(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14 hodin 31 minut a my můžeme pokračovat v rozpravě k vládnímu návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, sněmovní tisk 222, prvé čtení.

Pro vaši informaci vám sdělím, že do obecné rozpravy je přihlášeno zatím 27 poslankyň a poslanců. Před polední pauzou pan místopředseda Kasal oznámil 10 nejdříve přihlášených. Já si dovolím zopakovat, abychom měli dostatek času se dostavit do této místnosti a připravit se na svá vystoupení. Takže jsou to v pořadí paní poslankyně a páni poslanci Červenka, Křeček, Dolejš, Dimitrov, Orgoníková, Votava, Seďa, Opálka a Levá.

S technickou, pane kolego Koníčku? Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, já se domnívám, že začít nemůžeme, dokud tu nebude alespoň místopředseda vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je tomu tak. Takže já prosím, snad mne v kuloárech někdo uslyší. Nebo pan ministr Gandalovič se pokusí dovolat některému ze svých kolegů místopředsedů vlády. Prosím tedy, aby se dostavil předseda vlády, respektive některý z místopředsedů vlády…, abychom nebyli připraveni o vzácný čas. (Poslanec Křeček z pléna vyzývá k vyhlášení přestávky.)

Dobře. Takže já vyhlásím krátkou přestávku do 14 hodin 40 minut. Myslím, že to je lhůta, která je odpovídající pro to, aby se někdo z pánů místopředsedů, respektive předseda vlády, dostavil do tohoto sálu. Pokusíme se tedy znovu začít ve 14 hodin 40 minut.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 14.33 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP