, když jsem byla znevýhodněna ve svém prostoru, který jsem si pronajala u města, a pan starosta pronajal někomu jinému nějaký prostor těsně vedle? Já si myslím, že je to zcela zřejmé. Já jsem se na radnici choval dobře.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Za to, že jsem paní sekretářku nezvýhodnil jako ředitel Světové banky nebo koho jste jmenovala, ona mě nemá ráda. Za to já nemohu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní bude interpelovat pan poslanec Martin Tesařík paní ministryni Vlastu Parkanovou.

 

Poslanec Martin Tesařík: Děkuji za udělení slova. Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci neprůhledného rozhodování o miliardových výdajích v resortu obrany, a to v příliš mnoha případech bez výběrového řízení.

Typickým příkladem neprůhledných a podezření budících zakázek je projekt terénního středního nákladního automobilu. Ministerstvo obrany České republiky podepsalo 15. prosince 2006 s firmou Tatra smlouvu, která zaručovala české nápravy a převodovky. Dle sdělení zástupců Ministerstva obrany České republiky na posledním jednání výboru pro obrany od ledna tohoto roku počal proces výměny českého dodavatele.

Nyní bych vám rád položil několik otázek. První otázka. Paní ministryně, nemáte pocit, že se nejedná od počátku o komplot mezi vedením Ministerstva obrany České republiky a americkým vedením Tatry?

Otázka druhá. Paní ministryně, neznepokojuje vás existence provizní smlouvy mezi Tatrou a bývalým pracovníkem Ministerstva obrany České republiky?

Třetí otázka je následující. Dne 31. května 2007 vedení Tatry přiznalo, že vůz není tak český, jak dříve uvádělo, jak i vy jste osobně uváděla např. v reakci na vystoupení některých mých kolegů poslanců. Nemyslíte si, že by nebylo vhodné, abyste veřejně sdělovala spíše pravdivé informace místo tendenčních nepravd?

Otázka čtvrtá. Vývoj, výroba a ověření nového typu nápravy je záležitostí mnoha měsíců, či spíše let. Ani tříměsíční vojskové zkoušky nedokáží prověřit dlouhodobé vlastnosti automobilů s novými nápravami. Nepovažujete za nezodpovědné hazardovat se životy našich vojáků tím, že jim pořídíte nevyzkoušené vozy?

Nyní následuje poslední otázka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas, pane poslanče, pro poslední otázku bude v případě vaší minuty. Děkuji za pochopení a prosím paní ministryni, aby se ujala slova.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já naprosto souhlasím s tím, že příliš mnoho zakázek je na Ministerstvu obrany zadáváno málo transparentním způsobem, mimo otevřené řízení, pro neomezený počet zájemců, to je mimo působnost zákona o veřejných zakázkách nebo v jednacím řízení bez uveřejnění. Do budoucna to chci změnit. Že to není jednoduché - pokud bude dostatečný časový prostor, tak se k tomu ráda vrátím. Vezmu to opačně - ne od obecného ke konkrétnímu, ale od konkrétního k obecnému, bude-li čas.

Ministerstvo obrany na základě smlouvy uzavřené se společností Tatra pořizuje v letech 2007 až 2009 celkem 556 kusů automobilů terénních středních a z toho je 552 kusů v provedení valník, čtyři kusy jsou speciální terénní s různými účelovými prvky jako základ pro pozdější montáž účelových nástaveb. Smlouva byla uzavřena 9. prosince 2006, čili za předchozí vlády, a nepochybně to byl pouze doběh toho, co již začínala vláda ještě předchozí. Čili prosím nevytvářejme dojem, že toto vše začalo někdy předevčírem nebo minulý měsíc.

Je pravdou, že v březnu tohoto roku proběhla změna tohoto klíčového subdodavatele ze společnosti Praga na Renault Trucks u převodovky a dále ze společnosti Praga na Tatra, a. s., u náprav. Změny se uskutečnily se souhlasem Ministerstva obrany, subdodavatel se změnil na žádost firmy Tatra, protože ta, jak sama tvrdila, nebyla schopna uzavřít s firmou Praga smlouvu.

Smlouva mezi Ministerstvem obrany a Tatrou byla uzavřena a ve specifikaci této smlouvy bylo, že převodovky a nápravy dodá Praga, stejně tak tam byli i další větší výrobci, kteří se na subdodávkách mají podílet. Tyto konkrétní subdodavatele označila sama Tatra, aby prokázala, že se bude jednat o český výrobek.

Spor, který je, je primárně spor mezi Tatrou a Pragou. Úloha Ministerstva obrany v tomto je dohlížet na výhodnost pro český průmysl. Z tohoto pohledu tedy skutečně není pro nás významné, jestli se nápravy vyrobí v továrně Praga, nebo v Tatře. Obojí je český průmysl.

Pokud jde o převodovky zahraniční, to je firma Renault, o jejich cenu byly navýšeny offsety. Podíl českého průmyslu sice poklesl, ale jen velmi málo. Původně to byla 1,714 miliardy, z toho to bylo 1,64 milionu, čili rozdíl byl pouhých 74 milionů. Pan poslanec zde před chvílí označil tyto údaje za lživé nebo zavádějící. Ale já nejsem představitel firmy Tatra. Já mám k dispozici pouze čísla, která uvádí. Pokud by to byla čísla lživá, jsem přesvědčena, že se Praga prostřednictvím soudních orgánů dokáže ohradit a dokáže ubránit.

My jsme samozřejmě na změnu smlouvy nemuseli přistoupit, pak byl ale následovalo riziko zpoždění výroby, možná i neschopnost Tatry tento vůz vyrobit, protože by nebyla schopna se s Pragou dohodnout. Proto jsme volili ústupek Tatře, protože se to jevilo jako jednoznačně výhodnější.

Musím ale upozornit, že je tomu několik málo dnů, tak zhruba minulý týden, kdy jsme poskytli předsedovi výboru pro obranu další podklady, které uvádějí další významné informace. Jsou to informace, které jsou v určitém režimu utajení, ale samozřejmě že to neznamená, že to jsou informace, se kterými může disponovat exkluzivně pouze předseda výboru. Já předpokládám, že členové výboru tento materiál dostali k dispozici. Samozřejmě, že pokud se s údaji v tomto materiálu seznámí, jsou si snad vědomi toho, že s údaji jako s údaji, které jsou v určitém režimu utajení, budou muset nakládat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP