(12.40 hodin)
(pokračuje Vondra)

A má-li být Evropská unie konkurenceschopnou v té globální soutěži, tak si myslím, že je z našeho pohledu jako země, která je v samotném centru a srdci Evropy, velice důležité, aby tam byly zastoupeny, v tom mainstreamu, jak ty země severu, tak ty země jihu. Koneckonců většina z těch zemí, kde původní text byl buď odmítnut, nebo které nepokračovaly v ratifikačním procesu, nikoli náhodou jsou země, které jsou často na čele různých inovačních trendů na našem kontinentě, ať už je to Skandinávie, Británie, Holandsko nebo podobně.

Takže já doporučuji, kloním se k tomu, aby tato informace byla vzata na vědomí. Samozřejmě vláda bude připravena dále Sněmovnu informovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Se závěrečným slovem také pan zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mé závěrečné slovo - jenom jsem chtěl zareagovat. Mně to trošku připadá jako mystifikace. Pan místopředseda Vondra vytvářel dojem, jako kdyby se sociální demokracie v určitých chvílích referenda bála. To je nepravda. Dokonce i v případě ústavní smlouvy jsme neměli žádný problém s tím, tento dokument dát k referendu veřejnosti. Pouze to, že ve Sněmovně se nám nepodařilo tento zákon prosadit, byl důvod, proč se to nepovedlo. Ale to není tak, že nám jde o referendum jenom tehdy, když preference vypadají příznivě. My jsme i v tomto případě byli připraveni jít mezi lidi, vysvětlit jim, o co jde, a ústavní smlouvu obhájit. Já bych chtěl, aby bylo jasno. Referenda a jít mezi veřejnost - toho se bojíte vy. My jsme se toho nikdy nebáli a chtěli jsme obecný zákon, který by dal lidem šanci, aby si řekli, kdy chtějí hlasovat a kdy ne. aby se to nesměšovalo. A že to občas nevyjde, s tím se musí počítat. Ale kvůli tomu my se lidí nebojíme. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Místopředseda vlády Petr Nečas se ještě hlásí o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem se zařekl, že zásadně nebudu reagovat na poněkud hysterická vystoupení pana místopředsedy Zaorálka, nicméně na zjevné nepravdy a lži je třeba reagovat.

Je potřeba připomenout panu místopředsedovi Zaorálkovi, že minulá vláda nejenže nikdy nepředložila návrh referenda o evropské ústavní smlouvě, ale nikdy tento návrh dokonce ani nepřipravila. Takže já velmi prosím - prostřednictvím paní předsedající - pana Zaorálka, aby nemystifikoval sám sebe a českou veřejnost touto zjevně nepravdivou informací.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zeptám se nyní na postup.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že nemá smysl pokračovat v té debatě, minulá i předešlá vláda pravidelně předkládala obecný zákon o referendu. (Poznámky a ironický smích z pravé části sálu.) Protože to byla nejlepší metoda, jak se lidí zeptat, jestli chtějí, nebo nechtějí o té věci hlasovat. A to jsme dělali nepřetržitě, bohužel do této chvíle marně. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já jsem vás chtěla požádat, pane místopředsedo, zda byste znovu zopakoval další postup. To znamená, že jsme po podrobné rozpravě, jsme za závěrečnými slovy, je před námi pouze hlasování o návrzích na usnesení, které zde zazněly. Byly to celkem tři návrhy. Prosím, abyste přečetl nejprve prvý návrh, potom požádám o stanoviska jak pana ministra, tak vás a budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ten první návrh byl návrh, který jsem předkládal sám a vypadá takto: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s předloženou pozicí vlády České republiky v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie a žádá vládu, aby připravila novou pozici, ve které vezme v potaz názory také dalších politických stran v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Já jsem vás odhlásila na vaši žádost, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Návrh usnesení jsme slyšeli. Navrhovatel je samozřejmě pro, neb je autorem. Požádám o stanovisko pana místopředsedu vlády k tomuto usnesení. (Nesouhlas s návrhem.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 298. Táži se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 298 přítomno 130, pro 63, proti 63. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další byl návrh pana poslance Šenfelda. Ten zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v dalších jednáních o institucionální reformě Evropské unie přihlédla k názorům politických stran vyslovených při projednávání pozice vlády v Poslanecké sněmovně dne 10. května 2007.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím o stanoviska. (Zpravodaj: Souhlasím. - Místopředseda vlády Vondra: Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 299. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s číslem 299 skončilo. Přítomno 130, pro 64, proti 15. Návrh nebyl přijat. Prosím o třetí návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Třetí byl návrh pana poslance Duba a ten snad mohu formulovat tak, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí pozici vlády České republiky v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie.

(Hlas z pléna: Informaci.) Pardon, takže jenom doplňuji, jestli je s tím souhlas - bere na vědomí informaci o pozici vlády České republiky v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan navrhovatel myslím souhlasí s takovýmto názvem, takže budeme hlasovat. Prosím ještě stanoviska. (Místopředseda vlády: Souhlas. - Zpravodaj: Ne.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 300. Kdo je pro tento návrh, vzít na vědomí zprávu? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 300 přítomno 130, pro 67, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Schválili jsme tedy usnesení k tomuto bodu, které znamená, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci vlády o vládní pozici k vyjednávání o institucionální reformě Evropské unie. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji panu místopředsedovi. (Hlasy: Moment.)

Ještě než budu moci říci, že jsme se s tímto bodem vyrovnali, tak musíme počkat na kontrolu právě proběhlého hlasování. (Děje se.) Není žádný problém. Čili platí návrh usnesení, tak jak jsme jej odsouhlasili. Končí projednávání bodu číslo 70. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji také panu zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP