(16.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vy jste řekl, že ta smlouva bude zveřejněna v dubnu v tomto roce. Minule na interpelaci jste odpověděl, že ministerstvo by rádo zveřejnilo smlouvu, ale skutečně je zde hrozba arbitráže ze strany ČSOB, situaci analyzujeme atd. Mezitím jsme se dozvěděli v průběhu týdne stanovisko ČSOB, a to zní podle jeho mluvčího takto: Možnost arbitráže nemá podle ČSOB na zveřejnění smlouvy vliv, spor se týká tzv. pohledávek s právní vadou a nikterak se netýká narovnání státu s Nomurou.

Takže to, co jste tady řekl, já pokládám za výmluvu a znovu po vás chci, abyste zveřejnil termín, kdy předložíte všem do této chvíle tajnou smlouvu o narovnání. Pane premiére, já se trochu divím způsobu a klidu, který v této věci zachováváte, protože podívejte se, jakákoliv společnost, jakýkoliv manažer, když uzavře nevýhodnou smlouvu, tak mu hrozí trestní stíhání. Ta smlouva je tajná a já bych se nerad dočkal nějaké opakované Diag Human a perpetuum mobile tahané na peníze ze státu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Na tuto poslední interpelaci odpoví předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Sice by už nemusel, ale udělá to, pane Zaorálku. Můžu oslovovat, že? Můžu, pane poslanče Zaorálku.

Vy se mýlíte v mnoha věcech. Za prvé se mýlíte, že my jednáme se společností, která zločinně vstoupila do IPB a která něco tady na tomto území způsobila. To byla vaše společnost. My se narovnáme se společností, která vyhrála s Českou republikou díky vašim chybám arbitráž. My se soudíme nebo snažíme vyrovnat se společností, která nás díky vašim chybám porazila v arbitráži. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Ocenění, které je zastupováno sedmi miliardami, se stále tvoří, a ještě není jasné, jak bude vysoké. Já jsem vám řekl už minule - až to bude prostě vyšší jak vaše škody, které jste způsobili v této věci, a to jsou desítky miliard, pak nás suďte.

Ta třetí věc - proč chce Ministerstvo financí přehodnotit zveřejnění, které jsme signalizovali na duben, a proč chce nadále utajovat tuto smlouvu. Z kompetenčního zákona vyplývá, že za mezinárodní spory, arbitráže apod. odpovídá Ministerstvo financí. Ve věci Česká republika versus CME konstatovala vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, že postup Ministerstva financí při zveřejňování informací byl chybný, a kritizovala Ministerstvo financí za postup arbitráží, za prohranou arbitráž vaší vládou 10 miliard. My se chceme vyvarovat podobného postupu, a proto tyto informace neuveřejníme.

Za čtvrté - často citované dopisy Vlastimila Tlustého. To nebyly žádné ovlivňovací dopisy. To bylo prosté konstatování, že český stát podepsal smlouvu o narovnání s Nomurou a že český stát se necítí být poškozen. Tuto smlouvu, tento dopis dostala i ČSOB. ČSOB rovná se Sobotka. Čistě náhodou v tom minulém funkčním období měla i díky vaší vládě výsostné postavení v tomto sporu, a to, že se může dočkat arbitráže s Nomurou, je její věc, nikoliv věc českého státu, protože ČSOB nemůže vystupovat jménem českého státu.

To je zhruba všechno, co vám k tomu řeknu. Celá ta věc je vedena velmi korektně, a právě proto, že chceme na rozdíl od vás, když už jste prohráli arbitráž, tu věc urovnat ve prospěch českého státu, právě proto Ministerstvo financí zvažuje pokračování utajení této smlouvy.

Děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem přetáhl čas a některý příští čtvrtek na shledanou.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Bohužel, je-li ještě byť jedna minuta před 16. hodinou, interpelující poslanec má právo přednésti svoji interpelaci dle našeho jednacího řádu, i její součást, kterou je doplňující otázka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, jenom bych vás chtěl upozornit, že otázka Investiční a Poštovní banky, to nebyla zodpovědnost vlád sociální demokracie. O vstupu se začalo jednat za vaší vlády a došlo k němu za vlády Tošovského. Ministrem financí byl tehdy Ivan Pilip, váš bývalý člen a místopředseda Občanské demokratické strany. Takže oddělte odpovědnost od sociální demokracie. Ta tady pouze řešila důsledky vašeho vládnutí.

Já opakuji - jestliže mám informace, že vy jste v rámci této smlouvy arbitráž na Nomuru stáhli, zatímco Nomura takto neučinila, tak se prostě mohu oprávněně obávat toho, že jste uzavřeli smlouvu nevýhodnou, tím spíše, že ji tajíte. Já prostě trvám na tom, abyste ji zveřejnili, a žádám po vás, pane premiére, abyste sdělil parlamentu, kdy nám tato smlouva bude zpřístupněna.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přejete si reagovat, pane premiére? Je tomu tak. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Každý máme své bývalé členy. Váš bývalý člen Miloš Zeman se podílel na celé řadě věcí. Já ho tady nekritizuji.

Chci říci, že záležitost s Nomurou je nesmírně složitá a my nechceme dopadnout jako vy. Deset miliard se CME, to bylo memento vašich vlád.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já tímto uzavírám bod interpelací na předsedu vlády. Než předám řízení schůze, tak si ještě dovolím rozšířit omluvy na dnešní odpoledne o omluvu pana ministra Nečase a omluvu paní poslankyně Filipi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, nastává čas, během nějž budou vznášeny ústní interpelace na ostatní členy vlády. Mám před sebou nové losování, které proběhlo, jak víte, před polední přestávkou, a podle tohoto losování první poslankyní, která přednese svou interpelaci, bude paní poslankyně Gabriela Kalábková, která se obrací s ústní interpelací na ministra Ivana Langera ve věci policejního zásahu na 1. máje.

Prosím, paní poslankyně, patří vám slovo. Jenom dodám, že pan ministr Langer je omluven a odpověď vám bude dodána písemně ve stanovené lhůtě.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Určitě využiji možnosti přednést svoji interpelaci, byť v nepřítomnosti pana ministra. Jen bych chtěla úvodem uvést, že považuji téměř za skandální, že pan ministr není přítomen na jednání Sněmovny, když podle programu je na něj připraveno deset interpelací. On neplní svoji zákonnou povinnost a vypovídá to cosi o jeho vztahu k Poslanecké sněmovně a o úctě, nebo spíše o neúctě k nám, poslancům.

A teď k mé interpelaci. Vážený pane ministře, obracím se na vás naléhavě ve věci zásahu policejních složek na pražském Střeleckém ostrově dne 1. května 2007. Mladí sociální demokraté spolu s dalšími aktivisty dne 1. května na Střeleckém ostrově v Praze nenásilně protestovali proti pochodu extrémně pravicových organizací. Policie České republiky však zamezila mladým sociálním demokratům a dalším protifašistickým aktivistům ve vstupu na Střelecký ostrov. Podotýkám, že Střelecký ostrov je veřejné prostranství, na které v danou chvíli nebyl učiněn žádný zábor, a členů mladých sociálních demokratů a dalších aktivistů nebylo více než tři desítky. Navíc Policie České republiky nezabránila napadení těchto pokojných aktivistů ze strany pravicových extremistů, z nichž jeden zcela zřetelně hajloval. Naopak, v policejní cele v Bartolomějské ulici v Praze 1 skončili představitelé MSD a jejich kolegové, kteří zcela pokojně vyjadřovali svůj nesouhlas s nacismem a pravicovým extremismem. Ponižující zacházení, kterého se následně dočkali na policejní služebně, pak považuji za zbytečné a skandální. Potupně byli totiž před očima dalších zadržených donuceni k úplnému svléknutí a provádění dřepů v tomto stavu. Následně nedobrovolně strávili v cele předběžného zadržení několik hodin. Nechápu zároveň, proč jim nebylo umožněno zapsat si služební čísla policistů a proč jim nebyly předány kopie sepsaných protokolů.

V této souvislosti se, vážený pane ministře, táži:

Za prvé. Z jakého důvodu zasahují policejní útvary tímto způsobem proti lidem demokraticky a pokojně vyjadřujícím svůj názor, názor odmítající fašismus a jeho projevy v jakékoliv formě, a na druhé straně Ministerstvo vnitra České republiky doposud žádným způsobem nezakročilo proti existenci sdružení hlásících se k fašistické ideologii a propagujících rasistické myšlenky a k jejich aktivitám se ve světle letošního 1. května staví přinejmenším shovívavě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP