(10.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

A znovu opakuji, jeden návrh vedle druhého - a byl bych rád, kdyby vystoupil někdo z členů vlády a konkrétně tady z tohoto místa uvedl ta opatření, která se dotknou lidí, kteří ten systém zneužívají. Jsem přesvědčen, že takové návrhy tam v podstatě nejsou. Nenašel jsem je tam. V rámci řešení systému, je to například otázka podpory zdravotně postižených, podpory rodin, místo toho, aby ten systém vyřadil jakoby těch 5, 10 %, kteří možná ten systém využívají neoprávněně, tak raději postihne těch 90 %, kteří řádně pečují o rodiny s dětmi, kteří jsou ochotni pracovat i za minimální mzdu. Otázka je, jestli po těchto opatřeních budou. A postihne samozřejmě ty, kteří už z objektivních důvodů většinou nejsou schopni ovlivnit své příjmy. To jsou důchodci, 2 miliony důchodců. Je to asi 800 tisíc lidí se zdravotním postižením. A v konečné fázi to postihne samozřejmě i děti.

Takové drobné opatření. Vláda ideologicky, protože si to vymínila, protože to prostě zavedla vláda minulá, chce zrušit příspěvek pro prvňáčky 1000 korun. Ale ty cvičky nebo ty pastelky, o nichž se často hovoří, budou stát po těchto reformách více. Čili rodiny s malými dětmi budou postiženy dvakrát. Jednak nedostanou alespoň takovou malou kompenzaci vlastně na pořízení vybavení žáčka do první třídy a zároveň se jim toto vybavení zdraží. To jsou samozřejmě dopady. A to už nehovořím o tom, že se tady ruší pohřebné téměř kromě několika výjimek, což ukazuje určitým způsobem, kam to zase směřuje. To jsou ti, kteří ten systém zneužívají? To už je asi i zneužití to, že člověk zemře.

Pane ministře Nečasi, prostřednictvím předsedajícího, myslíte si, že tímto jste zasáhli ty správné černé pasažéry v tom vašem rozjetém vlaku, o kterém tady možná hovořil pan premiér Topolánek? Já nevím, jestli sedíte za záclonkami nebo na střeše anebo už jste na peroně, ale pravda je, že jste úplně mimo. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Ploc. Dobře, takže s faktickou poznámkou pan poslanec Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, já chci jenom prostřednictvím předsedajícího sdělit panu poslanci Škromachovi, že urazil mnohé, kteří jsou v tomto sále, ale to ať si každý vyřídí sám za sebe. Já jenom za pana ministra Čunka, který není přítomen. Pokud máte nějaký problém s romskou menšinou, tak hovořte vlastními ústy a neberte si jeho jméno do těchto úst. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Ploc. - Tak kdo bude vystupovat? Hlásíte se, pane poslanče. Pane ministře, chcete vy, nebo pana poslance pustíte? Vy máte přednost, pane ministře, budete vystupovat teď vy.

Takže pan ministr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagoval na některé věci, které tady zazněly v průběhu rozpravy.

Začal bych tady poznámkou, kterou řekl můj předřečník, a mluvil tady něco o večerech strávených s alkoholem a nápady, které takhle mají vznikat. Já děkuji za vypovídající zprávu o tom, jak to zřejmě fungovalo v minulosti. Mnohé z toho, co jsem našel na ministerstvu, tomuto stylu práce odpovídá, takže děkuji za toto okouzlující přiznání.

Ale to, co já považuji za důležité, je přece jenom zacitovat tady určitý text, který dneska je vehementně popírán, je zpochybňován. Nicméně on byl a platil až do 13. prosince loňského roku. A na základě tohoto textu se tři politické strany, Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a ČSSD, byť to nakonec podepsáno nebylo, tak přesto v tu chvíli bylo dohodnuto následující. A já připouštím, že dohodnuto a podepsáno je to definitivně, až je dohodnuto úplně všechno. Nicméně v tu chvíli již nebylo zpochybňováno následující:

- odstranění všech automatických valorizačních schémat a objektivizace valorizačních mechanismů vedoucích k vyšší spravedlnosti,
- zrušení pohřebného,
- změna podmínek poskytování sociálního příplatku,
- korekce nastavení výše porodného,
- jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která budou směřována za těmi, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni,
- vícerychlostní flexibilní rodičovská a mateřská s degresivní platbou v průběhu let a s omezením do tří let věku dítěte včetně podpory rozvoje služeb pro rodiny a péče o děti do tří let,
- vyhodnocení systému ochrany před hmotnou nouzí a vazba výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účast v projektech dalšího vzdělávání,
- odložení účinnosti schváleného systému sociálního úrazového pojištění o jeden rok a vytvoření nového systému bez zatížení státního rozpočtu.

A pak pokračuje pasáž o důchodové reformě, mimochodem naprosto totožná s vládním programovým prohlášením a koaliční smlouvou.

Čili nyní jsem přečetl to, na co v době, když ještě sociální demokracie usilovala o účast ve vládě, byla ochotna přistoupit a co dnes, když v té vládě není a je opozicí, velmi vehementně oponuje a kritizuje.

Já bych chtěl také velmi zdůraznit jednu zásadní věc, a sice že je mimo vši pochybnost, že sociální mandatorní výdaje narůstají a že začaly markantně narůstat zvláště v rozpočtových letech 2006 a 2007. To je prosím nade vši pochybnost a každý se může podívat na nárůst těchto výdajů. To, co dělá tato vláda, je, že neomezuje sociální výdaje, pouze zpomaluje nebo v některých případech zastavuje tempo jejich růstu.

Co se týče mandatorních výdajů, tak je skutečností, že jsme za tempo jejich růstu kritizováni i zprávami Evropské komise. Mimo vši pochybnost, a je v tom spatřován jako jeden z nejvíce rizikových bodů vývoje našich veřejných financí, právě toho vývoje veřejných financí, který vede k tomu, že jsme ze strany Evropské komise velmi vážným způsobem kritizováni.

Já rozumím tomu, že někdo tady nesouhlasí jako třeba můj předřečník se zvýšením snížené sazby například daně z přidané hodnoty, ale už nerozumím tomu, proč to říká někdo, kdo byl místopředsedou vlády, která sama ještě v roce 2003 navrhovala zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty. Takže najednou je to špatně, něco, co ještě před několika lety sama tato vláda, jejíž členové tady dnes vystupují, navrhovala, protože součástí tzv. povodňového balíčku, prvního pokusu o reformu, který neprošel tehdy jenom díky hlasu jednoho poslance nebo jedné poslankyně vládní koalice, tak bylo navýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty. Rozuměl bych tomu, kdyby tady nemluvili členové, za jejichž vládnutí byla drtivá většina položek, které v té době byly zdaňovány v pětiprocentní sazbě, vytažena do devatenáctiprocentní sazby, což bylo mimochodem největší i podle vývoje cenového indexu zdražení v rámci zvyšování sazeb DPH a ten nárůst cenového indexu v podobě inflace tehdy převýšil i ten nárůst, který bude činit 1,02 % jak podle prognóz České národní banky, tak podle prognóz Ministerstva financí, tak podle prognóz Ministerstva práce a sociálních věcí, který bude důsledkem nárůstu snížené sazby DPH z 5 na 9 %.

Bylo tady velmi tklivě mluveno o rodinách s dětmi, ale tady znovu zopakuji číslo, které jsem tady uváděl již včera. V době, kdy minulá vláda nastupovala k moci, byla výše rodičovského příspěvku 2552 korun. V době, kdy minulá vláda odcházela na začátku září z moci, tak byla výše rodičovského příspěvku 3696 korun, to znamená za celé čtyři roky vládnutí minulé vlády se zvýšila výše rodičovského příspěvku všeho všudy o 1144 korun. Tato vláda přichází s modelem vícerychlostní rodičovské, kde bude výše příspěvku v případě dvouleté rodičovské 11 400, v případě tříleté rodičovské 7600. A znovu tady opakuji ten srovnávací údaj se sousedním Rakouskem, který jsem tady uváděl již včera, to znamená na tři roky po přepočtu zhruba 12 200 korun.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP