Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
dne 7. června 2007 v 9.03 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

"Každý očekává od státu všeobecnou šetrnost a individuální štědrost." Anthony Eden. (Potlesk.)

Zahajuji třetí jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinil pan poslanec Paroubek - náhradní karta číslo dvě.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Kateřina Konečná - zdravotní důvody, Oldřich Vojíř - zahraniční cesta.

Z členů vlády: pan ministr Čunek, pan ministr Jehlička dopoledne, pan ministr Kalousek na odpoledne, pan ministr Langer dopoledne, Aleš Řebíček - zahraniční cesta, Martin Říman - účast na jednání Senátu, paní ministryně Stehlíková - zahraniční cesta a pan ministr Vondra - pracovní cesta.

Na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazené body 65 - Odpovědi na písemné interpelace a 7 - senátní návrh zákona.

O slovo se hlásí pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, jen technicky. Vzhledem k tomu, že včera neskončila rozprava nad vládním tiskem, tak stahuji své interpelace, aby mohlo být v té debatě pokračováno. (Potlesk pravé poloviny sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Dorazil ke mně i dopis pana poslance Urbana, který také stahuje svou interpelaci na předsedu vlády Mirka Topolánka.

Takže bych nechal hlasovat o tom, že dnes vyřadíme ty tři interpelace. Já to pro jistotu nechám odhlasovat, je to lepší, abychom pak nedošli do nějakého sporu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto souhlasí, abychom dnes neprojednávali tři zařazené písemné interpelace? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 152, proti 1. Konstatuji, že písemné interpelace byly z dnešního dne vyřazeny.

 

Dále oznamuji, že pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu číslo 7, pan ministr Říman náhradní kartu číslo 8 a pan premiér Topolánek náhradní kartu číslo 6.

O slovo se mi přihlásil pan poslanec Krupka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat na základě žádosti pana ministra Langera z důvodu jeho krátkodobé nepřítomnosti o přeložení bodu číslo 5, což je novela zákona číslo 365, a přeřadit ho na zítřek jako pevně zařazený bod šestý v pořadí po již pěti odsouhlasených pevně zařazených bodech. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, počkejte, prosím vás, chvilečku u mikrofonu, protože tady je takový hluk, že jsem vás pořádně neslyšel. Abychom neudělali něco špatně. Takže navrhujete bod který přeřadit.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Bod číslo 5, což je novela zákona číslo 365, a zařadit jej jako pevně zařazený bod na zítřek, na pátek, na šesté místo po již pevně pěti zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Kvapil, potom paní poslankyně Rybínová.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, my máme na dnešek pevně zařazený bod číslo 7, je to senátní návrh, sněmovní tisk 14. Tento bod měl být projednáván po písemných interpelacích, které jsme z dneška přeložili na příští týden. Já tedy navrhuji, aby tento bod 7 byl pevně zařazen na zítřek, v tomto případě už jako sedmý bod po tom bodu pět. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji pane poslanče. Paní poslankyně Rybínová.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás požádala o pevné zařazení bodu číslo 33 schváleného pořadu. Jedná se o třetí čtení novely trestního zákona, a to na středu 13. 6. jako první bod odpoledního jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, prosím vás, ten bod ještě jednou mi zopakujte.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Je to bod číslo 33, novela zákona číslo 140, a je to sněmovní tisk 114.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: A chcete to na třináctého.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Na třináctého jako první bod odpoledního jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ale tam pak budeme muset odhlasovat, že budeme hlasovat třetí čtení i po obědě. Ano? (Souhlas.) Dobře.

Takže hlásí se ještě někdo ke změně pořadu, programu? Nehlásí. Budeme hlasovat o navržených změnách.

 

První budeme hlasovat o návrhu pana poslance Krupky. Ten navrhl, aby bod číslo 5 byl pevně zařazen zítra jako šestý bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro návrh 165, proti nikdo. Konstatuji, že tento bod číslo 5 byl zařazen jako zítřejší bod číslo 6.

 

Pak budeme tedy dále hlasovat o návrhu pana poslance Kvapila. Ten navrhuje, aby bod číslo 7 z dnešního dne byl přeřazen a pevně zařazen na zítřek jako bod číslo 7.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 177 poslankyň a poslanců pro návrh 168, proti nikdo. Konstatuji, že bod číslo 7 z dnešního dne jsme přeřadili na zítřejší také jako bod číslo 7.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP