(Jednání pokračovalo v 16.10 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený k jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL uplynul a já vás tedy požádám, abychom se soustředili na hlasování o procedurálním návrhu.

Omlouvám se, vzhledem k tomu, že pan ministr Ivan Langer žádá o vydání náhradní karty a dostupné náhradní karty jsou bezpochyby vyčerpány, musíme mu umožnit, aby mu Kancelář Poslanecké sněmovny tuto náhradní kartu zajistila a pan ministr a poslanec se mohl řádně účastnit hlasování. - Pan ministr Langer hlasuje s náhradní hlasovací kartou číslo 12.

Já vás na žádost z pléna všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Ještě předtím…

Předpokládám, že všichni, kteří se chtějí účastnit následujícího hlasování, se zaregistrovali. A tedy požádám vás, abychom rozhodli o procedurálním návrhu pana poslance Davida Ratha a to je návrh na přerušení projednávání vládního návrhu.

S faktickou poznámkou pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Takový návrh podle jednacího řádu nelze podat. Musí to být přerušení a odročení do nějakého termínu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Pan poslanec Rath specifikoval lhůtu pro přerušení tohoto projednávání, kterou lze považovat i jako lhůtu pro odročení. Byla to lhůta 30 dnů. Ano. Neřekl, že to je odročení. Takže předpokládám, že můžeme takto rozšířit jeho návrh na přerušení a odročení projednávání vládního návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, sněmovního tisku 222, prvého čtení, na dobu 30 dnů.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s takto předneseným procedurálním návrhem, nechť stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. (Hlasy z pléna: Nejde to. Nehlasuje.) Omlouvám se, prosím vás o nové hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

(Hlasování pořadové číslo 53.) Z přítomných 200 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 98, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Nikdo si nepřeje kontrolovat výsledky hlasování? Můžeme tedy pokračovat v projednávání sněmovního tisku 222, a to vystoupením přihlášeného poslance pana Václava Votavy.

Než se pan poslanec ujme slova, požádám váženou Sněmovnu, zdali by snížila hladinu hluku, aby pan poslanec mohl vystoupit v důstojné atmosféře.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vládo, chtěl bych se také ve stručnosti tak jako ostatní poslanci vyjádřit k předloženému návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Úvodem k hodnocení předloženého návrhu zákona si dovolím použít slova jednoho z mediálně proslavených poslanců ODS, která v této Sněmovně v minulém volebním období pronesl při hodnocení jiného zákona: Je to legislativní mrzáček. Je to prostě legislativní slátanina odporující obecným legislativním pravidlům.

Já myslím, že mnohé již bylo řečeno předřečníky, ale myslím si, že opakování je matka moudrosti a že nám to neuškodí a že argumenty proti tomuto návrhu je stále třeba opakovat, budeme je opakovat a je potřeba je opakovat.

V návrhu jsou novely řady zákonů, které spolu vůbec nesouvisejí. Jsou to například změny v obsazování orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, změny v zákoníku práce, faktické zrušení zákona o registračních pokladnách, a tak bych mohl pokračovat dále. Přitom praxí, kdy se jedním návrhem zákona mění obsahově nesouvisející zákony, se zabýval již i Ústavní soud a odsoudil to několikrát jako protiústavní.

Nejzávažnější legislativně technickou chybou pak nepohybně určitě je vložení tří zvláštních zákonů. Je to zákon - daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Je to daň z pevných paliv a daň z elektřiny. A to do jediného návrhu zákona.

Tyto legislativní vady návrh zákona znepřehledňují a budou působit i praktické problémy při uvádění zákona v jeho život. Proto sociální demokracie v případě, že návrh zákona bude přijat, uvažuje také o podání ústavní stížnosti.

Návrh zákona, tak jak nám byl předložen, kritizují ale i sami koaliční poslanci. Docela rád ocituji slova největšího kritika reformy z řad ODS Vlastimila Tlustého. Cituji: "Je to ekonomická a politická hovadina." Citoval jsem z Mladé fronty Dnes z 22. května tohoto roku.

Sociální demokracie nepodpoří tuto takzvanou reformu, kterou vlastně již ani vláda reformou nenazývá a mluví již jen o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tato reforma, a já to slovo budu nadále používat, představuje však největší sociální experiment s českou společností od doby kuponové privatizace. Je to reforma nekoncepční, asociální a zbytečná. Místo koncepčních řešení nám vláda předkládá pouze jakýsi batoh plný zdražování, poplatků, které budou snižovat životní úroveň převážné většiny našich obyvatel. Ve svých důsledcích tato reforma demontuje sociální stát, atakuje současný sociální smír. A bez sociálního smíru není možné zachovat hospodářský růst v zemi. Tato reforma přenáší hlavní dopady na nízko- a středně příjmové skupiny obyvatel, především pak na rodiny s dětmi. Ve svých důsledcích reforma výrazně omezuje i solidaritu a prohlubuje sociální diferenciaci. Reforma ohrožuje životní úroveň důchodců a bude znamenat také ohrožení současného hospodářského růstu.

Podívejme se na to, co Občanská demokratická strana slibovala voličům před volbami, a porovnejme tyto sliby se skutečností.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP