(16.50 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Chci upozornit, že kontrola skrze odbor generální inspekce není jediná, která v tuto chvíli ve vztahu k Vězeňské službě probíhá. V tuto chvíli též kontrolu provádí kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Já zde chci pouze konstatovat, že mě mrzí, že dosud žádné usnesení právě ve věci hospodaření Vězeňské služby neučinil, ač dokumenty byly ze strany Ministerstva spravedlnosti zaslány.

Dále probíhá šetření ze strany Policie České republiky, konkrétně pak specializovaného policejního Útvaru pro odhalování korupce, a na celé věci se též podílí NBÚ.

Chci vás ubezpečit, pane poslanče, že ve chvíli, kdy zde budou jasné výsledky kontrol orgánů, o kterých jsem v tuto chvíli hovořil, a pro mě jako pro ministra spravedlnosti na prvém místě je to výsledek kontroly odboru generální inspekce, který je - v uvozovkách - specializovaným kontrolním orgánem, který provádí kontrolu veřejné správy na úseku Ministerstva spravedlnosti, tak pokud se prokáží podezření, která byla vznesena jak některými z poslanců, tak nezávislým tiskem, samozřejmě z toho vyvodím odpovídající odpovědnost osob, které budou za takováto případná pochybení zodpovědny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám pane ministře. Zeptám se na případný doplňující dotaz pana poslance Roberta Duška.

 

Poslanec Robert Dušek: Já jenom na doplnění. Vy říkáte, že budete kontrolovat, jestli ty rušičky jsou, nebo nejsou funkční. Já vám tady ocituji část toho článku, který zveřejnil deník Mladá fronta Dnes: Firma pb mont přivezla loni v prosinci do pěti věznic v Česku plechové bedny a namontovala je na zdi. Oficiálně v nich byly rušičky mobilních telefonů. Technici bedny zamkli a zapečetili. Vězeňská služba za zakázku zaplatila více než 16 milionů Kč. Z dokumentů, které má Mladá fronta Dnes k dispozici, ale vyplývá, že bedny byly prázdné. Jenom se chci zeptat jako doplňující otázku: Víte o tomto případu?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Požádám o odpověď pana ministra Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane poslanče, já jsem se snažil jasně naznačit postupy Ministerstva spravedlnosti. Zopakuji je tedy. Znám článek, který citujete. Mám informace z článku, o kterém hovoříte. A abych prověřil, zda článek je pravdivý - neplatí u nás presumpce pravdivosti novinových článků, ta neplatí nikde ve světě - tak jsem odpovědný orgán požádal, aby toto prověřil. Odpovědný orgán mezi dny 24. a 27. dubna provedl místní šetření, místní kontrolu, nyní vyhodnocuje výsledky a já vás rád jako člena kontrolního výboru s oněmi výsledky poté, co je písemně dostanu, seznámím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik devátá interpelace. U desáté interpelace se dohodli jak interpelující poslanec, tak příslušný pan ministr o tom, že bude doručena písemná odpověď, proto přistupujeme k interpelaci jedenácté. Slovo má pan poslanec Břetislav Petr, který interpeluje pana ministra Aleše Řebíčka ve věci stavby dálnic. Prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, chtěl bych vás interpelovat v záležitosti výstavby dálnic. Výstavba českých dálnic se potýká se dvěma zásadními problémy. Za prvé je předražená, za druhé převážná část dálničních úseků je předávána do provozu s velikým zpožděním a neznám případ, že by dálnice jako celek byla uvedena do provozu v daném termínu. Z čeho soudím, že naše dálnice jsou přeplacené? Slovenská vláda si nechala udělat posouzení, kolik stojí kilometr čtyřproudé dálnice v různých zemích ve srovnatelných podmínkách. Z posouzení vyšlo, že český kilometr je za 380 milionů, slovenský za 306 milionů, německý za 171 milionů a v těch ostatních státech to vyšlo níž než v Německu.

A teď moje otázka konkrétní. Dálnice D47 podle posledního raportu je ve dvou svých úsecích mezi Bělotínem a Hladkými Životicemi a Hladkými Životicemi a Bílovcem zpožděna o dva roky. Chtěl jsem se vás otázat, co ministerstvo udělá pro to, aby k tomu zpoždění, a k tak vysokému zpoždění, nedošlo a co je příčinou toho, že tak veliké zpoždění se dá očekávat. Totiž ten úsek dálnice, který povede z Ostravy do Bělotína, nebude možno využívat, tak mi to připadá asi tak jako ta transamerická dálnice, kdy najednou šestiproudá dálnice končí na oslí stezce.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Váš čas vypršel, pane poslanče. Prosím o dotazy.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já jsem otázku položil a chtěl bych požádat pana ministra o odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo má pan ministr dopravy Aleš Řebíček.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Co se týká zpoždění Bělotín - Hladké Životice a Životice - Bílovec, zpoždění bylo zapříčiněno tím, že nebylo vyřešeno majetkoprávní vypořádání pozemků. To je ten největší problém. A je samozřejmě otázka, jak to řešit. Máme sice zákon o vyvlastnění, nicméně i na dálnici D8 se teď stalo, že byl zpochybněn a řízení se vlastně bude opakovat. To znamená, že jediná cesta, která je, je lépe vyjednávat, lépe přesvědčovat, nebo legislativní úprava zákona o vyvlastnění, já nevím, ve veřejném zájmu pro výstavbu dopravní infrastruktury. Jiné možnosti v současné době v podstatě nemáme.

Co se týká předražení dálnic. Já jsem tu studii neviděl, pokud ji máte, budu rád, když se na ni budu moci podívat, protože je otázka, jestli všechny parametry, které my používáme pro zohlednění kilometru dálnice, jsou totožné, jako má třeba německá strana nebo slovenská. Zejména se to týká ekologických staveb nebo přidružených dalších komunikací, které se stavějí vedle dálnic. Víte sám, že třeba v případě D47 se dělal ekologický most pro savce, který stojí 300 milionů, a samozřejmě že to nepochybně tu cenu ovlivní. A další a další s tím spojené záležitosti.

Takže tam nejsem schopen reagovat. Vím v každém případě, že my dáváme do ceny stavby i některé projektové a přípravné věci, které třeba Němci nedávají. Ale podívám se na to a budu rád, když si to budeme moci probrat.

Co se týká velkého zpoždění, neumím teď posoudit, kde a z jakého důvodu k němu dochází již v průběhu realizace. Fakt je, že bývá zvykem v cizině, že se třeba staví ve dvou směnách, někdy se staví i v noci, což samozřejmě může mít vliv i na cenu. Nicméně rozhodně to může tyto stavby urychlit. Je to určitě k zamyšlení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Zeptám se pana poslance, zda chce položit ještě doplňující dotaz. Má na to minutu.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane ministře, řekl jste v obecné poloze, že jsou tady problémy. Já se domnívám, že stavebním zákonem je tady dán institut vyvlastnění, který nepoužíváme a který asi bude nezbytné použít.

A teď doplňující otázka: Nešlo by se poučit např. u sousedů na Slovensku, kde každý úsek dálnice je podroben státní expertize? Já vím, že ono to zavání ještě komunistickým režimem, ale má to své ovoce. A každá nabídková cena, která je nad limitem, který vyšel z tohoto posouzení, není vůbec přijata pro přijímání zakázek.

Druhou záležitostí je, že Slovenská republika asi podstatně lépe sleduje chování jednotlivých stavebních firem na trhu. Těch stavebních firem není zase tak hodně. Na Slovensku došlo k tomu, že dvěma českým firmám, to je Strabag a Skanska, byla uložena pokuta miliarda tři sta milionů. (Předsedající: Už uplynul váš čas, pane poslanče.) A byly na pět let vyloučeny z jakékoliv účasti na výstavbě dálnic. Nešlo by některé z těchto aspektů použít?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP