(18.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní má slovo předseda poslaneckého klubu ČSSD pan kolega Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Panu místopředsedovi Bursíkovi jako předsedovi Strany zelených bych chtěl vzkázat v reakci na ta předchozí slova asi toto: Pane místopředsedo, je přece naprosto obvyklé a logické, že každá politická strana se snaží plnit svoje závazky, které dá voličům ve volbách, ať už je stranou koaliční, vládní nebo opoziční. Tak se chová sociální demokracie řadu let, řadu let přichází s tématem posílení přímé demokracie v ČR, prosazení prvku celostátního obecného referenda, navrhovali jsme také krajské referendum a chceme upravit referendum místní. Je pouze problémem vás zelených, že děláte všechno pro to, abyste v této části vaše sliby voličů neplnili. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní je přihlášen pan kolega Jeroným Tejc do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já myslím, že k panu zpravodaji, který zde hovořil o tom, že snížení hranice bude znamenat, že nebude dostatečná váha toho rozhodování z 50 na 35 %, chtěl bych znovu zopakovat, že např. senátoři, kteří rozhodují o velmi významných věcech, ať už se to bude týkat radarové základny, ať už se to bude týkat dalších, těch nejzásadnějších rozhodování v ČR, změny volebního systému a ústavy, mají mnohem menší mandát, který se někdy blíží až k 10 procentům. Takže 35 je možná v tomto kontextu až příliš.

Už bylo řečeno, že sociální demokracie vždy prosazovala místní referendum, prosazovala celostátní referendum. Já bych chtěl říci, že rozhodně z mé strany se nemůže jednat o žádné vykrádání ani impulsů, ani návrhů. Já vycházím ze své zkušenosti, kterou jsem měl jako zastupitel města Brna při rozhodování a při hlasování v referendu, které jsme tehdy spolu se Stranou zelených podporovali v Brně velmi významným způsobem, o konání referenda o poloze nádraží, a tato zkušenost mě přivedla k tomu, že je nutné změnit podmínku platnosti 50 % na nižší.

Pokud se týká návrhu pana vicepremiéra Bursíka na přidání další podmínky, já si to dovedu představit, nicméně jsem trošku skeptický v tom, že zrovna ODS jako koaliční partner by v této věci změnila názor, neboť právě ODS odmítala např. u prosazování krajského referenda, které v tomto sále se diskutovalo v minulém období, právě obdobnou podmínku, která byla kumulativní, to znamená podmínku, která zároveň podmiňovala souhlas určitým počtem hlasů pro jednu z variant.

Já bych chtěl poprosit samozřejmě všechny poslance, ale zejména poslance Strany zelených, aby nehledali důvody, proč tento návrh odmítnout, zamítnout již v této fázi, aby našli odvahu propustit tento návrh do druhého čtení. Myslím, že ve výborech můžeme věcně diskutovat nad tím, zda tu podmínku, kterou Strana zelených považuje za důležitou, podpořit. Já osobně si myslím, že to je podmínka, která by mohla být do tohoto návrhu zapracována, a určitě nemá smysl čekat, až vláda ve svém nabité programu se dostane k tomu, aby návrh zpracovala.

Pokud Strana zelených této mé prosbě nevyhoví, tak bych chtěl poprosit pana vicepremiéra prostřednictvím paní předsedající, aby zde řekl termín, do kterého vláda návrh zákona o místním referendu, tak jak ho specifikoval, té novely, předloží této Sněmovně. Já musím říct, že sociální demokracie bude tento návrh podporovat, protože my se hlasování občanů nebojíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní je přihlášen pan poslanec Zdeněk Jičínský, který má slovo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, jenom několik poznámek, protože mnohé už tu bylo řečeno.

Očekával jsem, že pan místopředseda, který není neobratný řečník, tu vystoupí elegantněji. V tomto případě musím konstatovat, že mě bohužel zklamal. Byli jsme spolu po 17. listopadu v Občanském fóru, které se hlásilo k myšlenkám přímé demokracie, pak jsme se jaksi stranicky rozešli, a musím ale konstatovat, že strany, ve kterých pan místopředseda tehdy byl, nebyly v Parlamentu, takže své myšlenky přímé demokracie uplatňovat nemohly. Sociální demokracie v Parlamentu byla a také od svého zastoupení v Parlamentu vždycky s návrhy na referendum vystupovala. Tolik jenom pro úplnost z hlediska historické přesnosti. Já jsem tu sám od roku 1996, kdy se jistým způsobem v ČR obnovil normální parlamentarismus, předkládal sám řadu návrhů na ústavní zákon o referendu, ale i pro referendum místní sociální demokracie vždycky byla. To je k této věci.

K druhé věci už tu řekl poslanec Kováčik. Chápu, že pan místopředseda je v obtížné situaci, svým způsobem rozporné - jako místopředseda Strany zelených by asi uplatňoval některé jiné návrhy, než může uplatňovat jako místopředseda vlády. Ale to přece jenom by nemělo bránit tomu, aby věcné návrhy se projednávaly tehdy, když je nějaký návrh předložen.

Čili propusťme tedy tento návrh do druhého čtení a nic nebrání tomu, aby v rámci druhého čtení, ať už vláda nebo poslanci vládní koalice nebo poslanci Strany zelených uplatnili pozměňovací návrhy, nebo dokonce komplexní pozměňovací návrh, a můžeme to dát dohromady. Tento návrh z hlediska věcného vůbec není tak složitý, aby tuto proceduru neumožňoval. Já myslím, že bychom skutečně, máme-li zájem o věcné řešení, měli postupovat tímto způsobem. (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan poslanec Jičínský byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy a já se musím zeptat, zda se ještě někdo hlásí, a zároveň přivolávám naše kolegy, protože pokud není žádná přihláška, a já ji nevidím, a proto končím obecnou rozpravu, tak v tom případě nás čeká hlasování o návrhu, který zde zazněl.

Ale ještě závěrečná slova před tímto hlasováním. Slovo má jeden z navrhovatelů, pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl skutečně požádat o věcné a racionální rozhodnutí, protože tento návrh tím, že ho postoupíme do druhého čtení, bude k dispozici pro případné úpravy a diskusi o nich. Jestliže tady místopředseda vlády pan Bursík hovořil o tom, že vláda má v některých aspektech stejný pohled a v jiných aspektech má o něco odlišnější pohled, pak podle mého názoru není nic jednoduššího než propustit tento návrh do druhého čtení, ve druhém čtení dát na stůl všechny návrhy, které jsou k dispozici, a hledat dohodu. Pokud tady existuje taková blízkost názorů, pak by přece mohlo dojít i k situaci, že by pro tento návrh zákona nakonec hlasovala celá tato Poslanecká sněmovna. A já si myslím, že by nebylo lepšího signálu pro voliče než shoda celé Poslanecké sněmovny nad novelou zákona o místním referendu, která by posílila pravomoci občanů a zvýšila by jejich přímý vliv na obecní záležitosti.

Čili to, co já nabízím, není přetlačování opozičního návrhu a nějakého hypotetického budoucího vládního návrhu, který zatím ale na stole neleží, na rozdíl od opozičního návrhu, ale poctivá debata, kompromis ve druhém a třetím čtení projednávání tohoto návrhu zákona, tak aby mohla být co nejdříve přijata nová úprava zákona o místním referendu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP