(12.20 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Chci vás v této chvíli pouze vyzvat, abyste odhodili stranické předsudky, abyste umožnili učinit vládě tento kompromisní, neideologický krok, nutný krok k ozdravění veřejných financí. Pokuste se nezavírat před pravdou oči. Napravo svým kolegům říkám: pokud jste pozorně četli programové cíle vlády, víte, že to je první krok a že další budou pokračovat. Nalevo vám říkám: budete mít dost času a prostoru, abyste mohli vládní návrhy s chutí cupovat a navrhovat lepší nástroje. Teď si ale myslím, že na stranické hádky není úplně čas. Pokud nepropustíte ten materiál do druhého čtení, tak tím říkáte veřejnosti: nás nezajímá budoucnost, nás zajímá pouze ta přítomnost, pouze ta politická válka a realizace výhod z té patové situace. Říkáte tím občanům: my na vás kašleme, říkáte tím samozřejmě obcím, že bude méně peněz na financování obcí a měst, že bude méně peněz na realizaci jejich projektů. A říkáte tím evropským kolegům: my kašleme na všechna ujednání, my kašleme na to, co jsme vám slíbili. Já vás prosím, zkuste být zodpovědní a propusťte tisk 222 do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu premiérovi a se závěrečným slovem nyní žádám o vystoupení zpravodaje k tomuto tisku Bohuslava Sobotku, aby shrnul také rozpravu, která proběhla, a seznámil nás s návrhy, které zazněly.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě mi odpustíte, když nebudu shrnovat rozpravu po věcné stránce, ale pouze bych se omezil na návrhy, které během rozpravy zazněly.

Nejprve tedy k návrhům, které se týkají dalšího osudu tohoto sněmovního tisku. Zazněl zde návrh na to, abychom tento tisk vrátili k přepracování. Zazněl návrh na zamítnutí a zazněl návrh na prodloužení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 20 dnů.

Pokud jde o další přikázání tohoto tisku, tak zde byl návrh, který jsem prezentoval jako zpravodaj, který jste obdrželi v písemné podobě, a pak zde byl návrh alternativní, který přednesl ministr financí, na to, aby tento tisk byl jako celek přikázán pouze třem sněmovním výborům, to znamená výboru rozpočtovému, výboru sociálnímu a výboru zdravotnímu. Čili v otázce procedur se domnívám, že bychom hlasovali o těchto návrzích. Nejprve o protinávrhu, který předložil ministr financí, v případě, že by nebyl přijat, tak bychom hlasovali o návrhu, který předložil zpravodaj a který jste obdrželi v písemné podobě.

Tolik rekapitulace návrhů, které zazněly, a nyní se domnívám, že o nich můžeme postupně hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám děkuji, pane kolego. Jenom doplním ten seznam návrhů, které zazněly, o to, co čtu nyní ze stenozáznamu, to znamená, že pan poslanec Kosta Dimitrov navrhl prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů. Máme zde tedy dva návrhy na přikázání o lhůtě na prodloužení o 30 dnů. K té musí dát souhlas navrhovatel, ale toto ze stenozáznamu vyplývá.

Pan kolega Martínek má k této proceduře nějaký návrh.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych si dovolil teď říci podmíněný návrh. Pokud by náhodou prošel návrh pana ministra Kalouska, to znamená, že by byl přikázán tento návrh zákona pouze třem výborům, tak potom navrhuji, aby byl přikázán také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože pan premiér měl pravdu. Tento zákon velmi výrazně ovlivní budoucnost obcí, ovšem zcela jistě negativně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám děkuji, pane kolego. Určitě bych ještě vyzvala všechny k tomu, aby podávali návrhy na další přikázání, vy jste nás malinko jenom předběhl, ale bereme tento váš návrh jako ten, o němž budeme hlasovat. Pan zpravodaj si ho jistě doplnil do návrhů, které zazněly, a já myslím, že můžeme zahájit hlasování. Přivolám ještě naše kolegy, kteří jsou venku.

Prvním návrhem, kterému se budeme věnovat, bude vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 58. - Ale než toto hlasování zahájím, mám zde žádost na vaše odhlášení, a proto vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni opět přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 58. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 58 přítomno 198, pro 97, proti 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat návrhem na zamítnutí tohoto tisku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 59 přítomno 198, pro 97, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl tento návrh přikázat k projednání výboru rozpočtovému. Zazněly zde návrhy na přikázání výboru pro sociální věci, pro zdravotnictví a pro veřejnou správu. Má někdo jiný návrh? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych chtěl pouze připomenout, paní místopředsedkyně, že zde byl ještě přednesen druhý, alternativní návrh, který jsem rozdal v písemné podobě. O tom bychom hlasovali pro případ, že tento návrh na přikázání, který zde zazněl ze strany ministra financí, těmto třem výborům by nebyl přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je námitka proti tomuto postupu? Není. Pan kolega Vojíř se hlásí o slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: My jsme samozřejmě samostatně, hospodářský výbor, neměli ambici to projednávat, nicméně podle alternativy, jaká bude zvolena, jestli bude zvolena ta, která byla písemně rozdána, tak nám postačuje. Pokud by nebyla zvolena, tak určitě část těch zákonů hospodářský výbor by rád měl přikázanou, a protože to nejde po částech, tak to musí být jako norma taková.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vás jenom ujistím o tom, že žádnému výboru nic nebrání v tom, aby jakoukoliv normu projednal na základě svého vlastního rozhodnutí.

Pokud vám stačí toto konstatování, myslím, že se můžeme nyní už rozhodnout pro hlasování tak, jak nás s tím seznámil pan zpravodaj, to znamená, že nejprve budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému.

Ještě se pro jistotu zeptám, jestli mám brát návrh pana ministra Kalouska jako návrh na přikázání všem třem výborům a hlasovat o nich najednou. A poté budeme hlasovat o návrhu pana poslance Martínka. Souhlasí s tím pan zpravodaj? (Zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru rozpočtovému, sociálnímu a zdravotnímu. Hlasování pořadové číslo 60 je zahájeno. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 60 přítomno 197, pro 113, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Martínka na přikázání výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 61 přítomno 198, pro 97, proti 21. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP