(10.30 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Ano, vznáším námitku proti této interpretaci, protože je to usnesení k jednomu bodu. Je složeno z několika částí, které některé byly a některé nebyly přijaty, proto je nutno hlasovat o usnesení jako celku. Vždycky jsme to takhle dělali, vždycky se takhle hlasovalo o usnesení jako o celku. Jestli se vám to, kolegové, nelíbí, pak změňte zákon, ale nedodržování zákona není řešení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já si myslím, že pan kolega Pleva vznesl námitku, o které nechám hlasovat. Takže pan poslanec… S faktickou nejde. Budeme hlasovat o námitce, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já si myslím, že pan kolega Koníček mohl vystoupit, protože měl rovněž procedurální vystoupení, pane předsedo, ale budiž.

Nevšiml jsem si, že by předem při projednávání tohoto bodu bylo řečeno, že budeme nějaké části přijímat, nebo nějaká dílčí usnesení. Každé z těch usnesení, která Poslanecká sněmovna přijala, bylo samostatné usnesení, spolu nejsou provázána žádným způsobem a není důvodu, abychom o těchto samostatných usneseních ještě hlasovali en bloc.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Námitka byla vznesena. Já o této námitce nechám hlasovat. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti 72. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Ale dochází ke kontrole hlasovacích listin. Chvíli počkáme.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Hlasovala jsem ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, já jsem vám nedal slovo, ale akceptuji to. (Ohlas v sále.) Takže paní poslankyně Mazuchová, napřed se musíme řádně přihlásit do rozpravy. Pane předsedo, nekruťte hlavou, je to tak, prostě nebudeme tady ze Sněmovny dělat cochcárnu.

 

Takže ano, námitka byla vznesena, já dám o námitce hlasovat. (Hluk v sále.) Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 142 pro návrh 98, proti 12. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o námitce pana poslance Plevy. Já bych poprosil, abychom se soustředili na hlasování. Budeme znovu hlasovat o námitce pana poslance Plevy, že nesouhlasí s tím, aby byla samostatně tři usnesení.

Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 70. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Počkám chvíli, až dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

Je tedy všechno v pořádku...? Pohledem kontroluji předsedy poslaneckých klubů. Mohu tedy konstatovat, že s námitkou byl vysloven souhlas.

Nyní budeme hlasovat o těch třech usneseních, která byla přijata, a to bylo usnesení pana poslance Kováčika - druhá část, pana poslance Sedi a paní poslankyně Konečné.

Já vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili hlasovacími kartami. Zazvoním a budeme hlasovat. - A nebudeme hlasovat, protože se přihlásil o slovo pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, byla tady řeč o cochcárně. Ta je z toho teprve teď, protože pamatujeme si všichni, že v podobných případech, jako například když se hlasovalo o vyslání misí, společné nebo hromadné usnesení se nehlasovalo a bylo to přesně odůvodněno, protože to spolu nesouvisí. A byly další případy, kdy jsme tady nehlasovali hromadně o jednotlivých usneseních. Takže já jenom pro stenozáznam, pro média, možná taky pro občana říkám, že tato Sněmovna vždycky rozhodne podle pravdy toho, kdo má větší sílu, nikoliv podle pravdy a spravedlnosti a zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Takže nyní můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Jsou proti tomu námitky? Nejsou.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám chvíli, než dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan poslanec Martínek se hlásí o slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP