(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Přestávka na jednání poslaneckého klubu ODS vypršela. Ptám se pana předsedy, jestli chce prodloužit ještě o pět minut tuto přestávku. Takže žádost o prodloužení přestávky je?

O slovo se přihlásila paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vím, že se hlásím již s určitým časovým odstupem, nicméně chtěla bych zpochybnit poslední hlasování. Jde o druhou část usnesení, kterou navrhl pan kolega Kováčik. Zápis na sjetině je jiný, než jak jsem hlasovala.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Námitka zazněla. O slovo se přihlásil pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám, že zdržuji, ale přesto bych rád paní poslankyni požádal, aby řekla, v jakém smyslu je jiný ten zápis.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně Šojdrová byla tázána, odpoví.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Na sjetině se objevil křížek, hlasovala jsem ne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Pan místopředseda Filip se přihlásil o slovo. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já jsem přesvědčen, to je přesně ten okamžik, kdy se k takovému hlasování vůbec nemáme odhodlat. Minimálně bych požádal paní kolegyni Šojdrovou, aby při úctě k jimi nominovanému soudci Ústavního soudu Miloslavu Výbornému nenutila Sněmovnu, aby dělala něco, co může být kdykoli u Ústavního soudu zpochybněno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále jsem viděl přihlášku pana poslance Kováčika. Pan poslanec Kováčik nechce vystoupit.

 

Námitka proti hlasování zazněla. Já o námitce nechám hlasovat. Kdo souhlasí s námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 283. Z přítomných 139 poslankyň a poslanců pro návrh 68, proti 51. Námitka nebyla přijata.

 

Ale chvíli počkám, až dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

Mezitím ke mně dorazily další omluvy. A je to paní ministryně Stehlíková. A pan poslanec Pohanka se omlouvá z dnešní schůze.

Ptám se kolegů, jestli je všechno v pořádku. Takže s námitkou nebyl vysloven souhlas.

Takže budeme pokračovat v hlasování o usnesení, které navrhl pan poslanec Hamáček. Před přestávkou jej přečetl. Odhlásím vás, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zazvoním.

 

A poprosím pana ministra o vyjádření k tomuto návrhu usnesení. Návrh pana poslance Hamáčka. (Stanovisko ministra: Nesouhlas.) Nesouhlas.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 284. Z přítomných 139 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 62. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Ale chvíli počkám. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.) Paní ministryně Parkanová se přihlásila o slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Kolegyně a kolegové, já se vám velmi omlouvám. Hlasovala jsem ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji samozřejmě hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže kdo souhlasí s námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 285. Z přítomných 140 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 2. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o usnesení pana poslance Hamáčka. Stanovisko pana ministra zamítavé.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 286. Z přítomných 140 poslankyň a poslanců pro návrh 71, proti 62. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Chvíli počkám, protože dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.)

Ptám se kolegů a kolegyň? O slovo se přihlásila paní poslankyně Páralová.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP