(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A tady někdo řekne, že ta smlouva pro nás nemá ty jistoty a ty garance jako pro staré členské státy. Ani to nevysvětlí. Říkám - kdybychom tohle brali vážně, tak bychom museli okamžitě sednout, co to znamená a co s tím budeme dělat. Prostě dokonce od představitelů vládní strany zaznívá, že budeme požadovat nějaké zvláštní další garance. Ministr místopředseda Vondra dokonce řekne, že budeme se Spojenými státy vytvářet nějakou dvoustrannou dohodu nad platnost článku 5, což jsem přesvědčen, že ani ústava Spojených států neumožňuje. Ale tady se prostě házejí takovéto věci, které hlavně naznačují, že jestli jsme doposud nějak budovali svou bezpečnost, tak to najednou prostě neplatí. Nejen to, že je to mimořádné tím, že tady má být budována základna jiného státu, ale dokonce se jakoby ukazuje, že to, nad čím jsme se domlouvali, na strategii, jak zajistit bezpečnost České republiky, jak jsme na tom pracovali, tak najednou neplatí.

To všechno jsou podle mě velmi vážné důvody pro to, abychom tuto debatu učinili veřejnou. Je to dokonce víc, než potřebujeme na to, abychom vedli takovouto veřejnou debatu. Proto podporuji tento návrh a přál bych si, aby v této Sněmovně sedělo méně pokrytců, aby strany, které mají přímou demokracii v programu, byly schopny se zde v Parlamentu k tomu přihlásit.

Jak jsem mluvil o společnosti cynické, on ten Petrusek píše také o společnosti alibistické. To je také prý společnost pozdní doby, je to pro ni charakteristické. To je další typ chování, který zde máme. Máme tady prostě politickou stranu, která má dokonce ve svém programu přímou demokracii, její členové se dokonce stavějí z většiny proti této základně, a ta si přesto dovolí tento návrh nepodpořit. Ani to není schopna řádně argumentovat. Ono to totiž téměř nejde, přátelé. Ony totiž normální racionální argumenty ani nejsou.

Já bych si přál, kdyby přívlastky cynická, alibistická společnost v této Sněmovně platily méně. Pak by měl tento návrh šanci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi. S faktickou poznámkou pan ministr Cyril Svoboda.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan místopředseda Zaorálek zde použil jeden termín - že někdo zde snad řekl, že v referendu rozhoduje lůza, díval se významně na pravou stranu. Já bych ho požádal, aby specifikoval, kdy a kdo tento výraz řekl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Panu kolegovi Plevovi prostřednictvím předsedajícího: Tento výraz užil významný poslanec za Občanskou demokratickou alianci pan poslanec Daniel Kroupa při jednání o ústavním návrhu na referendum.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Nyní je prostor pro ministra Cyrila Svobodu.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, budu vystupovat dnes už naposledy, protože nechci, abychom celé dopoledne zde vedli debatu zřejmě přesvědčených s přesvědčenými.

Pouze dvě poznámky k tomu, co říká místopředseda Sněmovny Luboš Zaorálek. Za prvé - vřele s ním souhlasím, že nemáme být alibisty a cyniky. Právě proto máme rozhodnout my, poslanci a senátoři. Neschovávat se za obecnou vůli, protože jakmile se rozhodne v referendu v této otázce, kladu otázku jinou: Kdo ponese odpovědnost za toto rozhodnutí? Proto jsem zastáncem toho, že v této otázce, protože to ústava předpokládá, má rozhodnout Poslanecká sněmovna a Senát. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Nechci, aby se z toho stalo nové téma, ale jen připomenu, že to byla vláda Miloše Zemana, která tehdy rozhodla o naší účasti v rámci Severoatlantické alianci v operaci na Balkáně. Já říkám, že bylo správné, že to rozhodla vláda. A tehdy se neptala ani Parlamentu, protože vláda o tom rozhodla. Takže když mluvíme o pokrytectví, tak bych sáhl do své paměti, do paměti, co se stalo v minulosti, protože podle mého názoru máme se držet ústavního pořádku, který dnes máme, máme se dívat na kompetence, jak jsou dnes rozděleny. Kompetence jsou rozděleny vyváženě a správně. Je dobré, když o tom rozhodne Poslanecká sněmovna a Senát.

Protože nechci, abychom z toho zde dělali velké drama, tak už k této otázce vystupovat nebudu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi. Nyní vystoupí Václav Votava, poté Vojtěch Filip a další, jak jsem je četl.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, řadu měsíců již probíhá živá diskuse o umístění americké radarové základny na českém území. V médiích, probíhá ve veřejnosti, na parlamentní půdě. Na jedné straně stojí zneklidňující argumenty těch, kteří říkají ne základně a upozorňují na rizika, která jsou s jejím umístěním spojená. Na druhé straně stojí zastánci, kteří říkají ano. Bohužel jejich argumenty spočívají jenom ve všeobecných proklamacích, proklamacích o kolektivní obraně, o spoluzodpovědnosti, zvýšení bezpečnosti a hlavně o Česku jako důvěryhodném spojenci. Myslím, že to se jistě velice dobře poslouchá mladému člověku, který stojí v řadě na americké vízum a v ruce žmoulá potvrzení o zaplacení poplatku 3000 korun a čeká, zda bude prověřen, zda je opravdu spolehlivý a dostane důvěru k návštěvě USA.

Musím předeslat, že umístění protiradarové základny se mě týká i osobně, protože jsem poslancem, jehož volební obvod je území Plzeňského kraje, a tedy ta radarová základna má být postavena na části území Plzeňského kraje, konkrétně v oblasti Rokycanska a okresu Plzeň-jih. Já také v Plzeňském kraji se svojí rodinou žiji.

Živá debata probíhá samozřejmě v obcích, které jsou dotčeny a leží blízko zamýšlené radarové základny, leží v újezdu Brdy. Docela chápu i odpor většiny těchto občanů, převážné většiny těchto občanů. Oni totiž mají zkušenosti, bohaté zkušenosti, především ti starší, z nedávné přítomnosti Sovětské armády, a to se všemi omezeními, kterými tato přítomnost jim ztrpčovala život. Mají strach, že spolu se základnou se i oni mohou stát terčem nějakého případného útoku na tuto základnu. A to vše také vyjadřují v protestních akcích. Ten strach lidé samozřejmě zažívali i v době přítomnosti Sovětské armády, v době, kdy za humny v lese měli sovětskou základnu a nevěděli, co opravdu je v té základně. Zda tam jsou raketová sila, zda tam jsou uskladněny jaderné hlavice.

Obce také vyhlašují místní referenda k umístění radarové základny. První - určitě jste sledovali - proběhlo v Trokavci. Výsledek byl naprosto jednoznačný. Říkal ne radarové základně. V dalších obcích jsou tato místní referenda naplánována na začátek června. Také tam proběhnou se stejnou otázkou, kdy občané budou odpovídat na to, zda souhlasí s tím, aby obec podnikla veškerá zákonná opatření k zabránění výstavby této radarové základny.

Já bych předpokládal, že v takto vážné věci, jako je budování cizí vojenské základny na našem území, to znamená i přítomnost cizích vojsk na našem území, projeví osobně zájem o názor starostů a občanů bezprostředně dotčených obcí a o diskusi s nimi také předseda vlády České republiky. Bohužel do dnešního dne se tak nestalo. Možná je to jeho obava z debaty, obava z negativních a rozhořčených reakcí občanů, možná je důvodem jeho ignorance názorů těchto občanů, ignorance veřejného mínění. Koneckonců ignoranci k názorům občanů obcí projevili i radní Plzeňského kraje, ještě než proběhlo jakékoli oficiální jednání s americkou stranou, jednání Bezpečnostní rady státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP