(10.40 hodin)
(pokračuje Grospič)

Myslíme si, jako předkladatelé, že by toto nemělo takto fungovat. Myslím si i já sám, že bychom se měli radit s lidmi, znát názor lidí, že bychom měli umět ústavu vykládat tak, jak se má, a ne účelově, jak to předvedla vláda, když se to hodí. Když jsme vázáni někomu jinému, tak ji budeme vykládat jedním způsobem, a když se nám to hodí k jiným účelům, tak ji zase budeme vykládat jiným způsobem. To je hrubé znevážení právního řádu a ústavního pořádku této republiky. To je svým způsobem i výsměch demokracii v této republice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Grospič. Nyní pan poslanec Řihák, po něm pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Josef Řihák: Kolegyně a kolegové, pane předsedající, vážená vládo. Já bych nejdříve odpověděl na dotaz, jak vůbec vláda poskytuje informace starostům a místním obyvatelům.

Pan kolega Schwippel řekl, že dneska probíhá beseda, že budou dvě besedy v dotčených obcích. Já jsem starostou města Příbram. Města, které je největším městem v okolí vojenského výcvikového prostoru Jince, a včera mně přišel mail na radnici, kde občan Strašic mi píše, že tam bude dneska beseda s panem premiérem Topolánkem a s paní ministryní Parkanovou. Přece takto významní lidé přijedou do okresu a přijedou diskutovat, takto významnou otázku, tak by to přece mohlo být minimálně v regionálním tisku! Já vím, že vy jako představitelé ODS jste na to upozorněni určitě dopředu, ale my to nevíme dopředu. My nemůžeme tam přijít a nemůžeme tu diskusi oprávněnou vést. Takto vy informujete místní občany.

Začátkem března 16 starostů z okresu Příbram, které sousedí s vojenským výcvikovým prostorem, odeslalo dopis premiérovi České republiky, a do této doby jsme nedostali na tento dopis žádnou odpověď. Do této doby jsme nedostali žádnou odpověď. Takto vy informujete občany.

Co se týká pana zpravodaje, ten tady řekl, že se jedná o velice odbornou otázku, že lidé nemají jakési právo to posoudit a rozhodovat. Já bych chtěl říci, že nejen v obci Trokavec bylo referendum, ale v současné době se připravuje referendum na okrese Příbram v obcích rožmitálského mikroregionu. Jedná se už asi o osm devět obcí. Pokud takto budete postupovat vůči občanům, já udělám v Příbrami všechno pro to, aby bylo i v tomto třetím největším městě ve Středočeském kraji referendum. Problém je v tom, že vaše arogance moci jde tak daleko, že vám stejnak bude jedno, jestliže 60 až 70 % lidí v této oblasti se vysloví proti.

Vždyť přece nejde jenom o nás. Jde o celou Českou republiku. A já si myslím, že bychom měli dát možnost lidem, aby prostě oni rozhodli. Vždyť přece dopředu nikdo nemůžeme vědět, jak ti lidé rozhodnou. A vy, jako vláda - a ODS obsadila všechny kraje - máte obrovskou moc. Já, když se podívám, co všechno tisknete za letáky z peněz daňových poplatníků, z peněz Středočeského kraje a Úřadu vlády, kde říkáte o tom, jak všechno bude skvělé, když budeme mít radar, jak všechno bude dobré. Když si vzpomenu na to, že hejtman Bendl prohlásil, že z Brd bude něco takového jako Krkonoše, že tam lidé budou chodit, cestovat, jak ten chudý region, který je jak ten Plzeňský či Středočeský, půjde ekonomicky nahoru. Vždyť přece, vy máte všechny trumfy v rukou, a tohle když vysvětlujete lidem a jim to řeknete, tak určitě v referendu budou pro. Tak z čeho vy máte strach?

Pan ministr Svoboda tady řekl, že my, kteří chceme referendum, že se bojíme osobní zodpovědnosti za to, jak budeme hlasovat. Já se jí určitě nezříkám, já si svůj názor obhájím, obhájím si ho i v Příbrami. Ale to, co vy tady předvádíte - vždyť vy už jste proti všemu! Nebojte se toho, aby vám lidé řekli svůj názor. Vy je necháte přijít akorát jednou za čtyři roky k volbám, a pak jsou vám lhostejní. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Chápu, že je pátek dopoledne, ale pohled za moje záda je tragický. Kolega -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To myslíte mne, pane poslanče? (Smích.)

 

Poslanec Michal Hašek: Ne, já se omlouvám. Ještě jednou velká omluva, pane předsedající. Myslel jsem pohled do vládních lavic, které jsou naprosto prázdné. Já myslím, v době jednání Poslanecké sněmovny by tady měl být kromě pana ministra Bursíka, který je zároveň vicepremiérem a formálně tak naplňuje usnesení Poslanecké sněmovny, přítomen i další člen vlády nebo další členové vlády. Takže jsem rád, že moje vystoupení je vzbudilo a přivedlo zpátky do jednacího sálu. Kolegyně a kolegové, já myslím, že si mohli odpustit takovéto momenty. Nechtěl jsem ani vyzývat k přestávce, ale prosím členy vlády, aby sledovali průběh rozpravy a aby se chovali tak, jak vyžadují procesní pravidla a usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Další pan ministr přišel, takže pane poslanče, máte neodolatelné kouzlo a dar přitažlivosti. Takže už snad to vydrží.

Pan poslanec Schwippel s faktickou poznámkou, jinak je připraven pan poslanec Váňa a potom pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi stručně reagovat na poznámku pana poslance Řiháka. Podle mých informací jednak o té věci vydalo tiskovou zprávu Ministerstvo obrany, ale co je podstatné - byli o ní informování starostové těch příslušných obcí, protože toto má být debata s občany, nikoliv s poslanci. Pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího, vy máte možnost o této věci debatovat na půdě Poslanecké sněmovny, ale toto má být debata s občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou pan poslanec Řihák.

 

Poslanec Josef Řihák: Asi jsme si nerozuměli, tak pro vás přečtu ten mail, který přišel na radnici: Dobrý den. Dovoluji si vás upozornit na besedu k radaru v obci Strašice. Akce je velmi narychlo připravována, koná se již zítra. Ve středu ráno na radnici zavolal premiér Topolánek, že v pátek s ministryní Parkanovou přijedou. Veřejnost by měla být v regionálním tisku informována dříve. Dovolil jsem si vás na akci upozornit coby představitele samospráv obcí a měst dotčené oblasti. Občan Strašic. - Takhle vy jste informovali starosty, pane kolego. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Miroslav Váňa, připraví se pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych se i já zapojil do debaty nad tímto zákonem.

Dámy a pánové, nejdříve bych si vaši pozornost dovolil upřít na takový ne snad zanedbatelný detail, na věc, která není přehlédnutelná. To, že si umístění radarové základny na našem území nepřeje víc než 80 % lidí, kteří žijí v naší zemi, přátelé, já si myslím, že to by mělo být pro nás pro politiky jakýmsi zdviženým prstem, chcete-li, jakýmsi varovným signálem. Já si, přátelé, nemyslím, že to je fakt věci, která by nás měla nechat chladnými, kde bychom měli občanům z našich poslaneckých lavic vzkazovat, že se nic neděje, že to nechceme ani slyšet, ani vidět.

Kolegyně a kolegové, ten fakt věci, že více než 80 % občanů, kteří žijí zde na území České republiky, se negativně vymezují k existenci radarové základny u nás, a tudíž umístění tohoto zařízení, já beru jako velmi vážný fakt.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP