(15.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Druhá věc. Já děkuji, že jste říkal, že analýza existuje, nicméně paní ministryně mně na moji otázku písemně neodpověděla. Ale chtěl bych položit ještě doplňující otázku, pane premiére. Nezdá se vám, že nelze donekonečna spoléhat pouze na informace, které nám dodává americká strana, tak jak to dokazují ve svých vyjádřeních nejenom vaši ministři, ale i vrcholní představitelé Armády České republiky?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpovídá předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Nevím, jaký typ informací máte na mysli. Pokud jde o zpravodajské, tak jsem přesvědčen, že zpravodajské informace Spojených států amerických jsou možná o něco hodnověrnější než ty naše vzhledem k masivnosti jejich služeb.

Pokud jde o informace jiné, já si myslím, že vycházíme zásadně ze svých zdrojů. To, že se u těchto systémů vychází z technických parametrů, které jsou ověřovány v provozu, to si myslím, že je normální. Dělá se to stejně tak u traktorů jako u letadel a nakonec to nemůže být jinak ani u radarové jednotky, která je projektována na nějaké parametry, je odzkoušena na nějakých parametrech, v praxi ty parametry jsou mnohokrát ověřeny a prověřovány.

Na vaši otázku úvodní - já se přiznám, že jsem to úplně nepochopil, protože celá naše diskuse má vyvrcholit hlasováním v Parlamentu a tam si budeme odpovídat, jestli byly všechny otázky, které vy kladete, a to je třeba i to, jestli existuje riziko darebáckých států a používání balistických střel, jestli platí to, co americká administrativa, vojenská administrativa dnes preferuje, a to je v případě, že bude vybudován systém protiraketové obrany, tak odstraší samozřejmě, nebo spíš přinutí ty státy nevyvíjet ty systémy, protože budou méně účinné nebo neúčinné. Já stejně jako vy tyto otázky kladu, stejně jako vy na ně postupně dostávám odpovědi a budu vám je zprostředkovávat tady v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní se svojí interpelací vystoupí paní poslankyně Ladislava Zelenková, a to ve věci morálky v politice. Bude-li prostor, ještě se připraví pan místopředseda Zaorálek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, vaším prvním místopředsedou a zároveň ministrem pro místní rozvoj vaší vlády je pan Jiří Čunek, který je prvním trestně stíhaným členem vlády v novodobé historii české a československé státnosti. Známe všichni ten smutný a trapný příběh. Vsetínský starosta je v podezření, že vzal v únoru 2002 půlmilionový úplatek od firmy HB Real. Pan Jiří Čunek od prvních dnů nedokázal původ peněz vysvětlit, v jeho odpovědích byly rozpory, neustále je měnil. Poté přišel s verzí, že mu byly vyplaceny po krachu Universal banky a na tom bylo nejdojemnější, že si nemohl ani vzpomenout na jméno této banky. Pak namísto okamžitého a jasného vysvětlení anebo rezignace vicepremiéra dochází k pokusu o ovlivnění klíčové svědkyně, a to dokonce muži, kteří mají úzkou vazbu na obhájkyni pana vicepremiéra.

Vážený pane premiére, vaše vláda stojí a padá se dvěma politickými přeběhlíky a s jedním z korupce obviněným členem vlády. Otázek se zde nabízí spousta. Přesto já vás požádám o odpověď na jednu jedinou. Souhlasíte s tvrzením, že kdo drží a tím podporuje Jiřího Čunka, je stejný jako Jiří Čunek?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpověď na tuto teorii přednese předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Přemýšlím, co na to říci. Jestli jste tím chtěla naznačit, že jsem člověk, který by také měl být obviněn z korupce, který by měl být také pranýřován, tak to odmítám. Pokud tím chcete říci, a tomu rozumím, že ten problém už měl být dávno vyřešen, že v normální společnosti by Jiří Čunek už dávno odstoupil, že tím, že jeden z koaličních partnerů jako součást koalice na něho netlačí, tak to máte pravdu. Mne se na to nedávno někdo ptal a já jsem říkal, tak mě to vůbec netěší.

Musím říci, že já bych v podobné situaci asi už odstoupil a asi už dřív. Ale v této chvíli, kdy vyšetřování skončilo, kdy podle mě za ten problém už jsme politicky zaplatili - my jsme za to, že Jiří Čunek neodstoupil, že jsem ho neodvolal, už politicky zaplatili nízkými preferencemi vlády, řekl bych osobním hodnocením jednotlivých politiků, kteří se na tom podílejí, včetně mě - tak já už osobně počkám do doby, jestli státní zástupce rozhodne tu věc dát k soudu, nebo ne. Může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, v dané chvíli je to asi všechno, co s tím můžete dělat a co s tím můžu dělat já. Já s tím taky nejsem spokojen, mě to netěší, ale celý ten případ v sobě nese od začátku stopy takové manipulace, že jsem na velkých pochybnostech, jestli není dobře, že Jiří Čunek je tak tvrdohlavý, jestli není dobře, že je to prostě ten valašský tvrdohlavec, který stojí na svém a který to odmítá od začátku. To, že v normálním státě by už odstoupil, je taky pravda. Nemám k tomu víc co říci.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně přednese svoji doplňující otázku.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Pane premiére, dovolte, abych vám poděkovala za vaši odpověď. Po pravdě řečeno, nic obsažnějšího jsem nečekala. Vy totiž nemůžete nic jiného a rozumnějšího říci. Vyřešení téhle aféry je prostě nad vaše síly, a proto vás bude vláčet a smýkat vámi tak dlouho, jak si budou vaši koaliční partneři přát.

Já vám teď ale sdělím ještě jednu pikantní podrobnost. Já jsem téměř doslova citovala z vašeho novinového článku zveřejněného 30. března 2005 na vašich internetových stránkách. Nadpis vašeho článku, pane premiére, zní Kdo podporuje Grosse, je stejný jako Gross. Já jsem si pouze dovolila zaměnit jméno tehdejšího premiéra za současného vicepremiéra. Jinak slovosled, slova zůstala stejná.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Váš čas, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Jaký názorový veletoč a jaký morální ústupek budete ještě schopen a ochoten udělat, abyste udržel nad vodou svoji vládu, která vznikla na základě korupce a zrady, kterou korupce každodenně provází a která, jak doufám, na korupci a zradu také skončí? Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Moje zodpovědnost je trochu vyšší jak vaše. Právě proto si můžete dovolit říkat i věty, pro které nemáte žádné důkazy, a ty interpelace to unesou. Moje odpovědnost je i v tom, že v této zemi nebude vládnout vláda s podporou komunistů. Když dám na laboratorní váhy to, jestli počkám na rozhodnutí státního zástupce, anebo umožním pád této vlády a pustím k vládě vás, tak musím říci, že to rozhodování je velmi jednoduché.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Je 15.59, přesto ještě udělím slovo panu místopředsedovi vlády… pardon, Sněmovny Lubomíru Zaorálkovi ve věci zveřejnění smlouvy s Nomurou. Omlouvám se za svoje přeřeknutí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já budu chtít po panu premiérovi to, co po něm chci pravidelně.

Pane premiére, já po vás chci, abyste zveřejnil smlouvu o narovnání mezi státem a společností Nomura, společnosti, jejíž představitelé jsou v České republice trestně stíháni a se kterými vaše vláda uzavřela tajnou smlouvu. Řekli jste, že v té tajné smlouvě je smírčí klauzule, že nějaký arbitr, nevíme jaký, rozhodne o odškodnění až do výše 7 miliard korun pro společnost Nomura. Já nevím a my to nevíme, podle čeho, kdy, kde, kdo rozhodne o miliardách státního rozpočtu. Ale o miliardách státního rozpočtu mohou rozhodovat pouze státní instituce, Parlament nebo vláda. Pouze státní orgány. Ne někdo neznámý podle kritérií, o kterých nic nevíme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP