(14.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Exnera - Informace vlády o obsahu a výsledcích jednání představitelů ČR s prezidentem USA Bushem.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 66. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Asi je všechno v pořádku, protože ke kontrole hlasovacích listin nedochází… Ale pohybem některých poslanců je opak pravdou, takže chvíli počkám.

Je to v pořádku, takže znovu opakuji - s návrhem pana poslance Exnera nebyl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, musíte mi to prominout, ale já jsem zapomněl ještě z grémia nechat hlasovat o jednom návrhu, a to je návrh, kdy navrhujeme projednat body 51 a 52 v úterý 12. června po bloku voleb.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 188, proti 1. Konstatuji, že body 51 a 52 byly zařazeny za blok voleb na úterý 12. Června.

 

Nyní budeme pokračovat dále v hlasování o návrzích, jak je přednesli poslanci v rozpravě k návrhu pořadu.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jandáka, který navrhuje nový bod, a to je Seznámení s textem písně ministryně Parkanové věnované prezidentu Bushovi.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti návrhu 36. (Velký potlesk a smích z opozičních lavic.) Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Chvíli počkám, protože dochází ke kontrole hlasovacích listin. - Ke kontrole hlasovacích listin došlo. Pan poslanec Rádl se hlásí o slovo.

 

Poslanec Aleš Rádl: (Ukazuje sádru na pravé ruce.) Vážení kolegové, velice se vám omlouvám, ale vzhledem k tomu, že mám chromou ruku, hlasoval jsem jinak, než jsem hlasovat chtěl. Mám na sjetině něco jiného (ohlas), takže se omlouvám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, zpochybňujete hlasování?

 

Poslanec Aleš Rádl: Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. O slovo se přihlásil ještě předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, tady je vidět, kam až může vést ideologická zaslepenost. Levou ruku má pan kolega přece zdravou. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o námitce, kterou vznesl pan poslanec Rádl.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 118, proti 9. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Jandáka, a to Seznámení s textem písně ministryně Parkanové věnované prezidentu Bushovi.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 54. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Jandák se hlásí ke svému návrhu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já děkuji, že pan premiér mi tady pošeptal, že mi ji pak zazpívá.

Ale dámy a pánové, víte, nezesměšňujte tu věc. Vzpomeňme si, kolikrát v historii píseň udělala pěknou paseku v Evropě. Například Ktož sú boží bojovníci. (Smích.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, rozprava není. Já vám musím odebrat slovo, protože jsem myslel, že chcete nějakou procedurální připomínku, a to nebyla procedurální připomínka. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Dále budeme…

O slovo se přihlásil pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zpochybnil minulé hlasování. Ačkoliv jsem hlasoval pro návrh, na sjetině takové hlasování není zaznamenáno. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 147, proti 10. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Jandáka, tedy o zařazení nového bodu - Seznámení s textem písně ministryně Parkanové věnované prezidentu Bushovi.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 58. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Chvíli počkám, protože dojde ke kontrole hlasovacích listin.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP